Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet.
Omnibus Magasinet

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet.

Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

”Framtiden tillhör elbussen”, det är Erhard Kiesel, VD för det medelstora bussföretaget Schlienz-Tours, övertygad om. För bussföretagaren var frågan om att komma igång med elmobilitet inte heller någon fråga, om det ska ske eller inte, utan om när det ska ske. Företaget får stöd i denna process redan från början av experterna på elmobilitet från Daimler Buses.

Huvudkontaktperson för Schlienz-Tours är Elias Mex. Projektledaren på Daimler Buses har alla planeringstrådar i handen och samordnar alla steg i projektet mellan kund, leverantör och partner. ”Omställningen från diesel- till elbuss innebär inte bara ett byte av typ av drivning. Det är att stiga in i ett nytt system, där processerna i bussverksamheten måste tänkas om”, betonar Mex.

Just för ett medelstort bussföretag är omställningen från diesel- till elbuss ett enormt problem. ”Elmobilitet är en ny teknik, för vilken vi först behövde utveckla tekniskt kunskap i företaget”, förklarar Erhard Kiesel. Bussföretagaren medger, att de därför var aningen nervösa när de tog sig an frågan.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Elias Mex, projektledare på Daimler Buses, håller i alla planeringstrådar och samordnar alla projektsteg mellan Schlienz-Tours, leverantörer och partners.

”Elmobilitet är en ny teknik, för vilken vi först behövde utveckla teknisk kunskap i företaget.”

Erhard Kiesel, vd för Schlienz-Tours
Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Erhard Kiesel, vd för Schlienz-Tours, och Alex Disson, Senior Manager för kollektivtrafik (från vänster till höger), satsar på ett skräddarsytt koncept vid omställningen till elmobilitet.

Hos Schlienz-Tours heter kontaktpersonen för elmobilitetsprojektet Axel Disson. Som ett särskilt villkor formulerar Senior Manager för kollektivtrafik hos Schlienz-Tours, att man kontinuerligt kan bygga ut och utöka emobilitets-ekosystemet efter behov. Disson: ”Vårt eMobility-ekosystem garanterar en effektiv start när det gäller elmobilitet från dag ett - och säkerställer också den nödvändiga flexibiliteten och skalbarheten för framtiden.”

Tjänstepaketet från Daimler Buses omfattar en genomförbarhetsstudie, stöd vid nödvändiga konstruktionsåtgärder, utredning av alla frågor om energiförsörjning och strömförsörjningsenheter. Dessutom ingår elinstallationsåtgärder, tillhandahållande av programvara för hantering av laddning och naturligtvis leverans av elbussarna som beståndsdelar i tjänstepaketet. Även de digitala tjänsterna från OMNIplus ON spelar en viktig roll. ”Vart och ett av dessa steg handlar om, att hitta en individuell lösning för Schlienz-Tours och svar på problemen på plats”, betonar Mex.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Tjänstepaketet från Daimler Buses för Schlienz-Tours omfattar bland annat elinstallationsåtgärder.

För Schlienz-Tours är ett av dessa problem till exempel den krävande topografin i regionen runt Stuttgart, där elbussarna används i linjetrafik. Runt Neckar- och Remstal samt på Filderhöhe och i Schurwald måste e-bussarna klara branta uppförsbackar.

Till att börja med har Schlienz-Tours bestämt sig för två ledbussar av typen eCitaro G och en eCitaro enkelbuss, som skall trafikera sträckorna. Med hjälp av information om linjesträckorna och prestandadata har experterna undersökt användningsmöjligheterna för dessa fordon. Resultatet ä,r att alla sträckor kan täckas tack vare den senaste generationens kraftfulla NMC3-batterier.

Även om det inte behövs några anpassningar av busslinjerna, eftersom eCitaro har den räckvidd som krävs, förändras ändå en hel del på depån på grund av omställningen till elmobilitet. Även här gäller: Experterna på Daimler Buses erbjuder inte någon standardlösning utan ett skräddarsytt koncept.

”Vi kan enkelt utvidga verksamheten efter att vi kommit igång utan att behöva börja om från början.”

Erhard Kiesel, vd för Schlienz-Tours

Schlienz-Tours depån i ligger i ett industriområde. Här säkerställer energileverantören en tillräcklig strömförsörjning - och detta på lång sikt. Bussföretaget köpte en granntomt för en tid sedan. På så sätt kan verksamheten bli kvar på den nuvarande platsen även vid en expansion, till exempel om ytterligare bussar behövs för att betjäna flera linjer.

På depån är allt utformat så att utbyggnaden av elmobiliteten kan ske stegvis. Daimler Buses modulära koncept gör detta möjligt. Erhard Kiesel säger: ”När vi väl har kommit igång kan vi enkelt utvidga verksamheten utan att behöva börja om från början.”

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Den centrala byggstenen för projektet elmobilitet på Schlienz-Tours är eCitaro från Mercedes-Benz.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Den centrala byggstenen för projektet elmobilitet på Schlienz-Tours är eCitaro från Mercedes-Benz.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Den centrala byggstenen för projektet elmobilitet på Schlienz-Tours är eCitaro från Mercedes-Benz.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Som centrala fördelar med partnerskapet med Daimler Buses nämner Schlienz-Tours överföringen av teknisk kunskap samt den organisatoriska och personalmässiga avlastningen för bussföretaget.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Som centrala fördelar med partnerskapet med Daimler Buses nämner Schlienz-Tours överföringen av teknisk kunskap samt den organisatoriska och personalmässiga avlastningen för bussföretaget.

Ett skräddarsytt ekosystem för elmobilitet. – Daimler Buses stöder Schlienz-Tours i omställningen till elmobilitet.

Som centrala fördelar med partnerskapet med Daimler Buses nämner Schlienz-Tours överföringen av teknisk kunskap samt den organisatoriska och personalmässiga avlastningen för bussföretaget.

I det dagliga arbetet med eCitaro spelar insamling och användning av data en stor roll. Till exempel används en programvara för hantering av laddning, som säkerställer en effektiv och ekonomisk laddning av elbussarna och som också ingår i tjänstepaketet från Daimler Buses. Fordonsdata och information om laddningshantering integreras i ett centralt system och ansluts till förbrukningsanalyser och positionstjänster via OMNIplus ON.

Experterna ser till, att samordningen av olika system, t.ex. disposition, verkstad och depåhantering säkerställs. En annan fördel med den nyckelfärdiga lösningen är: säkerställande av gränssnittskompatibilitet mellan olika system.

Med denna modulära helhetslösning från en och samma leverantör i åtanke är det inte konstigt, att Erhard Kiesel nämner överföringen av teknisk kunskas samt den organisatoriska och personalmässiga avlastningen för sitt bussföretag som centrala fördelar med partnerskapet med Mercedes-Benz. För ett medelstort bussföretag blir det först då möjligt att genomföra en perfekt övergång till elmobilitet.

Och det slutar inte med Schlienz-Tours. Med de tre första eCitaro-bussarna kommer man inom företaget att samla erfarenheter av drift av elbussar - och detta sker i nära samarbete med experterna på Daimler Buses.

Samarbetet slutar nämligen inte med idrifttagandet av elbussarna, utan Elias Mex och hans kollegor ledsagar användningen av eCitaro i vardagen med sin tekniska kunskap och erfarenhet av e-mobilitet, så att verksamheten ständigt kan förbättras.

Med hjälp av dessa erfarenheter vill Schlienz-Tours sedan utnyttja de modulära utbyggnadsmöjligheterna för att till exempel öka antalet elbussar från tre till 15 och öka antalet laddningsställen från sex till 15. För som bussföretagaren Erhard Kiesel säger: ”Elbussen är framtiden.”