Համալրումներ
Նոր Tourismo-ն

Համալրումներ

* Ավտոբուսի օդորակման համակարգը, ինչպես նաև սառնարանը, լիցքավորված են R-134a տեսակի սառեցնող նյութով և պարունակում են ֆտորացված ջերմոցային գազ: Օգտագործվող սառեցնող նյութի մանրամասն տվյալներով ցուցիչ պիտակները փակցված են համապատասխան սարքերի վրա: Այս մասին մանրամասն տեղեկացեք ավտոբուսի շահագործման ձեռնարկում: Ավելի ճշգրիտ տվյալներ կարող եք ստանալ տեխնիկական տվյալների համապատասխան բրոշյուրից:
[1] Tourismo
[2] Tourismo M/2
[3] Tourismo M/3
[4] Tourismo L

Ծանոթագրություն տվյալների վերաբերյալ.
Այս տվյալների խմբագրումն ավարտելուց և հրապարակման համար հաստատելուց հետո կարող են ի հայտ գալ տեխնիկական փոփոխություններ: Այս տեղեկաթերթը պարունակում է հնարավոր համալրումների միայն մի մասը: Որոշ տարբերակային համալրումների դեպքում գինը կարող է չփոխվել: Թարմ տվյալներ ունենալու համար դիմեք Mercedes-Benz-ի ավտոբուսների վաճառքի ձեր խորհրդատուին: