Opšta ekonomičnost
Tourismo

Opšta ekonomičnost

Autobusi Mercedes-Benz su već više decenija sinonim za pouzdanost i ekonomičnost. Tourismo je napravio još jedan korak u pravcu budućnosti i održivosti. On je u podjednako usmeren na visokosavremenu i dokazanu serijsku tehniku sa strogim zahtevima u pogledu kvaliteta. Njegova potrošnja je posebno niska zahvaljujući veoma razvijenim i posebno štedljivim pogonima, kao i izuzetnoj aerodinamici. Istovremeno je povećana efikasnost – za optimalne troškove vlasništva. Drugim rečima: maksimalna ekonomičnost uz maksimalnu udobnost vožnje.

Možete da učinite još nešto za ekonomičniju vožnju autobusa: na približno jednu trećinu troškova može aktivno da se utiče. Sa dodatnom opremom kao što su predvidivi tempomati Predictive Powertrain Control (PPC) za automatizovane i ručne menjače ili Eco Driver Feedback (EDF) sa individualnim savetima o načinu vožnje, vaš vozač može dodatno smanjiti troškove energije.

Autobus Tourismo nudi Vašem preduzeću ekonomske prednosti u pogledu investiranja, potrošnje, servisiranja i preostale vrednosti. Kod autobusa Tourismo je sve koncipirano tako da se skupa vremena stajanja svedu na minimum. Duži intervali održavanja, sa zamenom ulja posle otprilike 120.000 kilometara* brinu se za dugu primenu na putevima.

Tourismo na svakom kilometru puta obezbeđuje dobre cifre – zbog svoje izuzetne štedljivosti. Tome se ne raduju samo vaši bilansi, veći i životna sredina – zahvaljujući savršenoj sinergiji tehnike vozila, pametnoj analizi načina vožnje i prilagođenoj OMNIplus obuci vozača.

Motor i svi važni agregati** su pristupačni za jednostavno održavanje. OMNIplus pruža kompletne prilagođene usluge i savršeno snabdevanje rezervnim delovima za brzo ponovno uspostavljanje spremnosti vašeg vozila za rad. Troškovi popravke i održavanja ne koštaju samo novac, već i vreme. Vaš vozni park je neprekidno u pokretu, a da bi se takvo stanje održalo, neophodno je redovno i kompletno održavanje. Tourismo može da se opremi i aktuelnim Bus Data centrom. Danas je prenos aktuelne lokacije i dijagnostičkih podataka vozila veoma jednostavan. Dovoljan je pritisak na taster i podaci o vozilu se automatski šalju dežurnoj liniji OMNIplus 24h SERVICE. Zahvaljujući preciznim informacijama o lokaciji, servis će još brže stići do vozila. Najbolje pripremljeni, kompetentni i brzi serviseri na mestu gde se nalazi autobus. Poseta servisnoj radionici se na taj način uglavnom može izbeći. I to predstavlja ogromnu uštedu vremena. Brža popravka, brže vraćanje na put.

Tourismo je ekonomičan i onda kada napušta Vaš vozni park. Zato što je preostala vrednost autobusa važna isto kao početna investicija. Na kraju radnog veka autobusa postoje mogućnosti koje pružaju veću sigurnost u planiranju investicije.


* Važi samo za turistički saobraćaj sa motorom OM 470. Motor OM 936 ima kraći interval održavanja od 90.000 km.
** Sistem klimatizacije, kao i frižider Vašeg vozila, napunjeni su rashladnim sredstvoml R-134a i sadrže fluorisani gas staklene bašte. Pločice sa detaljnim podacima o korišćenom tipu rashladnog sredstva nalaze se na odgovarajućim uređajima. U vezi s tim, obavezno se pridržavajte uputstva za upotrebu Vašeg vozila. Precizne podatke možete naći u pripadajućoj tehničko-informativnoj brošuri.