Používanie cookies

Spoločnosť Daimler používa cookies na optimálne prispôsobenie a neustále zlepšovanie internetovej stránky. Ďalším používaním internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Ďalšie podrobnosti nájdete v informáciách o cookies.
V prípade nebezpečenstva
Nové Tourismo

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou uplynú cenné sekundy, počas ktorých by sa nebezpečenstvo možno ešte dalo odvrátiť. V autobuse Tourismo identifikuje senzorika ESP® a BAS včas kritické jazdné situácie, ako sú napríklad intenzívna pretáčavosť alebo nedotáčavosť, kritické zásahy do riadenia, panické a núdzové brzdenie. 

Zvýšenú jazdnú bezpečnosť poskytuje aj podvozok s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave. 

Bez ohľadu na fungovanie tempomatu s reguláciou odstupu (ART) varuje systém Active Brake Assist 4 (ABA 4), resp. Advanced Emergency Braking System (AEBS) vodiča pred kolíziou s prekážkou a v prípade potreby zabrzdí autobus automaticky. Radarom riadený systém súčasne neustále monitoruje časť jazdného pruhu autobusu až do vzdialenosti 250 metrov.

Ako prvý systém svojho druhu na svete reaguje ABA 4 aj na chodcov. Dokáže identifikovať na vzdialenosť 80 metrov okrem vozidla idúceho vpredu a stojacich prekážok (napr. koniec zápchy) aj chodcov. Ak dôjde napríklad k nebezpečnému zmenšeniu vzdialenosti od chodcov, varuje systém vodiča najskôr pomocou vizuálnych a akustických výstražných signálov a súčasne aktivuje čiastočné brzdenie až do zastavenia, keď vodič nereaguje. Aktivované čiastočné brzdenie dáva vodičovi možnosť zabrániť kolízii brzdením naplno alebo zásahom do riadenia. Okrem toho môže ohrozených chodcov varovať výstražným klaksónom.

AEBS ďaleko prekonáva súčasné zákonné požiadavky kladené na asistenčné systémy núdzového brzdenia; už teraz zodpovedá skúšobným predpisom platným od roku 2018. ABA 4 ide v tomto zmysle dokonca o krok ďalej, pretože výrazne redukuje kinetickú energiu vozidla. 

Systém núdzového brzdenia AEBS zaznamenáva pomocou radarového systému nielen vozidlá idúce vpredu, ale aj stojace vozidlá a priebežne určuje rozdielovú rýchlosť vzhľadom na vlastné vozidlo. Ak sa kolízii pri nezmenenej jazdnej aktivite nedá zabrániť, aktivuje sa najskôr výstraha pre vodiča a vozidlo aktivuje automaticky čiastkové brzdenie. Ak vodič nereaguje a hrozí bezprostredné nebezpečenstvo kolízie, aktivuje vozidlo automaticky brzdenie naplno. Vďaka tomu je možné drastické redukovanie následkov zrážky.

Tempomat s reguláciou odstupu* (ART) odbremeňuje vodiča na diaľkových trasách a diaľniciach.Ak ART zaregistruje pred sebou pomalšie sa pohybujúce vozidlo, automaticky začne pribrzďovať autobus, kým sa nedosiahne vodičom predvolený odstup, ktorý bude ART následne konštantne dodržiavať. Na tento účel sníma snímač odstupu prostredie pred autobusom každých 50 milisekúnd. Pomocou troch radarových kužeľov meria odstup a rozdielovú rýchlosť vozidla idúceho vpredu vo vzdialenosti maximálne 200 metrov. 

ART meria rozdielovú rýchlosť s presnosťou 0,7 km/h. Ak pred sebou neregistruje žiadne vozidlo, správa sa ako tempomat. Tempomat s reguláciou odstupu* (ART) poskytuje vodičovi podporu predovšetkým v stredne hustej až hustej premávke na dlhých trasách, pretože nemusí prakticky vôbec preventívne pribrzďovaťBrzdenie je pri tom obmedzené približne 20 % z maximálnej brzdnej sily.

Odstup naregulovaný systémom ART závisí od rýchlosti a dá sa uviesť v percentuálnom pomere vzhľadom na stav tachometra. V základnom nastavení nastaví ART napríklad odstup zodpovedajúci približne 60 % z odstupu podľa tachometra. Vodič si toto nastavenie môže zmenšiť alebo zväčšiť na želaný odstup v definovaných stupňov. 

Srdcom ART je radar odstupu, ktorý je osadený v strede vozidla. Permanentne prepína medzi radarovými kužeľmi. Systém ich využíva na vysielanie radarových signálov a sú orientované tak, aby snímali jazdné pruhy v smere jazdy vľavo, vpravo a v strede.

Elektronický systém stabilizácie (ESP®) je aktívny systém, ktorý je určený na zvyšovanie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Citeľne prispieva k znižovaniu nebezpečenstva šmyku počas jázd v zákrutách alebo pri vyhýbacích manévroch. V situáciách, ktoré sú kritické z pohľadu jazdnej dynamiky, dochádza k cielenej regulácii brzdných síl na každom kolese, napríklad keď sa autobus počas jázd v zákrutách pohybuje v hraničnej oblasti. Zároveň sa znižuje aj výkon motora. Jemne dávkovaným brzdením sa tým v rámci fyzikálnych možností zabráni možnému vybočeniu autobusu z jazdnej dráhy. 

ESP® okrem toho monitoruje aj priečne zrýchlenie autobusov. Ak autobus v dlhých zákrutách, napríklad pri výjazdoch z diaľnice, alebo pri rýchlych zmenách jazdného pruhu dosiahne kritický jazdný stav, rýchlosť vozidla sa začne automaticky znižovať, až kým sa neobnoví jazdná stabilita. Systém ESP® je porovnateľný so systémom v osobných motorových vozidlách, avšak poskytuje rozšírené funkcie, ktoré sú prispôsobené použitiu v autobuse.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva je správna reakcia vodiča rovnako dôležitá ako technická výbava vozidla. Ideálny základ poskytujú bezpečnostné tréningy OMNIplus. Stredobodom pozornosti sú okrem iného aj praktické poznatky o správaní vozidla v hraničných situáciách. 

* Mimoriadna výbava.