Обща икономичност
Tourismo

Обща икономичност

Автобусите Mercedes-Benz се отличават от десетилетия със свята надеждност и икономичност. Tourismo прави сериозна крачка в посока на бъдещето и устойчивостта. Той залага в еднаква степен както на най-съвременни, така също и на утвърдени технологии, използвани в серийно производство, с най-висок стандарт. По-усъвършенстваните и изключително икономични задвижвания, както и аеродинамичните подобрения, допринасят допълнително за намаляване на разхода. Същевременно се повишава ефективността – за оптимални общи разходи за жизнения цикъл (TCO). Това означава: максимална икономичност при максимален комфорт на шофиране.

Можете да направите нещо, за да експлоатирате по-икономично автобуса: Близо една трета от разходите могат да се управляват. Благодарение на разнообразното специално оборудване като превантивната система за регулиране на скоростта Tempomat Predictive Powertrain Control (PPC) за автоматични и ръчни предавателни кутии или системата Eco Driver Feedback (EDF) с индивидуални съвети за стила на шофиране, Вашият водач може да снижи допълнително разхода на гориво.

Tourismo предлага на Вашето предприятие общоикономически предимства по отношение на инвестицията, разхода, поддръжката и остатъчната стойност. Всичко в Tourismo е разработено така, че да се сведе до минимум скъпите престои. Дори и при дълги интервали на техническо обслужване със смяна на маслото при максимален пробег от 120 000 километра* се гарантира продължителна експлоатация на пътя.

Когато е на път, Tourismo гарантира добър разход на всеки километър – благодарение на своята изключителна икономичност. Това е радостно не само за Вашия баланс, но и за околната среда – благодарение на перфектната синергия между технологията на автомобила, интелигентния анализ на стила на шофиране и адаптираното върху това обучение на водачите от OMNIplus.

Двигателят и всички важни агрегати*** са добре достъпни за лесно техническо обслужване. Пакетът OMNIplus предлага комплексни, специални услуги и перфектно снабдяване с резервни части за бързо възстановяване на експлоатационната готовност на автомобила. Ремонтът и техническото обслужване коства не само средства, но и време. Вашият автопарк е непрекъснато в движение и за да остане в движение, е необходимо редовно и компетентно техническо обслужване. Tourismo може да бъде оборудван с актуалния Bus Data Center. Днес предаването на актуалното местоположение и на данните за диагностика на автомобила става много лесно. Само с едно натискане на бутон и данните на автомобила се изпращат автоматично към 24-часовата гореща линия на OMNIplus. Благодарение на точните данни за местоположението сервизният екип пристига още по-бързо до автомобила. Благодарение на своята добра подготовка и компетентност техникът поправя бързо на място автобуса. По този начин в повечето случаи не се налага посещение на сервиза. Това пести много време. По-бързо приключване на ремонта, по-скоро отново в движение.

Даден Tourismo е особено икономичен дори и тогава, когато напусне Вашия автопарк. Тъй като остатъчната стойност на даден автобус е също толкова важна, колкото и първоначалната инвестиция. Дори и в края на експлоатационния живот на автомобила съществуват възможности за предлагане на повече сигурност при планирането на Вашето капиталовложение.


* Важи само за туристически превози с двигател OM 470. Двигателят OM 936 се отличава с по-кратък интервал на техническо обслужване от 90 000 km.
** Климатичната система, както и хладилникът на Вашия автомобил, са напълнени с хладилен агент R-134a и съдържат флуориран парников газ.Указателните табели с подробните данни за използвания тип хладилен агент се намират на съответните устройства. За целта спазвайте указанията в ръководството за експлоатация на Вашия автомобил. По-точни данни вижте от приложената техническа информационна брошура.