Ekosystem eMobility skrojony na miarę.
Omnibus Magazyn

Ekosystem eMobility skrojony na miarę.

Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

„Przyszłość należy do autobusów elektrycznych”, mówi z przekonaniem Erhard Kiesel, dyrektor zarządzający Schlienz-Tours, średniej wielkości przedsiębiorstwa specjalizującego się w transporcie autobusowym. Pytanie o przejście na eMobility było dla przedsiębiorcy autobusowego kwestią nie „czy”, ale „kiedy”. Od samego początku firmę wspierają w tym procesie eksperci ds. eMobility z Daimler Buses.

Główną osobą do kontaktu dla Schlienz-Tours jest Elias Mex. Jako kierownik projektu w Daimler Buses nadzoruje on wszystkie procesy planowania i koordynuje wszystkie etapy projektu między klientem, dostawcami i partnerami. „Przejście z autobusów z silnikiem wysokoprężnym na autobusy elektryczne oznacza nie tylko zmianę rodzaju napędu. Jest to przejście na nowy system, który wymaga zorganizowania na nowo procesów związanych z eksploatacją autobusów”, podkreśla Mex.

Szczególnie dla średniej wielkości przedsiębiorstw autobusowych przejście z autobusów z silnikiem wysokoprężnym na autobusy elektryczne stanowi ogromne wyzwanie. „eMobility to nowa technologia, dla której musieliśmy najpierw rozwinąć w firmie odpowiednie know-how”, wyjaśnia Erhard Kiesel. Przedsiębiorca przyznaje, że firma podeszła do tej kwestii z dużym zaangażowaniem.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Elias Mex, kierownik projektu w Daimler Buses, nadzoruje wszystkie procesy planowania i koordynuje wszystkie etapy projektu między Schlienz-Tours, dostawcami i partnerami.

„eMobility to nowa technologia, dla której musieliśmy najpierw rozwinąć w firmie odpowiednie know-how.”

Erhard Kiesel, dyrektor zarządzający firmy Schlienz-Tours
Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Erhard Kiesel, dyrektor zarządzający Schlienz-Tours, i Alex Disson, starszy menedżer ds. transportu publicznego (od lewej do prawej), podczas transformacji firmy w kierunku eMobility stawiają na koncepcję dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Osobą do kontaktu ws. projektu eMobility po stronie Schlienz-Tours jest Axel Disson. Szczególnym wymogiem, jaki postawił ten starszy menedżer ds. transportu publicznego w firmie Schlienz-Tours, była możliwość ciągłego rozwijania i rozbudowy ekosystemu eMobility w zależności od potrzeb. Disson: „Nasz ekosystem eMobility gwarantuje efektywne rozpoczęcie korzystania z eMobility już od pierwszego dnia – a także zapewnia niezbędną elastyczność i skalowalność na przyszłość”.

Pakiet usług Daimler Buses obejmuje opracowanie studium wykonalności, wsparcie w niezbędnych pracach budowlanych oraz wyjaśnienie wszystkich kwestii dotyczących zasilania energią i infrastruktury ładowania. Ponadto pakiet usług obejmuje prace związane z instalacją elektryczną, udostępnienie oprogramowania do zarządzania ładowaniem i oczywiście dostarczenie autobusów elektrycznych. Ważną rolę odgrywają również usługi cyfrowe OMNIplus ON. „Na każdym z tych etapów najważniejsze jest znalezienie indywidualnego rozwiązania dla Schlienz-Tours oraz znalezienie odpowiedzi na wyzwania na miejscu”, podkreśla Mex.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Pakiet usług Daimler Buses dla Schlienz-Tours obejmuje m.in. prace związane z instalacją elektryczną.

Na przykład w firmie Schlienz-Tours jedno z tych wyzwań wynika z trudnej topografii terenu wokół Stuttgartu, w którym kursują autobusy elektryczne. W dolinie rzeki Neckar i Rems oraz w regionie Filderhöhe i Schurwald autobusy elektryczne muszą pokonywać strome wzniesienia.

Na początek firma Schlienz-Tours zdecydowała się na dwa autobusy przegubowe eCitaro G i jeden autobus jednoczłonowy eCitaro, które mają obsługiwać linie. Na podstawie tras linii i danych dotyczących wydajności eksperci przeanalizowali możliwości zastosowania pojazdów. Wyniki pokazały, że dzięki wydajnym akumulatorom NMC3 najnowszej generacji możliwe jest obsługiwanie wszystkich tras.

O ile w przypadku tras nie są potrzebne żadne zmiany, ponieważ eCitaro zapewniają niezbędny zasięg, o tyle przejście na eMobility niesie za sobą konieczność wprowadzenia pewnych zmian w zajezdni. Również w tym przypadku: Eksperci z firmy Daimler Buses nie oferują standardowego rozwiązania, lecz koncepcję dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

„Po wdrożeniu nowego typu napędu możemy bez problemu się rozwijać, bez konieczności ponownego kopania w ziemi.”

Erhard Kiesel, dyrektor zarządzający firmy Schlienz-Tours

Zajezdnia firmy Schlienz-Tours znajduje się na terenie przemysłowym. Dostawca energii zapewnia tutaj wystarczające zasilanie energią elektryczną – i to długoterminowo. Przedsiębiorstwo autobusowe już jakiś czas temu nabyło sąsiednią działkę. Dzięki temu firma będzie mogła pozostać w dotychczasowej lokalizacji nawet w przypadku rozszerzenia działalności, na przykład gdy potrzebne będą dodatkowe autobusy do obsługi większej liczby tras.

Na terenie zajezdni wszystko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby możliwy był stopniowy rozwój eMobility. Jest to możliwe dzięki modułowej koncepcji Daimler Buses. Erhard Kiesel: „Po wdrożeniu nowego typu napędu możemy bez problemu się rozwijać, bez konieczności ponownego kopania w ziemi”.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Centralnym elementem projektu eMobility w Schlienz-Tours jest eCitaro marki Mercedes-Benz.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Centralnym elementem projektu eMobility w Schlienz-Tours jest eCitaro marki Mercedes-Benz.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Centralnym elementem projektu eMobility w Schlienz-Tours jest eCitaro marki Mercedes-Benz.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Jako główne zalety partnerstwa z Daimler Buses firma Schlienz-Tours wymienia transfer know-how oraz odciążenie organizacyjne i personalne przedsiębiorstwa autobusowego.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Jako główne zalety partnerstwa z Daimler Buses firma Schlienz-Tours wymienia transfer know-how oraz odciążenie organizacyjne i personalne przedsiębiorstwa autobusowego.

Ekosystem eMobility skrojony na miarę. – Daimler Buses towarzyszy firmie Schlienz-Tours w przejściu na eMobility.

Jako główne zalety partnerstwa z Daimler Buses firma Schlienz-Tours wymienia transfer know-how oraz odciążenie organizacyjne i personalne przedsiębiorstwa autobusowego.

W codziennej eksploatacji eCitaro ważną rolę odgrywa gromadzenie i wykorzystywanie danych. Na przykład stosowane jest oprogramowanie do zarządzania ładowaniem, które zapewnia wydajne i ekonomiczne ładowanie autobusów elektrycznych i również wchodzi w zakres pakietu usług Daimler Buses. Dane pojazdu i informacje dotyczące zarządzania ładowaniem są zintegrowane w centralnym systemie i połączone z analizami zużycia i usługą lokalizacji za pośrednictwem OMNIplus ON.

Eksperci zapewniają przy tym harmonizację różnych systemów, takich jak dyspozytornia, warsztat i zarządzanie zajezdnią. Uwidacznia się tutaj kolejna zaleta rozwiązania „pod klucz”: zapewnienie kompatybilności interfejsów z różnymi systemami.

Biorąc pod uwagę to modułowe, kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy, nie dziwi fakt, iż Erhard Kiesel wymienia transfer know-how oraz odciążenie organizacyjne i personalne swojego przedsiębiorstwa autobusowego jako główne zalety partnerstwa z Mercedes-Benz. Dla średniej wielkości przedsiębiorstwa autobusowego jest to jedyny sposób na doskonałe wejście w świat eMobility.

Oczywiście firma Schlienz-Tours nie zamierza na tym poprzestać. Trzy pierwsze eCitaro umożliwią firmie zdobycie doświadczenia w eksploatacji autobusów elektrycznych – w ścisłej współpracy z ekspertami z Daimler Buses.

Współpraca nie zakończy się bowiem wraz z oddaniem do użytku autobusów elektrycznych. Elias Mex i jego koledzy będą wspierać firmę w codziennym użytkowaniu eCitaro, wykorzystując swoje know-how i doświadczenie w zakresie eMobility, co pozwoli na ciągłe doskonalenie eksploatacji autobusów.

Bazując na zdobytym w ten sposób doświadczeniu, firma Schlienz-Tours chce następnie wykorzystać możliwości modułowej rozbudowy, np. zwiększyć liczbę autobusów elektrycznych z trzech do 15 oraz liczbę punktów ładowania z sześciu do 15. Ponieważ, jak mówi dyrektor zarządzający Erhard Kiesel: „Autobusy elektryczne to przyszłość”.