Bezbednost
OC 500 LE

Bezbednost

Autobus se smatra jednim od najbezbednijih i najudobnijih saobraćajnih sredstava na svetu. Inovacije koje je uveo Mercedes-Benz imaju odlučujući značaju u tome i čine OC 500 LE predvodnikom na putevima.

Mercedes-Benz tradicionalno stavlja bezbednost na prvo mesto. Elektronski regulisani sistem kočenja koji brzo reaguje sa disk kočnicama okolo je stoga logičan deo, baš kao i protivblokirajući sistem (ABS) i serijski pomoćni sistem kočenja (BAS). U situacijama kočenja u slučaju opasnosti, on u deliću sekunde uspostavlja maksimalnu silu kočenja i obezbeđuje kraći zaustavni put. Elektronski program stabilnosti ESP® sa regulacijom proklizavanja pogonskih točkova (ASR) pomaže vam u savladavanju kritičnih situacija. Sa ovim „anđelima čuvarima“ vaš autobus je bezbedan na putu u gradskom i međugradskom saobraćaju.

Princip rada ABS-a: Na sva četiri točka su postavljeni senzori, koji prepoznaju odgovarajući broj obrtaja točka i informišu centralnu upravljačku jedinicu. Kada se prilikom kočenja postigne osetljiva tačka blokiranja, točak se variranjem pritiska zadržava upravo na tom pragu. Samo u jednoj sekundi pritisak u sistemu za kočenje se više puta formira i ponovo eliminiše.

Pri kočenju se kontinuirano registruju sile koje deluju na točkove i ponašanje pri obrtanju točkova. Kočne sile koje deluju na točkove su raspoređene tako da se ne blokira nijedan točak i da se zadržava upravljivost vozila.

Decembra 1970. godine Mercedes-Benz je predstavio prvi elektronski regulisani ABS – pravu revoluciju u bezbednosti u vožnji i saobraćaju. Zahvaljujući ciljanim elektronskim intervencijama kočenjem postiže se da se točkovi ne blokiraju trajno. Rizik od gubitka stabilnosti u upravljanju se tako svodi na najmanju moguću meru i vozilo može da se usmerava u željenom smeru vožnje i pri potpunom kočenju. ABS tehnologija čini osnovu za usavršene elektronske sisteme bezbednosti kao što je elektronski program stabilnosti (ESP®) i pomoćni sistem za kočenje (BAS).

Elektronski program stabilnosti (ESP®) značajno smanjuje rizik od proklizavanja i prevrtanja vozila selektivnim kočenjem pojedinačnih točkova ili kočenjem vozila u celini.

Elektronika visokih performansi prati signale sa ESP® senzora i stalno utvrđuje da li se komande upravljača poklapaju sa stvarnim pokretima vozila. Ako vrednosti odstupaju jedna od druge, sistem smanjuje obrtni moment motora da bi vratio stabilnost vozila. Ako to nije dovoljno, koči i pojedinačne točkove ili celo vozilo. Zahtev vozača za usporavanje se poštuje u svakom trenutku.

Sistem za kočenje u slučaju nužde ABA 6 pomaže vozaču automatskim pokretanjem prinudnog kočenja ako postoji rizik od sudara od pozadi sa vozilom ispred ili sa stacionarnim preprekama. Takođe detektuje pokretne ili nepokretne osobe i bicikliste ispred vozila. Sistem reaguje na ovo akustičnim i vizuelnim upozorenjem vozača, kao i automatski pokrenutim delimičnim kočenjem ili kočenjem u nuždi.

Sa Active Brake Assist 6, nezgode se mogu izbeći još pouzdanije. Sistem pokriva ceo opseg brzine vozila i aktivan je u pozadini. Do brzine od 60 km/h mogu reagovati pešaci i biciklisti. Sigurnosni sistem ABA 6 reaguje na prelazak i nadolazeće pešake i bicikliste koji se kreću u sopstvenoj traci sa automatskim kočenjem u slučaju nužde. Ova automatizacija takođe obezbeđuje povećanu bezbednost za bicikliste, bilo u međugradskom ili gradskom saobraćaju.

Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.

Bočne površine vozila se stalno nadgledaju. Kao rezultat toga, vozila, pešaci ili biciklisti koji se mogu naći u mrtvom uglu detektuju se i na strani suvozača i na strani vozača. Radarski sistem precizno detektuje kretanje i upozorava vozača na moguće sudare. Intuitivni korisnički interfejs i jasna upozorenja omogućavaju vozaču da vozi bezbedno i opušteno.

Senzor za kišu i automatsko svetlo za vožnju su pomoćni sistemi koji aktiviraju automatizovane funkcije pomoću senzorike i time oslobađaju vozača rutinskih zadataka.

Svetlosni senzor povećava bezbednost na putu automatskim uključivanjem svetla za vožnju u zavisnosti od trenutnih uslova osvetljenja i na taj način poboljšava vidljivost kolovoza.

Kontrola pritiska u pneumaticima TPM (Tire Pressure Monitoring) prikazuje trenutni pritisak u pojedinačnim gumama i upozorava na odstupanja od optimalnog pritiska. Ovo smanjuje habanje guma, pozitivno utiče na potrošnju goriva i sprečava opasna oštećenja guma

Odgovarajući pritisak u gumama doprinosi bezbednosti vožnje i značajno smanjenoj potrošnji goriva. Čak i prenizak pritisak u gumama na 0,5 bara može povećati potrošnju goriva do 5%. Elektronika tačka je postavljena na ventil sa unutrašnje strane točka. Senzori beleže podatke relevantne za pritisak u gumama i prenose ih na instrument displeja.