Համալրումներ
CapaCity-ն և CapaCity L-ը

Համալրումներ

[1] CapaCity
[2] CapaCity L

Ծանոթագրություն տվյալների վերաբերյալ. 
Այս տվյալների խմբագրումն ավարտելուց և հրապարակման համար հաստատելուց հետո կարող են ի հայտ գալ տեխնիկական փոփոխություններ: Այս տեղեկաթերթը պարունակում է միայն հնարավոր համալրումների մի մասը: Որոշ տարբերակային համալրումների դեպքում գինը կարող է չփոխվել: Թարմ տվյալներ ունենալու համար դիմեք Mercedes-Benz-ի ավտոբուսների վաճառքի ձեր խորհրդատուին: