Opšta ekonomičnost
Novi Tourismo

Opšta ekonomičnost

Autobusi Mercedes-Benz su već više decenija sinonim za pouzdanost i ekonomičnost. Novi Tourismo je napravio još jedan korak dalje, u budućnost i održivost. On je u istoj meri usmeren na visokosavremenu i dokazanu serijsku tehniku sa strogim zahtevima u pogledu kvaliteta. Zahvaljujući usavršenim i veoma štedljivim pogonima, kao i aerodinamičkim optimizacijama, potrošnja ovih modela je ponovo smanjena. Istovremeno je povećana efikasnost – za optimalne troškove vlasništva. Drugim rečima: maksimalna ekonomičnost uz maksimalnu udobnost vožnje.

Možete da učinite još nešto za ekonomičniju vožnju autobusa: na približno jednu trećinu troškova može aktivno da se utiče. Sa novom dodatnom opremom, kao što su prediktivni tempomati Predictive Powertrain Control (PPC) za automatske i ručne menjače ili Eco Driver Feedback (EDF) sa individualnim savetima za način vožnje, Vaši vozači mogu dodatno da smanje potrošnju energije.

Autobus Tourismo nudi Vašem preduzeću ekonomske prednosti u pogledu investiranja, potrošnje, servisiranja i preostale vrednosti. Kod autobusa Tourismo je sve koncipirano tako da se skupa vremena stajanja svedu na minimum. Duži intervali održavanja, sa zamenom ulja posle otprilike 120.000 kilometara* brinu se za dugu primenu na putevima. 

Tourismo se na svakom kilometru puta brine za dobre cifre – zbog njegove izuzetne štedljivosti. U poređenju sa ranijim modelima, on sa istom opremom troši manje energije. Tome se ne raduju samo Vaši bilansi, veći i životna sredina – zahvaljujući savršenoj sinergiji tehnike vozila, pametnoj analizi načina vožnje i prilagođenoj OMNIplus obuci vozača.

Primer proračuna sa prosečnim vrednostima sa nemačkog tržišta. TCO troškovne stavke na primeru turističkog autobusa Tourismo sa Euro VI. Pretpostavke: 8 godina po 85.000 km, tržište Nemačka. Izdanje: Mart, 2017.

Motor i svi važni agregati** su pristupačni za jednostavno održavanje. OMNIplus pruža kompletne prilagođene usluge i savršeno snabdevanje rezervnim delovima za brzo ponovno uspostavljanje spremnosti Vašeg vozila za rad. Troškovi popravke i održavanje ne koštaju samo novaca, već i vremena. Vaš vozni park je neprekidno u pokretu, a da bi se takvo stanje održalo, neophodno je redovno i kompletno održavanje. Novi Tourismo se može opremiti aktuelnim Bus Data centrom. Danas je prenos aktuelne lokacije i dijagnostičkih podataka vozila veoma jednostavan. Dovoljan je pritisak na taster i podaci o vozilu se automatski šalju dežurnoj liniji OMNIplus 24h SERVICE. Sa aplikacijom OMNIplus Uptime sve je potpuno automatizovano. Zahvaljujući preciznim informacijama o lokaciji, servis će još brže stići do vozila. Najbolje pripremljeni, kompetentni i brzi serviseri na mestu gde se nalazi autobus. Poseta servisnoj radionici na taj način se uglavnom može izbegnuti. I to predstavlja ogromnu uštedu vremena.

Tourismo je ekonomičan i onda kada napušta Vaš vozni park. Zato što je preostala vrednost autobusa važna isto kao početna investicija. Na kraju radnog veka autobusa postoje mogućnosti koje pružaju veću sigurnost u planiranju investicije.

* Važi samo za turistički saobraćaj sa motorom OM 470. Motor OM 936 ima kraći interval održavanja od 90.000 km.
** Sistem klimatizacije, kao i frižider Vašeg vozila, napunjeni su rashladnim sredstvoml R-134a i sadrže fluorisani gas staklene bašte. Pločice sa detaljnim podacima o korišćenom tipu rashladnog sredstva nalaze se na odgovarajućim uređajima. U vezi s tim, obavezno se pridržavajte uputstva za upotrebu Vašeg vozila. Precizne podatke možete naći u pripadajućoj tehničko-informativnoj brošuri.