Ασφαλής οδήγηση
Citaro hybrid

Ασφαλής οδήγηση

Ο οδηγός υποστηρίζεται από πολλά συστήματα υποβοήθησης. Η Mercedes-Benz είναι ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που τοποθέτησε σε λεωφορεία, π.χ. το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) και το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP®). Στο Citaro G hybrid το σύστημα αποτροπής δίπλωσης ATC (Articulation Turntable Controller) εγγυάται βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά χάρη στη γρήγορη υδραυλική απόσβεση της άρθρωσης ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR) αποτρέπει το σπινάρισμα των κινητήριων τροχών. Με το ηλεκτροπνευματικό σύστημα φρένων (EBS) μειώνεται σημαντικά η απόσταση ακινητοποίησης, αφού τα φρένα ανταποκρίνονται γρηγορότερα και με περισσότερη ακρίβεια. Το σύστημα Preventive Brake Assist και το σύστημα Sideguard Assist φροντίζουν για προνοητική πέδηση και ελιγμούς.

Η υβριδική μονάδα συσσώρευσης, που σχεδόν δεν χρειάζεται συντήρηση, βρίσκεται εκτός της περιοχής σύγκρουσης, πίσω από την οροφή. Με τη χρήση της πρωτοποριακής τεχνολογίας χαμηλής τάσης 48 V, το Citaro hybrid δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ενώ για την τεχνολογία χαμηλής τάσης δεν απαιτείται καμία τροποποίηση κατά τις εργασίες service και συντήρησης, μειώνοντας έτσι το κόστος.