Bezpečná jízda
Tourismo

Bezpečná jízda

Většina nehod začíná dlouho před nárazem. Například špatným výhledem nebo výskytem nepředvídatelných nebezpečí. Z toho důvodu je Tourismo vybaveno množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické situace, jež mohou za jízdy nastat.

Samotným základem je ergonomické pracoviště řidiče. Řidič může pohodlně dosáhnout na veškeré ovládací prvky a má dokonalý výhled na všechny přístroje. Větší míru bezpečnosti díky zlepšenému výhledu kolem dokola zaručují širokoúhlá vnější zpětná zrcátka.

Během jízdy pomáhají řidiči různí elektroničtí pomocníci. Protiblokovací brzdový systém (ABS) minimalizuje riziko zablokování kol při brzdění. Díky elektronicko-pneumatickému brzdovému systému (EBS) se výrazně zkrátí brzdná dráha do zastavení, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji. Další bezpečnostní prvek představuje regulace prokluzu kol (ASR).Ta řidiči pomáhá minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). ABS, EBS a ASR tvoří základ později vyvinutých elektronických bezpečnostních systémů jako elektronického stabilizačního systému (ESP®) nebo brzdového asistenta (BAS), kterými je Tourismo rovněž vybaveno.

Moderní systém MirrorCam umožňuje jasný a komplexní pohled na silniční provoz. Díky kamerám s vysokým rozlišením je bezpečnost jízdy a riziko nehod minimalizováno. Rozšířené zorné pole umožňuje řidiči vidět chodce, cyklisty a další účastníky silničního provozu v oblasti. Tím se eliminuje mrtvý úhel při odbočování vpravo.

V závislosti na vozidle se snímky zobrazují na 7" a 15" monitorech. Dva displeje s vysokým rozlišením zobrazují různá zorná pole. Fotodiody integrované v monitorech zachycují dopadající světlo a individuálně upravují jas příslušného monitoru. Aby se řidiči usnadnilo posuzování snímků, mají 15“ varianty tři různé pomocné čáry. Spolu s trvale kalibrovanou koncovou čárou vozidla podporuje čára vzdálenosti řidiče při posuzování blížících se objektů. Překrytí asistenta předjíždění se aktivuje při rychlosti 10 km/h při blikání, aby bezpečně podpořilo předjížděcí manévry nebo odbočování. Kromě toho je v monitoru nainstalován displej pro funkci Blind Spot Assist.

Inovativní Traffic Sign Assist nabízí maximální bezpečnost a pohodlí na silnici. Díky podpoře GPS a kamery je rychlost vozidla průběžně porovnávána s platnými dopravními předpisy.

Systém je navržen tak, aby poskytoval vyhrazenou a adekvátní zpětnou vazbu v případě překročení povolené rychlosti. Díky nejmodernější přístrojové desce dostává řidič vizuální i akustické signály, které okamžitě upozorňují na rychlost.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování vpravo nebo odbočování vlevo, když je výhled potenciálně omezen. Systém je navržen tak, aby pomohl detekovat stojící nebo pohybující se překážky v rámci limitů systému a varoval řidiče, aby se vyhnul kritickým situacím nebo snížil následky nehod při odbočování nebo změně jízdního pruhu.

Boční prostory vozidla jsou neustále monitorovány. V důsledku toho jsou vozidla, chodci nebo cyklisté, kteří se mohou nacházet v mrtvém úhlu, detekováni jak na straně spolujezdce, tak na straně řidiče. Radarový systém přesně detekuje pohyby a varuje řidiče před možnými kolizemi. Intuitivní uživatelské rozhraní a jasná varování umožňují řidiči řídit bezpečně a uvolněně.

Asistent nouzového brzdění ABA 6 pomáhá řidiči tím, že automaticky zahájí nouzové brzdění, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí nárazu zezadu do vozidel jedoucích vpředu nebo stojících překážek. Dokáže také detekovat pohybující se nebo stojící osoby a cyklisty před vozidlem. Systém na to může reagovat akustickým a vizuálním varováním pro řidiče a také automaticky iniciovaným částečným brzděním nebo nouzovým brzděním.

S Active Brake Assist 6 se lze nehodám vyhnout ještě spolehlivěji. Systém pokrývá celý rozsah rychlostí vozidla a je aktivní na pozadí. Do rychlosti 60 km/h může reagovat na chodce a cyklisty. Bezpečnostní systém ABA 6 dokáže reagovat na přecházející, protijdoucí osoby a pohybující se cyklisty v jízdním pruhu automatickým nouzovým brzděním. Tato automatizace také může nabídnout další zvýšení bezpečnosti pro cyklisty, ať už v meziměstském nebo městském provozu.

V případě čelního nárazu nabízí Front Collision Guard zvýšenou bezpečnost díky příčnému profilu, za kterým jsou nárazové prvky. Jejich absorpční struktura přeměňuje energii nárazu na energii deformační. Příčný profil slouží jako spolehlivá ochrana proti podjetí. Jelikož je sedadlo řidiče namontováno na pevném rámovém dílu, může se toto v případě čelní nehody posunout zcela dozadu a ochranný prostor řidiče je lépe zachován.

Patentovaná technologie zahrnuje vícedílný příčný profil za nárazníkem jako ochranu proti podjetí, která ve smyslu ochrany může například zabránit podjetí vozu. Přední skelet za tímto příčným profilem se skládá z nárazových prvků, které specificky odvádějí energii v případě nárazu. Kromě toho je prostor pro řidiče, včetně řízení, pedálů a sedadla, uspořádán na pevné části rámu, která je v případě silného čelního nárazu zcela odsunuta dozadu, čímž se prostor pro přežití zvětší o významný centimetr.

FCG splňuje požadavky na ochranu proti podjetí podle ECE-R 93 a zákonných norem pro zkoušku nárazem kyvadla na autobusech. Kromě toho FCG již splňuje budoucí zákonné normy pro zkoušky nárazem kyvadla na autobusech.

Pomocí kamerového systému za čelním sklem systém SPA rozpozná, když vozidlo neúmyslně opustí vyznačený jízdní pruh. Jakmile vozidlo překročí čáry značení, je řidič varován zřetelnou vibrací na odpovídající straně sedáku řidiče.

SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h. Asistent jízdního pruhu se vypne ovládáním blinkru, například když řidič zahájí požadovanou změnu jízdního pruhu.

Malá kamera za čelním sklem monitoruje oblast vozovky pomocí vyznačených čar přímo před vozidlem. Pokud hrozí, že vozidlo přejede jednu z označovacích čar bez upozornění, je řidič varován pulzováním na sedadle. Kamera určuje dobu varování na základě šířky jízdního pruhu, vzdálenosti od čáry značení a rychlosti nájezdu k linii značení. SPA se aktivuje od rychlosti 60 km/h a vypne se ovládáním blinkru, například pro zahájení požadované změny jízdního pruhu.

Elektronický stabilizační program (ESP®) výrazně snižuje riziko smyku a převrácení vozidla přibrzďováním jednotlivých kol nebo brzděním vozidla jako celku tím, že působí proti vybočení nebo převrácení vozidla v rámci fyzických limitů.

Vysoce výkonná elektronika monitoruje signály ze snímačů ESP® a neustále kontroluje, zda se shoduje požadavek řidiče na řízení a skutečný pohyb vozidla. Pokud se hodnoty liší, systém sníží točivý moment motoru, aby se obnovila stabilita vozidla. Pokud to nestačí, přibrzdí i jednotlivá kola nebo celé vozidlo. Požadavek řidiče na zpomalení je neustále dodržován.

ESP obsahuje bezpečnostní systém ASR, který zabraňuje nadměrnému prokluzu kol při akceleraci. Brzdné zásahy ESP jsou také podřízeny funkci ABS, tzn. zabrání se blokování kol. ESP lze vypnout a znovu zapnout tlačítkem na palubní desce, vypnutí je signalizováno kontrolkou. (USA: lze vypnout pouze funkci ASR obsaženou v ESP). Po vypnutí/zapnutí zapalování se ESP (USA: ASR) opět automaticky zapne.

Sideguard Assist 2

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému.

Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Právní upozornění k aktivním bezpečnostním asistenčním systémům: Nouzové brzdové systémy a další bezpečnostní asistenční systémy mohou podpořit řidiče a v kritických jízdních situacích, za optimálních podmínek a v rámci limitů systému, zmírnit závažnost nehody nebo nehodě předejít. Řidič má však bez ohledu na to povinnost přizpůsobit své jízdní chování a zejména rychlost provozu a povětrnostním podmínkám a být vždy pozorný. To platí zejména ve speciálních situacích, jako jsou: namrzlé nebo mokré vozovky, déšť, boční vítr, špatná viditelnost, sněžení, mlha atd. Řidič vozidla je tedy vždy odpovědný za řešení jízdních situací a nesmí se spoléhat výhradně na bezpečnostní asistenční systémy.