V prípade nebezpečenstva
Tourismo

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou uplynú cenné sekundy, počas ktorých by sa nebezpečenstvo možno ešte dalo odvrátiť. V autobuse Tourismo identifikuje senzorika ESP® a BAS včas kritické jazdné situácie, ako sú napríklad intenzívna pretáčavosť alebo nedotáčavosť, kritické zásahy do riadenia, panické a núdzové brzdenie. 

Zvýšenú jazdnú bezpečnosť poskytuje aj podvozok s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave. 

Nezávisle od funkcie adaptívneho tempomatu (ACC) aktívny asistent brzdenia 4 (ABA 4) varuje vodiča pred kolíziou s prekážkou a v prípade potreby samostatne zabrzdí autobus. Systém riadený radarom súčasne neustále monitoruje časť jazdného pruhu autobusu až do vzdialenosti 250 metrov.

Ako prvý systém svojho druhu na svete reaguje ABA 4 aj na chodcov. Na vzdialenosť 80 metrov okrem vozidla idúceho vpredu a stojacich prekážok (napr. koniec zápchy) dokáže identifikovať aj chodcov. Ak dôjde napríklad k nebezpečnému zmenšeniu vzdialenosti od chodcov, varuje systém vodiča najskôr formou vizuálnych a akustických výstražných signálov a súčasne aktivuje čiastočné brzdenie až do zastavenia, ak vodič nereaguje. Aktivované čiastočné brzdenie dáva vodičovi možnosť zabrániť kolízii brzdením naplno alebo zásahom do riadenia. Okrem toho môže ohrozených chodcov varovať výstražným klaksónom.

Tempomat s reguláciou odstupu* (ART) odbremeňuje vodiča na diaľkových trasách a diaľniciach. Ak ART pred sebou zaregistruje pomalšie sa pohybujúce vozidlo, automaticky začne pribrzďovať autobus, kým sa nedosiahne vodičom predvolený odstup, ktorý bude ART následne konštantne dodržiavať. Pre tento účel snímač odstupu každých 50 milisekúnd sníma prostredie pred autobusom. Pomocou troch radarových kužeľov meria odstup a rozdielovú rýchlosť vozidla idúceho vpredu vo vzdialenosti maximálne 200 metrov. 

Radarová senzorika, ktorá zaručuje vynikajúcu funkčnosť aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach a v tme, pre tento účel monitoruje celú šírku cesty až do vzdialenosti 250 metrov pred vozidlom. Ak nebude dodržaná variabilne zadefinovateľná bezpečnostná vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla, tak systém ART pribrzdí autobus tak, aby zachoval bezpečnostnú zónu. Týmto spôsobom možno predísť aj mnohým nárazom zozadu. Na rozdiel od asistenta núdzového brzdenia Active Brake Assist 4 (ABA 4) aplikuje systém ART jemné brzdenie s maximálne 20 percentami možnej sily.

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) je aktívny systém, ktorý je určený na zvyšovanie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Citeľne prispieva k znižovaniu nebezpečenstva šmyku počas jázd v zákrutách alebo pri vyhýbacích manévroch. V situáciách, ktoré sú kritické z pohľadu jazdnej dynamiky, dochádza k cielenej regulácii brzdných síl na každom kolese, napríklad keď sa autobus počas jázd v zákrutách pohybuje v hraničnej oblasti. Zároveň sa znižuje aj výkon motora. Jemne dávkovaným brzdením sa tým v rámci fyzikálnych možností zabráni možnému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy. 

ESP® okrem toho monitoruje aj priečne zrýchlenie autobusov. Ak autobus v dlhých zákrutách, napríklad pri výjazdoch z diaľnice, alebo pri rýchlych zmenách jazdného pruhu dosiahne kritický jazdný stav, rýchlosť vozidla sa začne automaticky znižovať, až kým sa neobnoví jazdná stabilita. Systém ESP® je porovnateľný so systémom v osobných motorových vozidlách, avšak poskytuje rozšírené funkcie, ktoré sú prispôsobené použitiu v autobuse.

* Mimoriadna výbava.