Bezpečná jízda
Tourismo

Bezpečná jízda

Většina nehod začíná dlouho před nárazem. Například špatným výhledem nebo výskytem nepředvídatelných nebezpečí. Z toho důvodu je Tourismo vybaveno množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické situace, jež mohou za jízdy nastat.

Samotným základem je ergonomické pracoviště řidiče. Řidič může pohodlně dosáhnout na veškeré ovládací prvky a má dokonalý výhled na všechny přístroje. Větší míru bezpečnosti díky zlepšenému výhledu kolem dokola zaručují širokoúhlá vnější zpětná zrcátka.

Během jízdy pomáhají řidiči různí elektroničtí pomocníci. Protiblokovací brzdový systém (ABS) minimalizuje riziko zablokování kol při brzdění. Díky elektronicko-pneumatickému brzdovému systému (EBS) se výrazně zkrátí brzdná dráha do zastavení, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji. Další bezpečnostní prvek představuje regulace prokluzu kol (ASR).Ta řidiči pomáhá minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). ABS, EBS a ASR tvoří základ později vyvinutých elektronických bezpečnostních systémů jako elektronického stabilizačního systému (ESP®) nebo brzdového asistenta (BAS), kterými je Tourismo rovněž vybaveno.

Bez ohledu na funkci automatické regulace odstupu a vzdálenosti (ART) varuje Active Brake Assist 4 řidiče před střetem s překážkou a v případě potřeby autobus samostatně zabrzdí. Za tímto účelem systém řízený radarem neustále skenuje jízdní pruh až do vzdálenosti 250 metrů před autobusem.

Jako první systém svého druhu na světě reaguje ABA 4 také na chodce. Kromě vozidel jedoucích před vámi a stojících překážek (např. konec dopravní zácpy) systém detekuje chodce na vzdálenost až 80 metrů. Pokud se například vzdálenost od chodců nebezpečně sníží, systém nejprve upozorní řidiče vizuálními a akustickými výstražnými signály a současně zahájí částečné brzdění až do zastavení, pokud řidič nereaguje. Částečné brzdění, které je iniciováno, dává řidiči možnost zabránit kolizi plným brzděním nebo provedením manévru řízení. Kromě toho může včas varovat ohrožené chodce troubením.

Funkce adaptivního tempomatu (ART) uleví řidiči tím, že na základě nepřetržitých měření udržuje konstantní vzdálenost – definovanou řidičem – od vozidla před ním. To zvyšuje nejen bezpečnost na silnicích a dálnicích, ale také pohodlí.

Radarový systém, který zaručuje vynikající funkčnost i za špatných povětrnostních podmínek a ve tmě, sleduje vzdálenost až 250 metrů před vozidlem a po celé šířce vozovky. Pokud vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu klesne pod proměnlivě definovanou bezpečnostní vzdálenost, ART zpomalí autobus tak, aby byla zachována bezpečnostní zóna. Lze tak předejít mnoha zadním srážkám.

Ústředním bodem adaptivního tempomatu je radarový senzor na přední části vozidla. Tento senzor pomocí tří radarových paprsků snímá okolí každých 50 milisekund před vozidlem a monitoruje tak například všechny tři jízdní pruhy na dálnici. V případě, že radarové signály detekují jedoucí vozidlo před Vámi, vrátí se vyslaný paprsek zpět k vysílači. Mikropočítač pak vypočítá vzdálenost na základě odraženého signálu a relativní rychlosti vozidel vůči sobě navzájem. Tento mikropočítač je propojen s ostatními bezpečnostními systémy vozidla prostřednictvím sběrnice CAN bus. Pokud před Vámi není žádné vozidlo, které se pohybuje pomaleji, funguje adaptivní tempomat jako klasický tempomat a udržuje nastavenou rychlost. Pokud však systém detekuje vozidlo vpředu, které se pohybuje pomaleji, sníží rychlost řízenou činností motoru a brzdového systému. Během této operace nebude použito více než 20 % maximálního brzdného výkonu. Pouze řidič může zahájit silnější brzdné manévry. Řidič je na nebezpečí upozorněn vizuálními a akustickými signály. Pokud vzdálenost od vozidla vpředu opět překročí minimální povolenou vzdálenost, vozidlo zrychlí, dokud znovu nedosáhne přednastavené rychlosti.

V případě čelního nárazu nabízí Front Collision Guard zvýšenou bezpečnost díky příčnému profilu, za kterým jsou nárazové prvky. Jejich absorpční struktura přeměňuje energii nárazu na energii deformační. Příčný profil slouží jako spolehlivá ochrana proti podjetí. Jelikož je sedadlo řidiče namontováno na pevném rámovém dílu, může se toto v případě čelní nehody posunout zcela dozadu a ochranný prostor řidiče je lépe zachován.

Patentovaná technologie zahrnuje vícedílný příčný profil za nárazníkem jako ochranu proti podjetí, která ve smyslu ochrany může například zabránit podjetí vozu. Přední skelet za tímto příčným profilem se skládá z nárazových prvků, které specificky odvádějí energii v případě nárazu. Kromě toho je prostor pro řidiče, včetně řízení, pedálů a sedadla, uspořádán na pevné části rámu, která je v případě silného čelního nárazu zcela odsunuta dozadu, čímž se prostor pro přežití zvětší o významný centimetr.

FCG splňuje požadavky na ochranu proti podjetí podle ECE-R 93 a zákonných norem pro zkoušku nárazem kyvadla na autobusech. Kromě toho FCG již splňuje budoucí zákonné normy pro zkoušky nárazem kyvadla na autobusech.

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h. Asistent jízdního pruhu se vypne ovládáním blinkru, například když řidič zahájí požadovanou změnu jízdního pruhu.

Malá kamera za čelním sklem monitoruje oblast vozovky pomocí vyznačených čar přímo před vozidlem. Pokud hrozí, že vozidlo přejede jednu z označovacích čar bez upozornění, je řidič varován pulzováním na sedadle. Kamera určuje dobu varování na základě šířky jízdního pruhu, vzdálenosti od čáry značení a rychlosti nájezdu k linii značení. SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h a vypne se ovládáním blinkru, například pro zahájení požadované změny jízdního pruhu.

Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol dvěma způsoby. Jednak minimalizuje protáčení kola dávkovaným přibržďováním. A jednak je pomocí „elektronického plynového pedálu“ regulován točivý moment motoru.

I při plném sešlápnutí plynového pedálu dodá motor v kritických situacích jenom tolik výkonu, kolik mohou hnací kola reálně přenést – velká výhoda pro bezpečný rozjezd a jízdní stabilitu. Při rozjezdu jsou kontrolovány točivé momenty působící na hnací kola a otáčky kol. Rozdělení točivého momentu je při tom řízeno tak, aby se zabránilo protočení kol. Tímto způsobem je neustále zaručen optimální přenos síly.

ASR pomáhá řidiči minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). Právě u motorů s vysokým točivým momentem poskytuje ASR tímto způsobem větší komfort a zvýšení bezpečnosti při rozjezdu – zejména na vozovce s různou přilnavostí.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému.

Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

Neustálým porovnáváním dat brzdový asistent okamžitě rozpozná, kdy rychlost sešlápnutí brzdového pedálu náhle překročí obvyklou úroveň, a v takových situacích automaticky poskytne větší brzdný výkon během zlomků sekundy, než odpovídá poloze brzdového pedálu. Tím se měřitelně zkrátí brzdná dráha autobusu.

Řídicí jednotka také zohledňuje rychlost a stav zatížení autobusu. BAS je softwarová funkce, která staví na nebo využívá senzory a akční členy systému EBS (elektropneumatický brzdový systém). Zásahy ze strany BAS mohou vést k zásahu jiných systémů řízení stability, např. aktivace ABS.

K tomu dojde v rozhodujícím momentě: Místo toho, aby brzdil naplno a důsledně držel pedál sešlápnutý, začne řidič popř. brzdit rychle, ale ne dostatečně silně. V nouzové situaci, jako je tato, automaticky přijde ke slovu elektronický brzdový asistent (BAS). Správně interpretuje chování řidiče při brzdění a v případě jeho pokusu o plné brzdění zajistí během zlomků sekundy do značné míry plynulé maximální zesílení brzdné síly. Díky systému BAS se významně zkrátí brzdná dráha i dráha do zastavení. Při průměrném zkrácení reakční doby o 0,4 sekundy může být brzdná dráha zájezdového autobusu při předpokládané rychlosti 100 km/h až o 10 metrů kratší – v nouzových situacích až enormní přínos pro bezpečnost.

Omezovač odlehčovací brzdy (DBL) je bezpečnostním systémem, který např. při jízdě z kopce znemožňuje nepřípustné odpojení hnací jednotky sešlápnutím pedálu spojky. DBL neustále hlídá maximální přípustnou rychlost vozidla. Pokud vozidlo tento limit např. při jízdě z kopce překročí, začne DBL komunikovat s ostatními bezpečnostními systémy.

Nejprve se přeruší vstřikování paliva do motoru. Pokud to ještě nedostačuje, připojí se retardér - neopotřebitelná odlehčovací brzda. Tato funkce zvyšuje bezpečnost zejména v úsecích s prudkým klesáním a zároveň znemožňuje neúmyslné překročení rychlosti, ke kterému tam může velmi rychle dojít.

Elektronický stabilizační program (ESP®) výrazně snižuje riziko smyku a převrácení vozidla přibrzďováním jednotlivých kol nebo brzděním vozidla jako celku tím, že působí proti vybočení nebo převrácení vozidla v rámci fyzických limitů.

Vysoce výkonná elektronika monitoruje signály ze snímačů ESP® a neustále kontroluje, zda se shoduje požadavek řidiče na řízení a skutečný pohyb vozidla. Pokud se hodnoty liší, systém sníží točivý moment motoru, aby se obnovila stabilita vozidla. Pokud to nestačí, přibrzdí i jednotlivá kola nebo celé vozidlo. Požadavek řidiče na zpomalení je neustále dodržován.

ESP obsahuje bezpečnostní systém ASR, který zabraňuje nadměrnému prokluzu kol při akceleraci. Brzdné zásahy ESP jsou také podřízeny funkci ABS, tzn. zabrání se blokování kol. ESP lze vypnout a znovu zapnout tlačítkem na palubní desce, vypnutí je signalizováno kontrolkou. (USA: lze vypnout pouze funkci ASR obsaženou v ESP). Po vypnutí/zapnutí zapalování se ESP (USA: ASR) opět automaticky zapne.

Kontrola tlaku v pneumatikách TPM (Tire Pressure Monitoring) zobrazuje aktuální tlak v jednotlivých pneumatikách a upozorňuje na odchylky od optimálního tlaku. To snižuje opotřebení pneumatik, má pozitivní vliv na spotřebu paliva a zabraňuje nebezpečnému poškození pneumatik.