Bezpečné jazdenie
Tourismo

Bezpečné jazdenie

Väčšina nehôd začína dlho pred samotným nárazom. Napríklad v dôsledku zhoršenej viditeľnosti alebo nepredvídateľných nebezpečenstiev. Preto je autobus Tourismo vybavený množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie.

Začína sa už od ergonomického pracoviska vodiča. Vodič pohodlne dosiahne na všetky ovládacie prvky a má dokonalý prehľad o všetkých prístrojoch. Vyššiu bezpečnosť zabezpečujú vďaka lepšiemu výhľadu dookola širokouhlé zrkadlá.

Počas jazdy poskytujú vodičovi podporu elektronické asistenčné systémy.Protiblokovací systém (ABS) minimalizuje riziko zablokovania kolies pri brzdení. Elektropneumatická regulácia bŕzd (EBS) výrazne skracuje dráhu zastavenia, pretože brzdy reagujú rýchlejšie a presnejšie. Dodatočnú mieru bezpečnosti poskytuje aj regulácia preklzávania hnacích kolies (ASR).Pomáha vodičovi minimalizovať pretáčanie hnacích kolies pri zrýchľovaní, a tým aj nebezpečenstvo vybočenia zadnej časti vozidla (náhon na zadné kolesá ). ABS, EBS a AASR tvoria základ pre všetky pokročilejšie elektronické bezpečnostné systémy, ako sú elektronický systém stabilizácie (ESP®) alebo asistent brzdenia (BAS), ktorými je autobus Tourismo vybavený.

Inovatívny asistent dopravných značiek ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie na ceste. Vďaka podpore GPS a kamery sa rýchlosť vozidla neustále porovnáva s aktuálnymi dopravnými predpismi.

Systém je navrhnutý tak, aby poskytoval vyhradenú a vhodnú spätnú väzbu v prípade prekročenia povolenej rýchlosti. Vďaka najmodernejšiemu prístrojovému panelu dostáva vodič vizuálne aj zvukové signály, ktoré okamžite upozorňujú na rýchlosť.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 je bezpečnostný asistenčný systém, ktorý podporuje vodiča v kritických situáciách pri odbočovaní vpravo alebo odbočovaní vľavo, keď je viditeľnosť obmedzená. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal detekovať pohybujúce sa prekážky v rámci limitov systému a varoval vodiča, aby sa vyhol kritickým situáciám alebo znížil následky nehôd pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu.

Bočné oblasti vozidla sú neustále monitorované. V dôsledku toho sú vozidlá, chodci alebo cyklisti, ktorí sa môžu nachádzať v mŕtvom uhle, rozpoznaní na strane spolujazdca aj na strane vodiča. Radarový systém presne detekuje pohyby a varuje vodiča pred možnými kolíziami. Intuitívne používateľské rozhranie a jasné varovania umožňujú vodičovi jazdiť bezpečne a uvoľnene.

Systém núdzového brzdenia ABA 6 pomáha vodičovi automatickým spustením núdzového brzdenia, ak existuje riziko zrážky zozadu s vozidlami pred alebo stojacimi prekážkami. Detekuje aj pohybujúce sa alebo stojace osoby a cyklistov pred vozidlom. Systém na to reaguje akustickým a vizuálnym upozornením vodiča, ako aj automaticky iniciovaným čiastočným brzdením alebo núdzovým brzdením.

S aktívnym brzdovým asistentom 6 sa možno ešte spoľahlivejšie vyhnúť nehodám. Systém pokrýva celý rozsah rýchlosti vozidla a je aktívny na pozadí. Do rýchlosti 60 km/h môžu chodci a cyklisti reagovať. Bezpečnostný systém ABA 6 reaguje na prechádzajúcich a protiidúcich chodcov a pohybujúcich sa cyklistov vo vlastnom jazdnom pruhu vozidla automatickým núdzovým brzdením. Táto automatizácia tiež poskytuje zvýšenú bezpečnosť pre cyklistov, či už v medzimestskej alebo mestskej premávke.

Front Collision Guard ponúka zvýšenú bezpečnosť pri čelnom náraze pomocou priečneho profilu, za ktorým sa nachádzajú nárazové prvky. Ich absorbčná štruktúra premieňa energiu nárazu na energiu deformácie. Priečny profil slúži ako spoľahlivá ochrana proti podjazdu. Keďže pracovný priestor vodiča je namontovaný na masívnom komponente rámu, môže byť posunutý dozadu, aby sa zachoval ochranný priestor pre vodiča v prípade čelného nárazu.

Front Collision Guard ponúka zvýšenú bezpečnosť pri čelnom náraze pomocou priečneho profilu, za ktorým sa nachádzajú nárazové prvky. Ich absorbčná štruktúra premieňa energiu nárazu na energiu deformácie. Priečny profil slúži ako spoľahlivá ochrana proti podjazdu. Keďže pracovný priestor vodiča je namontovaný na masívnom komponente rámu, môže byť posunutý dozadu, aby sa zachoval ochranný priestor pre vodiča v prípade čelného nárazu.

FCG spĺňa požiadavky ochrany proti podjazdu podľa ECE-R 93, ako aj zákonných noriem pre nárazy kyvadla v autobusoch. Okrem toho FCG už spĺňa budúce zákonné normy pre skúšky nárazom kyvadla na autobusoch.

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu SPA pomocou kamerového systému za čelným sklom rozpozná, keď vozidlo neúmyselne opustí vyznačený jazdný pruh. Len čo vozidlo prejde cez označovacie čiary, vodič je varovaný výrazným vibrovaním na príslušnej strane sedacej plochy sedadla vodiča.

LDWS sa aktivuje od rýchlosti 40 mph (60 km/h). Asistent jazdného pruhu sa vypne, keď sa aktivuje smerovka, napríklad keď vodič úmyselne zmení jazdný pruh. Systém je možné deaktivovať v menu ICUC, napr. na konštrukčnej stránke.

Malá kamera za čelným sklom pomocou hraničných čiar zaznamenáva cestu priamo pred vozidlom. Ak sa vozidlo chystá prejsť cez ktorúkoľvek značku bez aktivácie smerovky, vodiča na to upozorní pulzovanie na sedadle. Kamera určuje okamih varovania na základe šírky jazdného pruhu, vzdialenosti od označovacej čiary a rýchlosti priblíženia sa k značeniu. LDWS sa aktivuje pri rýchlosti nad 40 mph (60 km/h); vypne sa ovládaním smerovky, napríklad pri zámernej zmene jazdného pruhu.

Moderný systém MirrorCam poskytuje jasný a plný pohľad na cestnú premávku. Vybavený kamerami s vysokým rozlíšením zvyšuje bezpečnosť jazdy a minimalizuje riziko nehôd. Rozšírené zorné pole umožňuje vodičovi vidieť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov cestnej premávky v okolí. Tým sa eliminuje mŕtvy uhol pri odbočovaní vpravo.

V závislosti od vozidla sa snímky zobrazujú na 7" a 15" monitoroch. Dva displeje s vysokým rozlíšením zobrazujú rôzne zorné polia. Fotodiódy integrované v monitoroch detegujú dopadajúce svetlo a individuálne prispôsobujú jas príslušného monitora. Na uľahčenie vyhodnocovania záberov vodičovi majú 15" varianty tri rôzne vodiace čiary. Spolu s trvalo kalibrovanou koncovou čiarou vozidla pomáha vodičovi čiara vzdialenosti pri hodnotení približujúcich sa objektov. Prekrytie asistenta predbiehania sa aktivuje z rýchlosť 10 km/h s blikaním pre bezpečnú asistenciu pri predbiehaní alebo odbočovaní. Okrem toho je v monitore nainštalovaný displej pre asistenta mŕtveho uhla.

Asistent diaľkových svetiel automaticky zapína alebo vypína diaľkové svetlá v závislosti od premávky, takže je vždy zaistené optimálne osvetlenie vozovky. Týmto spôsobom prispieva k vyššej bezpečnosti prostredníctvom zlepšených svetelných podmienok a optimalizovaného osvetlenia a zvyšuje komfort a bezpečnosť jazdy.

Funkciu je možné aktivovať alebo deaktivovať. Je aktívny od rýchlosti približne 35 km/h a automaticky sa deaktivuje pri rýchlosti približne 27 km/h. Funkcia sa prispôsobuje osvetleniu/svetlu okolia (žiadne automatické zapnutie pri dostatočnom osvetlení ulice).

Elektronický stabilizačný program (ESP®) výrazne znižuje riziko šmyku a prevrátenia vozidla selektívnym pribrzďovaním jednotlivých kolies alebo brzdením vozidla ako celku.

Vysokovýkonná elektronika monitoruje signály zo snímačov ESP® a neustále zisťuje, či sa povely vodiča zhodujú so skutočnými pohybmi vozidla. Ak sa hodnoty od seba líšia, systém zníži krútiaci moment motora, aby sa obnovila stabilita vozidla. Ak to nestačí, pribrzdí aj jednotlivé kolesá alebo celé vozidlo. Požiadavka vodiča na spomalenie je vždy dodržaná.

ESP obsahuje bezpečnostný systém ASR, ktorý zabraňuje nadmernému preklzu kolies pri akcelerácii. Brzdové zásahy ESP sú tiež sekundárne k funkcii ABS, čím sa zabráni zablokovaniu kolies. ESP je možné vypnúť a znova zapnúť pomocou tlačidla na prístrojovej doske; vypnutie signalizuje kontrolka. (USA: možno deaktivovať iba funkciu ASR obsiahnutú v ESP). ESP (USA: ASR) sa automaticky opäť zapne po vypnutí/zapnutí zapaľovania.

Sideguard Assist 2

Bezdrôtové monitorovanie tlaku v pneumatikách s indikáciou na multifunkčnom displeji je elektronický bezpečnostný systém, ktorý permanentne monitoruje tlak vzduchu vo všetkých pneumatikách. Straty tlaku v pneumatikách sa zobrazujú v rámci limitov systému.

Správny tlak v pneumatikách prispieva k bezpečnosti jazdy a výrazne znižuje spotrebu paliva. Dokonca aj tlak v pneumatikách nastavený o 0,5 baru príliš nízko môže zvýšiť spotrebu paliva až o 5 %. Elektronika kolesa je umiestnená na ventile na vnútornej strane ráfika. Senzory zaznamenávajú údaje týkajúce sa tlaku v pneumatikách a prenášajú ich na zobrazovací prístroj.

Právne oznámenie o asistenčných systémoch aktívnej bezpečnosti: Systémy núdzového brzdenia a iné bezpečnostné asistenčné systémy môžu podporiť vodiča a zmierniť závažnosť nehôd alebo zabrániť nehodám v kritických jazdných situáciách za optimálnych podmienok v rámci limitov systému. Bez ohľadu na to je však vodič povinný prispôsobiť svoje jazdné správanie a najmä rýchlosť premávke a poveternostným podmienkam a byť vždy pozorný. Týka sa to najmä špeciálnych situácií, akými sú zľadovatená alebo mokrá vozovka, dážď, bočný vietor, zlá viditeľnosť, sneženie, hmla atď. V dôsledku toho je vodič vozidla vždy zodpovedný za celú jazdnú situáciu a nesmie sa spoliehať výlučne na bezpečnostné asistenčné systémy.