Sikkerhed ved uheld
Citaro

Sikkerhed ved uheld

Passagerbussen hører til et af de sikreste køretøjer – også ved bykørsel. Alligevel kan man selvfølgelig ikke udelukke risikoen for ulykker. Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt. Således er fx sidevægsforstærkningen i køretøjet en væsentlig faktor i forbindelse med den høje passive sikkerhed.

Derudover er der i køretøjet skillevægge, holdestænger og en speciel placering af siddepladser, der absorberer energien ved en kollision, eller hvis bussen ruller rundt. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Styrken af passagerbussens karrosseri er en væsentlig faktor for den passive sikkerhed i en bus. Med dens modstandskraft kan følgerne af en ulykke undgås. Karrosseriets høje styrke i passagerbusser garanteres blandt andet af vægtoptimerede ringspænder hele vejen rundt.

Styrken defineres i henhold til bestemmelsen ECE-R 66/02. Den fastlægger præcist „overlevelsesrummet“, der skal sikres af konstruktionen ved en ulykke.

Usynlige men afgørende fremskridt har fundet sted under Citaros attraktive indpakning. Råkarrosseriet er ganske vist stadig baseret på den gennemprøvede ringspændeteknik – en af innovationerne i Citaros første generation – det er dog blevet endnu mere stift og beskytter dermed passagererne endnu bedre mod en sidekollision.

At konstruere sikre køretøjer er det højeste mål inden for det integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz. Det omfatter også alle tiltag, der bidrager til at minimere følgerne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også målrettet information til redningsmandskabet. For detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at komme hurtigere til de kvæstede. Og dermed redde liv.

Hvis der trods alle sikkerhedsforanstaltninger skulle ske en ulykke, er det vigtigt at yde førstehjælp til eventuelle kvæstede så hurtigt som muligt. Da også føreren kan komme til skade under en ulykke, og det derfor ikke altid er muligt for ham at hjælpe sine passagerer, er der i køretøjet forbindingskasser og ildslukkere frit tilgængeligt for alle, og de er tydeligt markeret. Forbindingskassen er placeret i indgangsområdet ved føreren. Både føreren og passagererne kan derfor sørge for hjælp til eventuelt sårede så hurtigt som muligt i tilfælde af en skade.