При опасност
Tourismo

При опасност

Преди произшествие преминават ценни секунди, през които опасността вероятно все още може да бъде избегната. При Tourismo сензориката на системите ESP® и BAS разпознава своевременно критичните динамични ситуации на пътя, прекалено голяма или недостатъчна повратливост, критични маневри, екстрено и аварийно спиране. 

Освен това за повишената безопасност при шофиране допринасят страничната устойчивост на автомобила и спокойното управление.За това отговаря независимото окачване на колелата на предния мост. 

Независимо от функцията на системата за адаптивен круиз-контрол (ART) системата Active Brake Assist 4 (ABA 4) предупреждава водача преди сблъсък с препятствие, а при необходимост задейства самостоятелно спирачките. За целта управляваната с радар система постоянно проверява диапазон от максимално 250 метра от лентата за движение пред автобуса.

ABA 4 е първата система от този тип в света, която реагира и на пешеходци. Така системата разпознава наред с автомобили, които се движат отпред, също и неподвижни препятствия (напр. края на задръстване), и пешеходци на разстояние до 80 метра. Ако разстоянието до пешеходци например стане опасно късо, системата алармира първо водача чрез оптични и звукови предупредителни сигнали, като едновременно с това задейства частично спирачките до пълно спиране, ако водачът не реагира. Приложеното частично задействане на спирачките дава възможност на водача да избегне сблъсъка чрез пълно натискане на спирачките или чрез маневра с волана. Освен това той може да предупреди своевременно застрашените пешеходци чрез натискане на клаксона.

 

Системата за адаптивен круиз-контрол* (ART) разтоварва водача по автомобилни пътища и автомагистрали. Ако ART системата разпознае бавно движещ се автомобил отпред, тя забавя автоматично автобуса, докато водачът достигне предварително избрано разстояние, което тогава ART системата поддържа постоянно. За тази цел датчикът за разстояние копира на всеки 50 милисекунди пространството пред автобуса. Той измерва с три радарни лъча разстоянието и относителната скорост на движещите се отпред автомобили на разстояние до 200 м. 

Радарната система, която функционира отлично дори при лошо време и тъмнина, проверява по цялата ширина на лентата за движение зона до 250 метра пред автобуса. Ако се надвиши предварително зададеното безопасно разстояние до движещия се отпред автомобил, системата ART задейства спирачките на автобуса, за да се спази безопасната зона. По този начин могат да бъдат предотвратени много произшествия поради неспазена дистанция. За разлика от асистента за аварийно спиране Active Brake Assist 4 (ABA 4), системата ART инициира плавно спирачно въздействие с максимум 20 процента от възможната сила.

Електронната стабилизираща програма (ESP®) е активна система за повишаване на безопасността при шофиране и устойчивостта на автомобила. Тя допринася чувствително за намаляване на опасността от занасяне на автомобила при движение по завои или при отклоняващи маневри. За целта в пътно-динамични критични ситуации целенасочено се регулират спирачните сили на всяко отделно колело, например когато автобусът в движение по завои се движи в граничната зона. Едновременно с това се намалява мощността на двигателя. По този начин, чрез прецизно дозирано спирачно действие в границите на физическия капацитет, се предотвратява евентуално „занасяне“ на автобуса.

ESP® контролира между другото напречното ускорение на автобусите. Ако автобусът при дълго изнесени завои – като изходи от магистрали – или при бърза смяна на лентата за движение достигне критично състояние, скоростта на автомобила автоматично се намалява, докато отново бъде постигната стабилността на движението. ESP® е сравнима с използваната в леките автомобили система, но за използването в автобуси предлага адаптирани, разширени функции. 

* Специално изпълнение.