В случай на опасност
Tourismo

В случай на опасност

Преди произшествие преминават ценни секунди, през които опасността вероятно все още може да бъде избегната. При Tourismo сензориката на системите ESP® и BAS разпознава своевременно критичните динамични ситуации на пътя, прекалено голяма или недостатъчна повратливост, критични маневри, екстрено и аварийно спиране.

Освен това за повишената безопасност при шофиране допринасят страничната устойчивост на автомобила и спокойното управление.За това отговаря независимото окачване на колелата на предния мост.

Активната система за аварийно спиране ABA 6 подпомага водача, чрез автоматично иницииране на аварийно спиране, ако има риск от сблъсък с преднодвижещи се превозни средства или неподвижни препятствия. Тя също така открива движещи се или неподвижни хора и велосипедисти пред превозното средство. Системата реагира на това със звуково и визуално предупреждение към водача, както и с автоматично инициирано частично или аварийно спиране.

С Active Brake Assist 6 инцидентите могат да бъдат избегнати още по-надеждно. Системата покрива целия диапазон от скоростта на автомобила и е активна във фонов режим. До скорост от 60 км/ч, тя може да реагира пешеходци и велосипедисти. Системата за безопасност ABA 6 реагира на пресичащи и насрещно движещи се пешеходци, както и на велосипедисти в лентата за движение на автомобила с автоматично аварийно спиране. Тази автоматизация осигурява повишена безопасност за велосипедистите, независимо дали става дума за междуградски или градски трафик.

Електронната стабилизираща програма (ESP®) е активна система за повишаване на безопасността и стабилността на движение. Тя допринася чувствително за намаляване на опасността от занасяне на автомобила при движение по завои или при заобикалящи маневри. За целта в пътнодинамични критични ситуации целенасочено се регулират спирачните сили на всяко отделно колело, например когато автобусът в движение по завои се движи в граничната зона на сцепление. Едновременно с това се намалява мощността на двигателя. Възможното „занасяне“ на автобуса се предотвратява, чрез фино дозирано спирачно въздействие, в границите на физичните възможности. ESP® контролира наред с други неща, напречното ускорение на автобусите. Ако автобусът при дълго изнесени завои – като изходи от магистрали или при бърза смяна на лентата за движение достигне критично състояние, скоростта на автомобила автоматично се намалява, докато отново бъде постигната стабилността на движението.