Kjør sikkert
Tourismo

Kjør sikkert

De fleste ulykker starter lenge før selve sammenstøtet. For eksempel med dårlig sikt eller uforutsette farer. Derfor er Tourismo utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Det begynner med den ergonomiske førerarbeidsplassen. Føreren kan lett nå samtlige betjeningselementer og har full oversikt over alle instrumenter. Vidvinkelspeilet gir også økt sikkerhet i form av bedre sikt rundt hele kjøretøyet.

Under kjøring assisterer elektroniske hjelpere føreren. Blokkeringsfrie bremser (ABS) reduserer risikoen for at hjulene skal bli blokkert ved bremsing. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, ettersom bremsene reagerer raskere og mer presist. Antispinnregulering (ASR) gir ekstra sikkerhet. ASR hjelper føreren ved å redusere drivhjulenes spinning under akselerasjon og dermed faren for at kjøretøyets hekk får sleng (bakhjulsdrift). ABS, EBS og ASR danner grunnlaget for videreutviklede elektroniske sikkerhetssystemer som for eksempel det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) eller bremseassistenten (BAS), som Tourismo også er utstyrt med.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter føreren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare føreren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Nødbremseassistenten ABA 6 hjelper føreren ved automatisk å starte nødbremsing ved overhengende fare for å kjøre på forankjørende kjøretøy bakfra eller ved stillestående hindringer. Den registrerer også personer og syklister i bevegelse eller stillestående foran kjøretøyet. Systemet reagerer på dette med en akustisk og visuell advarsel til føreren, samt en automatisk startet delvis bremsing eller nødbremsing.

Med Active Brake Assist 6 kan ulykker unngås enda mer pålitelig. Systemet dekker hele kjøretøyets hastighetsområde og er aktivt i bakgrunnen. En reaksjon på gående og syklende opp til 60 km/t er mulig. Sikkerhetssystemet ABA 6 reagerer på at personer krysser, møtes eller løper i eget kjørefelt samt syklister i bevegelse med automatisk nødbremsing. Denne automatiseringen gir også et ytterligere pluss i sikkerhet for syklister, enten det er i forstads- eller bytrafikk.

Front Collision Guard tilbyr økt sikkerhet ved en frontkollisjon ved hjelp av en tverrprofil som sitter bak crashelementet. Dens absorberende struktur konverterer påvirkningsenergien til deformasjonsenergi. Tverrprofilen fungerer også som et pålitelig underkjøringhinder. Siden førerplassen sitter på en massiv rammedel, kan den forskyves helt tilbake ved en frontkollisjon og bedre bevare førerens beskyttelsesrom.

Den patenterte teknologien inkluderer en flerdelt tverrprofil bak støtfangeren som underkjøringshinder, som i betydningen partnerbeskyttelse f.eks. kan forhindre underkjøring av en personbil. Stammen bak denne tverrgående profilen består av crashelementer som målrettet reduserer energi i tilfelle påvirkning. I tillegg er førerplassen inkludert styring, pedaler og sete plassert på en massiv rammedel, som blir fullstendig forskjøvet bakover i tilfelle en alvorlig frontkollisjon og dermed utvider overlevelsesrommet med betydelige centimeter.

FCG oppfyller kravene til underkjøringshinder iht. ECE-R 93 og de juridiske standardene for frontkollisjonstest (pendel) for busser. Videre oppfyller FCG allerede fremtidige juridiske standarder for frontkollisjonstest (pendel) for busser.

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten SPA hvis kjøretøyet utilsiktet forlater den merkede kjørefeltet. Så snart kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren med en tydelig vibrering på den aktuelle siden av sitteflaten på førersetet.

SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t. Ved betjening av blinklyset blir kjørefeltassistenten slått av, for eksempel hvis føreren starter et ønsket feltskifte.

Et lite kamera bak frontruten registrerer kjørefeltområdet basert på grenselinjene rett foran kjøretøyet. Hvis kjøretøyet truer med å krysse en av merkelinjene uten å blinke, blir sjåføren advart ved en pulsering i setet. Kameraet bestemmer varselstidspunktet ut fra bredden på kjørefeltet, avstand fra markeringslinjen og tilnærmingshastigheten til makeringslinjen. SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t og slås av ved bruk av blinklyset, f.eks. for å sette i gang en bevisst endring av kjørefelt.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg er displayet for blindsoneassistenten installert på displayet.

Fjernlysassistenten slår automatisk på og av fjernlyset avhengig av trafikken, slik at kjørebanen alltid er optimalt opplyst. Dette bidrar til mer sikkerhet ved forbedrede lysforhold og optimalisert belysning og øker kjørekomforten og sikkerheten.

Funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres. Fjernlyset aktiveres i frontlyktene. Det er aktivt fra en hastighet på 35 km/t og deaktiveres automatisk ved en hastighet på 27 km/t. Funksjonen tilpasser seg belysningen/lysstyrken i omgivelsene (slår seg ikke automatisk på ved tilstrekkelig gatebelysning).

Det Elektroniske StabilitetsProgrammet (ESP®) reduserer risikoen for sladd eller for at kjøretøyet velter ved målrettet bremsing av enkelthjul eller fullstendig bremsing av kjøretøyet innenfor rammen av de fysiske grensene.

Et kraftig elektronisk anlegg overvåker signalene fra ESP®-sensorene og sjekker kontinuerlig om førerens styringsønske og kjøretøyets faktiske bevegelse er overensstemmende. Hvis verdiene avviker fra hverandre, reduserer systemet motorens dreiemoment for å gjenopprette kjøretøyets stabilitet. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, bremses i tillegg enkelthjul eller hele kjøretøyet. Førerens ønske om redusering av farten blir til enhver tid observert.

ESP inkluderer sikkerhetssystemet ASR, som forhindrer for høyt hjulspinn ved akselerasjon. ESPs bremseinngrep er også underlagt ABS-funksjonen, dvs. blokkerende hjul unngås. ESP kan kobles ut og inn ved hjelp av en bryter på dashbordet. Utkoblingen anvises ved hjelp av en kontrollampe. (USA: kun ASR-funksjonen i ESP kan slås av). Etter tenning av/på (USA: ASR) slås ESP automatisk på igjen.

Sideguard Assist 2

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Juridisk merknad om aktive sikkerhetsassistansesystemer: Nødbremsesystemer og andre sikkerhetsassistansesystemer kan støtte sjåføren og i kritiske kjøresituasjoner, under optimale forhold og innenfor systemets grenser, redusere alvorlighetsgraden av en ulykke eller unngå ulykker. Men uansett dette har sjåføren plikt til å tilpasse sin kjøreatferd og spesielt hastigheten etter trafikk- og værforholdene og alltid være oppmerksom. Dette gjelder spesielt i spesielle situasjoner som f.eks. på isete eller våte veier, ved regn, sidevind, dårlig sikt, snøfall, tåke osv. Følgelig er sjåføren som fører av kjøretøyet, ansvarlig for hele kjøreopplevelsen til enhver tid og må ikke stole utelukkende på sikkerhetsassistansesystemer.