Kjør sikkert.
Nye Tourismo

Kjør sikkert.

De fleste ulykker starter lenge før selve sammenstøtet. For eksempel med dårlig sikt eller uforutsette farer. Derfor er Tourismo utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Det begynner med den ergonomiske førerarbeidsplassen. Føreren kan lett nå samtlige betjeningselementer og har full oversikt over alle instrumenter. Vidvinkelspeilet gir også økt sikkerhet i form av bedre sikt rundt hele kjøretøyet.

Under kjøring assisterer elektroniske hjelpere føreren. Blokkeringsfrie bremser (ABS) reduserer risikoen for at hjulene skal bli blokkert ved bremsing. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, ettersom bremsene reagerer raskere og mer presist. Antispinnregulering (ASR) gir ekstra sikkerhet. ASR hjelper føreren ved å redusere drivhjulenes spinning under akselerasjon og dermed faren for at kjøretøyets hekk får sleng (bakhjulsdrift). 

ABS, EBS og ASR danner grunnlaget for videreutviklede elektroniske sikkerhetssystemer som for eksempel det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) eller bremseassistenten (BAS), som Tourismo også er utstyrt med.

Uavhengig av funksjonen til avstandsreguleringstempomaten (ART) varsler Active Brake Assist 4 (ABA 4) eller Advanced Emergency Braking System (AEBS) føreren før kollisjon med en hindring og bremser om nødvendig automatisk ned bussen. I den forbindelse avsøker det radarstyrte systemet hele tiden et område på inntil 250 meter av kjørebanen foran bussen.

Som det første systemet i sitt slag i verden reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. enden på en kø) registrerer systemet således fotgjengere i en avstand på maksimalt 80 meter. Dersom avstanden til fotgjengere blir farlig kort, varsler systemet føreren i form av visuelle og akustiske varselsignaler og innleder samtidig en delbremsing helt til bussen står stille dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen gir føreren muligheten til å unngå kollisjonen ved å foreta en fullbremsing eller unnamanøver. Dessuten kan føreren varsle fotgjengere i tide ved å bruke hornet.

Avstandsreguleringstempomaten* (ART) avlaster føreren på hovedveier og motorveier. Dersom ART registrerer et kjøretøy foran som kjører langsommere, reduserer den automatisk bussens fart til en avstand forhåndsvalgt av føreren er nådd, og som ART deretter overholder konstant. I dette øyemed avsøker en avstandssensor området foran bussen hvert 50. millisekund. Ved hjelp av tre radarstråler måler den avstanden til og hastighetsdifferansen i forhold til forankjørende kjøretøy i en avstand på maksimalt 200 m. 

ART måler hastighetsdifferansen med en nøyaktighet på 0,7 km/t. Hvis det er ikke noen kjøretøy foran, fungerer den som en tempomat. Avstandsreguleringstempomaten er først og fremst til hjelp for føreren i middels til tett trafikk på hovedveier og avlaster i stor grad føreren for korrigerende bremsing. Fartsreduksjonen er da begrenset til ca. 20 % av den maksimale bremsekraften.

Avstanden som innreguleres av ART er avhengig av hastigheten og kan angis i et prosentvis forhold til hva speedometeret viser. I grunninnstillingen legger for eksempel ART inn en avstand på ca. 60 % av den avstanden speedometeret tilsier. Med utgangspunkt i denne innstillingen kan føreren regulere inn ønsket avstand i definerte trinn opp eller ned. 

Den sentrale delen til ART er en avstandssensor, som er montert midt på kjøretøyet. Denne veksler hele tiden frem og tilbake mellom tre radarstråler. De sendes ut fra systemet og er justert slik at kjørebanene overvåkes til venstre, høyre og i midten i kjøreretningen.

Ved hjelp av et radarsystem registrerer nødbremsesystemet AEBS både forankjørende og stillestående kjøretøy og beregner fortløpende hastighetsdifferansen i forhold til eget kjøretøy. Dersom en kollisjon ikke kan unngås ved uendret kjøreatferd, blir føreren først varslet og kjøretøyet gjennomfører automatisk en delbremsing. I tilfelle føreren ikke reagerer og det er overhengende fare for en kollisjon, innleder kjøretøyet automatisk en fullbremsing. Dermed kan konsekvensene av et sammenstøt dempes drastisk.

Front Collision Guard (FCG) gir økt sikkerhet i den fremre delen av kjøretøyet ved en frontkollisjon og er samtidig et pålitelig underkjøringsvern takket være en tverrgående profil. Bak den tverrgående profilen til FCG finnes det kollisjonselementer med en absorberende struktur som omdanner kollisjonsenergien til deformasjonsenergi hvis uhellet skulle være ute. Dermed reduseres konsekvensene av sammenstøtet betydelig for alle som befinner seg i kjøretøyet. Ettersom førerarbeidsplassen med styring, pedaler og sete er montert på en massiv rammedel, kan denne forskyves helt bak ved en kraftig frontkollisjon og dermed bedre opprettholde førerens beskyttelsesrom. Med samspillet mellom Active Brake Assist 4 og FCG kan man oppnå en grad av sikkerhet for fører og reiseleder, men også passasjerer, som man ikke har sett tidligere. FCG oppfyller kravene til underkjøringsvern i henhold til ECE-R 93 for pendeslagtest på busser.

Selv det beste sikkerhetskonseptet er bare så godt som det fungerer. Regelmessig vedlikehold er grunnlaget for dette. Derfor tilbyr tjenesteprogrammet OMNIplus topp service for bussen og om ønskelig også individuelle serviceavtaler. 

For å kunne ferdes sikkert på veien, er i tillegg til kjøretøyets sikkerhetsutstyr også førerens dyktighet avgjørende. I OMNIplus sikkerhetsopplæring står det helt sentralt å kjenne sine egne begrensninger samt det å lære hvordan kjøretøyet oppfører seg i kritiske situasjoner. 

* Tilleggsutstyr