V prípade nebezpečenstva
Tourismo

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou uplynú cenné sekundy, počas ktorých by sa nebezpečenstvo možno ešte dalo odvrátiť. V autobuse Tourismo identifikuje senzorika ESP® a BAS včas kritické jazdné situácie, ako sú napríklad intenzívna pretáčavosť alebo nedotáčavosť, kritické zásahy do riadenia, panické a núdzové brzdenie.

Zvýšenú jazdnú bezpečnosť poskytuje aj podvozok s presným vedením jazdnej stopy a pokojné riadenie. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Systém núdzového brzdenia ABA 6 pomáha vodičovi automatickým spustením núdzového brzdenia, ak existuje riziko zrážky zozadu s vozidlami pred alebo stojacimi prekážkami. Detekuje aj pohybujúce sa alebo stojace osoby a cyklistov pred vozidlom. Systém na to reaguje akustickým a vizuálnym upozornením vodiča, ako aj automaticky iniciovaným čiastočným brzdením alebo núdzovým brzdením.

S aktívnym brzdovým asistentom 6 sa možno ešte spoľahlivejšie vyhnúť nehodám. Systém pokrýva celý rozsah rýchlosti vozidla a je aktívny na pozadí. Do rýchlosti 60 km/h môžu chodci a cyklisti reagovať. Bezpečnostný systém ABA 6 reaguje na prechádzajúcich a protiidúcich chodcov a pohybujúcich sa cyklistov vo vlastnom jazdnom pruhu vozidla automatickým núdzovým brzdením. Táto automatizácia tiež poskytuje zvýšenú bezpečnosť pre cyklistov, či už v medzimestskej alebo mestskej premávke.

Elektronický stabilizačný systém (ESP®) je aktívny systém pre zvýšenie bezpečnosti jazdy a jazdnej stability. Výrazne prispieva k zníženiu rizika šmyku pri zatáčaní alebo vyhýbavých manévroch. Dosahuje sa to špecifickou reguláciou brzdných síl na každom jednotlivom kolese v situáciách, keď je dynamika jazdy kritická, napríklad ak autobus jazdí na rýchlostnom limite v zákrutách. Súčasne sa zníži výkon motora. Možnému "rozbitiu" autobusu sa tak zabráni jemne dávkovaným brzdením - v medziach fyzikálnych možností. ESP® monitoruje okrem iného aj priečne zrýchlenie autobusu. Ak sa v dlhých zákrutách – ako sú výjazdy z diaľnice – alebo pri rýchlej zmene jazdného pruhu dostane autobus do kritickej jazdnej situácie, rýchlosť vozidla sa automaticky zníži, kým sa opäť nedosiahne jazdná stabilita.