Ցուցումներ քուքիների ներդրման, ինչպես նաև օգտագործման մասին տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Մենք օգտագործում ենք քուքիներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչն է ձեզ հետաքրքրում մեր կայքէջերից օգտվելիս և որոնք են դրանց հատկապես նախընտրելի բաժինները, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության միջոցով կկարողանանք ավելի լավ ձևավորել մեր կայքէջերն ու հեշտացնել դրանց օգտագործումը:

1. Քուքիների գործառույթները և օգտագործումը

ա) Քուքիները փոքր ֆայլեր են, որոնք ձեր այցելած կայքէջը պահում է ձեր համակարգչում, նոթբուքում կամ մոբայլ սարքում: Դրանցից մենք կարողանում ենք օրինակ տեղեկանալ, թե արդյոք ձեր սարքի և մեր կայքէջերի միջև արդեն կապ եղել է, կամ ինչ լեզու կամ կարգավորումներ եք դուք նախընտրում: Քուքիները կարող են պարունակել նաև անձնական տվյալներ:

բ) Օգտվելով մեր կայքէջերից՝ տալիս եք ձեր համաձայնությունը մեր կողմից քուքիներն օգտագործելու վերաբերյալ:

Մեր կայքէջերը կարող եք այցելել նաև առանց քուքիների օգտագործմանը համաձայնելու: Դա նշանակում է՝ Դուք կարող եք մերժել քուքիների օգտագործումը և դրանք ցանկացած ժամանակ ջնջել, որի համար անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան կարգավորումներ ձեր համակարգչում: Դա արվում է հետևյալ կերպ.

i. Դիտարկիչների մեծ մասն ունեն այնպիսի նախնական կարգավորումներ, որ դրանք ավտոմատ կերպով ընդունում են քուքիները: Այս կարգավորումը փոխում եք դուք, որի համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել դիտարկչի *Չընդունել քուքիներ* կարգավորումը:

ii. Պահված քուքիները կարող եք ջնջել ցանկացած ժամանակ: Այդ մասին մանրամասն կարող եք տեղեկանալ ձեր դիտարկչի կամ սարքի շահագործման ուղեցույցում:

iii. Ինչպես քուքիների օգտագործումը, այնպես էլ դրանց մերժումը կամ ջնջումը կապված է դրանք պահպանած սարքի և համապատասխանաբար դրանք օգտագործած դիտարկչի հետ: Այսինքն, դուք պետք է մերժեք կամ ջնջեք քուքիները ձեր բոլոր սարքերից և տարբեր դիտարկիչներ օգտագործելու դեպքում՝ նաև յուրաքանչյուր դիտարկչի համար:

գ) Եթե որոշեք չընդունել քուքիները, հնարավոր է, որ մեր կայքէջերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ միայն առանձին գործառույթները սահմանափակ կերպով հասանելի լինեն ձեզ:

դ) Մենք քուքիները բաժանում ենք հետևյալ կատեգորիաների.       

i. Անպայմանորեն պարտադիր քուքիներ (տեսակ 1-ին)

Այս քուքիները կայքէջերի աշխատանքի համար պարտադիր են: Առանց այս քուքիների մենք չէինք կարողանա օրինակ առաջարկել ավտոմեքենայի կոնֆիգուրացման ծառայությունները:

ii. Գործառութային քուքիներ (տեսակ 2-րդ)

Այս քուքիները հեշտացնում են կայքէջերի օգտագործումը և լավացնում են դրանց գործառույթները: Մենք ձեր լեզվական կարգավորումները պահում ենք օրինակ գործառութային քուքիներում:

iii. Գործողության քուքիներ (տեսակ 3-րդ)

Այս քուքիները հավաքում են տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես եք դուք օգտագործում մեր կայքէջերը: Այդպես մենք տեղեկանում ենք, թե մեր ինտերնետային առաջարկի որ մասն է հատկապես նախընտրելի և այդ կերպ բարելավում ենք մեր առաջարկը: Այս մասին մանրամասն խնդրում ենք կարդալ նաև «Օգտագործման տվյալների մշակում» բաժինը:

iv. Երրորդ կողմի քուքիներ (տեսակ 4-րդ)

Այս քուքիները տեղադրում են երրորդ կողմ հանդիսացող գործընկերները, օրինակ սոցիալական ցանցերը, ինչպիսիք են Facebook-ը, Twitter-ը և Google+-ը, որոնց բովանդակությունը կարող եք ինտեգրել մեր կայքէջերում առաջարկվող «Սոցիալական փլագինների» միջոցով: Սոցիալական փլագինների օգտագործման և ֆունկցիաների մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է գտնել մեր Տվյալների պաշտպանության դրույթների 4-րդ կետում:

Տվյալների պաշտպանության դրույթներ

Մեր կայքէջում օգտագործում ենք հետևյալ քուքիները.

 

Քուքիի անվանում Նկարագրություն Քուքիի տեսակ

SERVERID

Այս քուքիներն օգտագործվում են բեռնվածությունը բաշխելու համար: Դրանք նույնականացնում են այն սերվերը, դեպի որը օգտվողն ուղղորդվել է էջը վերջին անգամ բացելիս: Բացի այդ, այս քուքիները թույլ են տալիս այցելուի նույն աշխատաշրջանի ընթացքում կատարած բոլոր հարցումները հղել նույն սերվերին: Տեսակ 1
_pk_id.##.#### Այս քուքիները պահում են տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են այցելուներն օգտագործում մեր կայքը և այդպիսով օգնում են մեզ մեր կայքէջը շարունակաբար հարմարեցնել ձեր հետաքրքրություններին:  Տեսակ 3
_pk_ref.##.#### Այս քուքիները պահում են տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են այցելուներն օգտագործում մեր կայքը և այդպիսով օգնում են մեզ մեր կայքէջը շարունակաբար հարմարեցնել ձեր հետաքրքրություններին:  Տեսակ 3
_pk_ses.##.#### Այս քուքիները պահում են տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են այցելուներն օգտագործում մեր կայքը և այդպիսով օգնում են մեզ մեր կայքէջը շարունակաբար հարմարեցնել ձեր հետաքրքրություններին:  Տեսակ 3
piwik_ignore Եթե այցելուն համաձայն չէ, որ իր այցելության ընթացքում հավաքված տվյալները ենթարկվեն վիճակագրական մշակման «Piwik»-ի կողմից, ապա տեղադրվում են այս քուքիները: Տեսակ 3
visited_today Այս քուքին տեղադրվում է կայքէջն առաջին անգամ բացելիս և ջնջվում է նույն օրը ժամը 23:59-ին: Այն ցույց է տալիս, որ դուք այդ օրն արդեն այցելել եք կայքէջ և կասեցնում է կայքի որոշ գործառույթների աշխատանքը, որոնք պետք է ակտիվանան միայն կայքէջն առաջին անգամ բացելու ժամանակ:  Տեսակ 2
c_disclaimer Այս քուքին ցույց է տալիս, որ դուք համաձայնել եք մեր կայքէջերում քուքիների օգտագործմանը: Այն տեղադրվում է, երբ փակում եք քուքիների օգտագործումը ցուցանող գրառումը:  Տեսակ 2
renderid Այս քուքին պարունակում է տեղեկատվություն այն մասին, թե այցելուն որ սերվերի վրա է գտնվում:  Տեսակ 2

2. Օգտագործման տվյալների մշակում, վերլուծական գործիքների կիրառում 

ա) Մենք ցանկանում ենք մեր կայքէջերի բովանդակությունը հնարավորինս նպատակուղղված կերպով համապատասխանեցնել ձեր հետաքրքրություններին և այդպես ավելի լավացնել ձեզ տրամադրվող մեր առաջարկը: Մենք օգտագործում ենք քուքիները, որպեսզի կարողանանք ճանաչել այցելուների նախընտրությունները և մեր ինտերնետային առաջարկի հատկապես սիրված բաժինները: Այդպես մենք կկարողանանք ավելի նպատակուղղված կերպով համապատասխանեցնել մեր ինտերնետային կայքէջերի բովանդակությունը ձեր կարիքներին և այդպիսով լավացնել ձեզ տրամադրվող մեր առաջարկը:

«Daimler»-ը տվյալների վիճակագրական մշակման համար օգտագործում է «Piwik»-ը:

Եթե չեք ցանկանում, որ «Daimler»-ը կատարի ձեր այցելության մասին տեղեկատվության հավաքագրումը և վերլուծությունը, կարող եք հետագայում ցանկացած ժամանակ մերժել դա (Opt-Out):

Այս մերժումը տեխնիկապես իրականացնելու համար ձեր դիտարկչում տեղադրվում է Opt-Out քուքի: Այս քուքին օգտագործվում է բացառապես ձեր մերժումը համակարգելու նպատակով: Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ Opt-Out քուքին տեխնիկական պատճառներով կարող է օգտագործվել միայն այն դիտարկիչների համար, որոնց միջոցով այն տեղադրվել է: Եթե ջնջում եք քուքիները կամ օգտագործում եք այլ դիտարկիչ կամ սարք, ապա կրկին պետք է կատարեք Opt-Out գործողությունը:

Սեղմեք այստեղ՝ Opt-Out քուքին տեղադրելու համար: