Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος
Citaro hybrid

Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος

Πριν από επικείμενο ατύχημα, ο οδηγός πρέπει να αντιδράσει γρήγορα, ώστε να αποτρέψει τον κίνδυνο. Το σταθερό σύστημα ανάρτησης και το ομαλής λειτουργίας σύστημα διεύθυνσης του Citaro hybrid προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια και υποστηρίζουν τον οδηγό. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών στον μπροστινό άξονα.

Η δοκιµή κρούσης εκκρεµούς σύμφωνα με τον Κανονισμό UNECE αρ. 29, για τον πρωταγωνιστή του λεωφορείου. Στο Citaro hybrid δόθηκε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην ασφάλεια του οδηγού. Ο κανονισμός UNECE αρ. 29 για επαγγελματικά οχήματα, ο οποίος έχει ορίσει από το 1975 το χώρο επιβίωσης του οδηγού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, χρησιμοποιήθηκε οικειοθελώς ως προδιαγραφή για το Citaro hybrid. Η τήρηση του κανονισμού UNECE αρ. 29 ελέγχθηκε με τη δοκιµή κρούσης εκκρεµούς.

Ένα σύστημα προστασίας από μετωπική σύγκρουση, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο UNECE-R 29 και υλοποιείται για πρώτη φορά σε αστικά λεωφορεία, καθώς η ακόμη πιο άκαμπτη δομή του κελύφους, αυξάνουν την παθητική ασφάλεια.

Το λεωφορείο αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα οχήματα ακόμη και στην κυκλοφορία της πόλης. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός ατυχήματος. Η Mercedes-Benz έχει φροντίσει, ώστε οι συνέπειες ενός ατυχήματος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Για παράδειγμα, η ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων του Citaro hybrid, συμβάλλει σημαντικά στην αυξημένη παθητική ασφάλεια του οχήματος. Επιπλέον, στο Citaro hybrid υπάρχουν διαχωριστικά τοιχώματα, χειρολισθήρες και ειδικά καθίσματα, τα οποία απορροφούν την ενέργεια σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής του οχήματος. Όλα αυτά προσφέρουν σημαντική προστασία στους επιβάτες.

Η αντοχή του αμαξώματος του λεωφορείου αποτελεί καίριο παράγοντα για την παθητική του ασφάλεια, αφού μπορεί να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων ενός ατυχήματος. Την υψηλή αντοχή των αμαξωμάτων λεωφορείων της Mercedes-Benz, εγγυώνται μεταξύ άλλων οι περιμετρικοί, χαμηλού βάρους δακτυλιοειδείς ενισχύεις. Η αντοχή του αμαξώματος ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-R 66, ο οποίος προσδιορίζει επακριβώς το «χώρο επιβίωσης» που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό σε περίπτωση ατυχήματος.

Η κατασκευή ασφαλών λεωφορείων είναι ο υπέρτατος στόχος της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας της Mercedes-Benz και περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός ατυχήματος. Έτσι, σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι η σωστή πληροφόρηση των συνεργείων διάσωσης. Διότι η λεπτομερείς πληροφορίες για τα οχήματά μας και τα συστήματα ασφάλειας τους βοηθούν τα συνεργεία διάσωσης να έχουν γρηγορότερη πρόσβαση στους τραυματίες και, κατ' επέκταση, να σώζουν ζωές.