V prípade nebezpečenstva
Tourismo

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou uplynú cenné sekundy, počas ktorých by sa nebezpečenstvo možno ešte dalo odvrátiť. V autobuse Tourismo identifikuje senzorika ESP® a BAS včas kritické jazdné situácie, ako sú napríklad intenzívna pretáčavosť alebo nedotáčavosť, kritické zásahy do riadenia, panické a núdzové brzdenie.

Zvýšenú jazdnú bezpečnosť poskytuje aj podvozok s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Systém núdzového brzdenia ABA 6 pomáha vodičovi automatickým spustením núdzového brzdenia, ak existuje riziko zrážky zozadu s vozidlami pred alebo stojacimi prekážkami. Detekuje aj pohybujúce sa alebo stojace osoby a cyklistov pred vozidlom. Systém na to reaguje akustickým a vizuálnym upozornením vodiča, ako aj automaticky iniciovaným čiastočným brzdením alebo núdzovým brzdením.

S aktívnym brzdovým asistentom 6 sa možno ešte spoľahlivejšie vyhnúť nehodám. Systém pokrýva celý rozsah rýchlosti vozidla a je aktívny na pozadí. Do rýchlosti 60 km/h môžu chodci a cyklisti reagovať. Bezpečnostný systém ABA 6 reaguje na prechádzajúcich a protiidúcich chodcov a pohybujúcich sa cyklistov vo vlastnom jazdnom pruhu vozidla automatickým núdzovým brzdením. Táto automatizácia tiež poskytuje zvýšenú bezpečnosť pre cyklistov, či už v medzimestskej alebo mestskej premávke.

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) je aktívny systém, ktorý je určený na zvyšovanie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Citeľne prispieva k znižovaniu nebezpečenstva šmyku počas jázd v zákrutách alebo pri vyhýbacích manévroch. V situáciách, ktoré sú kritické z pohľadu jazdnej dynamiky, dochádza k cielenej regulácii brzdných síl na každom kolese, napríklad keď sa autobus počas jázd v zákrutách pohybuje v hraničnej oblasti. Zároveň sa znižuje aj výkon motora. Jemne dávkovaným brzdením sa tým v rámci fyzikálnych možností zabráni možnému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy. ESP® okrem toho monitoruje aj priečne zrýchlenie autobusov. Ak autobus v dlhých zákrutách, napríklad pri výjazdoch z diaľnice alebo pri rýchlych zmenách jazdného pruhu, dosiahne kritický jazdný stav, rýchlosť vozidla sa začne automaticky znižovať, až kým sa neobnoví jazdná stabilita. Systém ESP® je porovnateľný so systémom v osobných motorových vozidlách, avšak poskytuje rozšírené funkcie, ktoré sú prispôsobené použitiu v autobuse.