Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat.
Omnibus Tijdschrift

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat.

Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

"De toekomst is de elektrische bus", is Erhard Kiesel, bedrijfsleider bij het middelgrote busbedrijf Schlienz-Tours, overtuigd. De vraag om de stap te maken naar elektromobiliteit was voor de busondernemer dan ook geen kwestie van of, maar van wanneer. De onderneming wordt vanaf het begin bij dit proces ondersteund door de elektromobiliteitsexperts van Daimler Buses.

De belangrijkste contactpersoon voor Schlienz-Tours is Elias Mex. De projectleider bij Daimler Buses houdt alle ontwerptrajecten in de hand en coördineert alle projectstappen tussen klant, leverancier en partners. "De overstap van dieselbus naar elektrische bus betekent niet alleen de vervanging van het soort aandrijving. Het is een overstap naar een nieuw systeem, waarbij de processen bij het busbedrijf opnieuw moeten worden bedacht", benadrukt Mex.

Juist voor een middelgroot busbedrijf is de overstap van diesel naar elektriciteit een enorme uitdaging. "Elektromobiliteit is een nieuwe technologie waarvoor we binnen het bedrijf eerst de knowhow moesten ontwikkelen", legt Erhard Kiesel uit. Men is daarom met grote onzekerheid met het onderwerp aan de slag gegaan, geeft de busondernemer toe.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Elias Mex, de projectleider bij Daimler Buses, heeft alle ontwerptrajecten in de hand en coördineert alle projectstappen tussen Schlienz-Tours, leveranciers en partners.

‘Elektromobiliteit is een nieuwe technologie waarvoor we binnen het bedrijf eerst de knowhow moesten ontwikkelen.’

Erhard Kiesel, bedrijfsleider Schlienz-Tours
Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Erhard Kiesel, bedrijfsleider Schlienz-Tours, en Alex Disson, senior manager openbaar vervoer (v. l. n. r), kiezen voor een op maat gemaakt concept bij de overstap naar elektromobiliteit.

Aan de kant van Schlienz-Tours staat de contactpersoon voor het project Elektromobiliteit, Axel Disson. Als bijzondere vereiste formuleert de senior manager ÖPNV bij Schlienz-Tours dat men het eMobility-ecosysteem naargelang de behoefte continu kan uitbouwen en uitbreiden. Disson: "Ons eMobility-ecosysteem garandeert een effectief begin in de elektromobiliteit vanaf de eerste dag – en waarborgt daarnaast ook de nodige flexibiliteit en schaalbaarheid voor de toekomst."

Het servicepakket van Daimler Buses omvat het opstellen van een haalbaarheidsstudie, het begeleiden van de noodzakelijke bouwmaatregelen, het beantwoorden van alle vragen over de energie- en stroomvoorziening. Bovendien zijn de maatregelen voor de elektrische installatie, de beschikbaarstelling van de laadmanagementsoftware en natuurlijk de levering van de elektrische bussen onderdeel van het servicepakket. Een belangrijke rol spelen ook de digitale services van OMNIplus ON. "Bij elk van deze stappen gaat het erom een individuele oplossing voor Schlienz-tours en antwoorden op de uitdagingen ter plaatse te vinden", benadrukt Mex.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Het servicepakket van Daimler Buses voor Schlienz-Tours omvat o.a. de maatregelen voor de elektrische installatie.

Bij Schlienz-Tours is één van deze uitdagingen bijvoorbeeld de veeleisende topografie in de regio rondom Stuttgart, waar de elektrische bussen in het lijnverkeer worden ingezet. Rond het Neckar- en Remstal en op de Filderhóhe en in het Schurwald moeten de eBussen steile hellingen aankunnen.

Aanvankelijk heeft Schlienz-Tours voor twee eCitaro G gelede bussen en een eCitaro solo bus gekozen die op de lijnen onderweg zijn. Aan de hand van het lijnverloop en de prestatiegegevens hebben de experts de toepassingsmogelijkheden van de voertuigen onderzocht. Met als resultaat dat dankzij de krachtige NMC3-batterijen van de nieuwste generatie alle lijndiensten haalbaar zijn.

Terwijl bij het lijnverloop geen aanpassingen nodig zijn omdat de eCitaro's de vereiste actieradiussen hebben, verandert er op het bedrijfsterrein door de overstap naar elektromobiliteit toch het een en ander. Ook hier geldt: De experts van Daimler Buses bieden geen standaardoplossing maar een op maat gemaakt concept.

‘We kunnen na de overstap zonder problemen uitbreiden zonder dat we opnieuw de aarde in hoeven te gaan.’

Erhard Kiesel, bedrijfsleider Schlienz-Tours

Het bedrijfsterrein van Schlienz-Tours ligt in een industriegebied. Hier kan door de energieleverancier voldoende stroomvoorziening worden gegarandeerd – ook op lange termijn. Het busbedrijf heeft al enige tijd geleden een naburig grondstuk verworven. Zo kan het bedrijf ook bij een uitbreiding op de huidige locatie blijven, bijvoorbeeld wanneer voor het bedienen van andere lijnen extra bussen nodig zijn.

Op het bedrijfsterrein is alles zo ontworpen dat de bouw van de elektromobiliteit stap voor stap kan plaatsvinden. De modulariteit van het concept van Daimler Buses maakt het mogelijk. Erhard Kiesel: "Na de overstap kunnen we zonder problemen uitbreiden zonder dat we opnieuw de aarde in hoeven te gaan."

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

De eCitaro van Mercedes-Benz is de belangrijkste bouwsteen voor het project elektromobiliteit bij Schlienz-Tours.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

De eCitaro van Mercedes-Benz is de belangrijkste bouwsteen voor het project elektromobiliteit bij Schlienz-Tours.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

De eCitaro van Mercedes-Benz is de belangrijkste bouwsteen voor het project elektromobiliteit bij Schlienz-Tours.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Als belangrijkste voordelen van de samenwerking met Daimler Buses noemt Schlienz-Tours de overdracht van kennis en de organisatorische en persoonlijke ontlasting voor de busonderneming.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Als belangrijkste voordelen van de samenwerking met Daimler Buses noemt Schlienz-Tours de overdracht van kennis en de organisatorische en persoonlijke ontlasting voor de busonderneming.

Een elektro mobiliteitsecosysteem op maat. – Daimler Buses begeleidt Schlienz-Tours bij de stap naar elektromobiliteit.

Als belangrijkste voordelen van de samenwerking met Daimler Buses noemt Schlienz-Tours de overdracht van kennis en de organisatorische en persoonlijke ontlasting voor de busonderneming.

In de dagelijkse praktijk speelt bij de inzet van de eCitaro het verzamelen en gebruiken van gegevens een grote rol. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van laadmanagementsoftware, die ervoor zorgt dat de elektrische bussen efficiënt en rendabel worden opgeladen en die eveneens in het servicepakket van Daimler Buses is inbegrepen. Daarbij worden de voertuiggegevens en laadmanagementinformatie in een centraal systeem geïntegreerd alsmede de koppeling met verbruiksanalyses en de locatieservice via OMNIplus ON.

De experts zorgen er daarbij voor dat de harmonisatie van verschillende systemen, zoals de aanleg, werkplaats en het depotbeheer is gewaarborgd. Hier blijkt nog een voordeel van de kant-en-klare oplossing: het waarborgen van de compatibiliteit van de interfaces met verschillende systemen.

Gezien deze modulaire totaaloplossing van één leverancier is het dan ook niet verwonderlijk dat Erhard Kiesel, als belangrijkste voordelen van het partnerschap met Mercedes-Benz, de overdracht van kennis en de organisatorische en persoonlijke ontlasting voor zijn busonderneming noemt. Voor een middelgroot busbedrijf wordt op die manier een perfecte instap in de elektromobiliteit pas mogelijk.

En bij deze overstap kan het bij Schlienz-Tours natuurlijk niet blijven. Met de eerste drie eCitaro's wordt in de onderneming ervaring opgedaan met het gebruik van elektrische bussen – in nauwe samenwerking met de experts van Daimler Buses.

Want de samenwerking eindigt niet met de ingebruikneming van de elektrische bussen, maar Elias Mex en collega's begeleiden met hun knowhow en ervaringen op het gebied van e-mobiliteit het gebruik van de eCitaro in het dagelijks leven, zodat het bedrijf continu kan worden geperfectioneerd.

Met deze opgedane ervaringen wil Schlienz-Tours vervolgens gebruikmaken van de modulaire uitbreidingsmogelijkheden, van ongeveer drie naar 15 elektrische bussen en het aantal oplaadpunten verhogen van zes naar 15. Want zoals busondernemer Erhard Kiesel zegt: "De elektrische bus is de toekomst."