Kjør sikkert
Tourismo

Kjør sikkert

De fleste ulykker starter lenge før selve sammenstøtet. For eksempel med dårlig sikt eller uforutsette farer. Derfor er Tourismo utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner som bidrar til å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Det begynner med den ergonomiske førerarbeidsplassen. Føreren kan lett nå samtlige betjeningselementer og har full oversikt over alle instrumenter. Vidvinkelspeilet gir også økt sikkerhet i form av bedre sikt rundt hele kjøretøyet.

Under kjøring assisterer elektroniske hjelpere føreren. Blokkeringsfrie bremser (ABS) reduserer risikoen for at hjulene skal bli blokkert ved bremsing. Med det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) reduseres bremselengden betydelig, ettersom bremsene reagerer raskere og mer presist. Antispinnregulering (ASR) gir ekstra sikkerhet. ASR hjelper føreren ved å redusere drivhjulenes spinning under akselerasjon og dermed faren for at kjøretøyets hekk får sleng (bakhjulsdrift). ABS, EBS og ASR danner grunnlaget for videreutviklede elektroniske sikkerhetssystemer som for eksempel det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESP®) eller bremseassistenten (BAS), som Tourismo også er utstyrt med.

Uavhengig av funksjonen til avstandsreguleringsautomaten (ART) advarer Active Brake Assist 4 føreren før kollisjon med en hindring og bremser bussen automatisk ved behov. Det radarstyrte systemet skanner kontinuerlig et område på opptil 250 meter foran bussen.

Som verdens første system av sitt slag reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. en køende) registrerer systemet fotgjengere på en avstand på maksimalt 80 meter. Hvis f.eks. avstanden til fotgjengere blir farlig, varsler systemet først føreren med optiske og akustiske varselsignaler, og innleder samtidig en delbremsing til stillstand dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen som brukes, gir føreren mulighet til å unngå kollisjon ved å bremse helt eller ved å styre. I tillegg kan den varsle fotgjengere som er utsatt for fare, i rett tid med horn.

Adaptiv cruisekontroll (ART) avlaster føreren ved automatisk å opprettholde en konstant avstand til kjøretøyet foran definert av sjåføren, på grunnlag av konstante målinger. Dette øker ikke bare sikkerheten, men også komforten, spesielt på landeveier og motorveier.

Et radarsystem, som sikrer utmerket funksjonalitet selv i dårlig vær og mørke, overvåker en avstand på opptil 250 meter foran kjøretøyet over hele veiens bredde. Dersom sikkerhetsavstanden til kjøretøyet foran faller under et variabelt definerbart nivå, bremser ART bussen slik at den overholder en sikkerhetssone. På denne måten kan mange påkjørsler bakfra unngås.

ARTs kjerne er en radarsensor foran på kjøretøyet. Hvert 50. millisekund skanner denne sensoren omgivelsene foran bussen med tre radarstråler og overvåker dermed for eksempel alle tre kjørefeltene på motorveier. Hvis radarsignalene treffer et kjøretøy foran, reflekteres dette. En mikrocomputer bruker det reflekterte signalet til å beregne avstanden og den relative hastigheten til begge kjøretøyene i forhold til hverandre. Denne mikrocomputeren er koblet til kjøretøyets andre sikkerhetssystemer via CAN-Busen. Hvis det ikke er et langsommere kjørende kjøretøy foran, fungerer ART som en klassisk cruisekontroll og opprettholder den tidligere innstilte hastigheten. Hvis ART oppdager et kjøretøy foran som kjører langsommere, reduserer den hastigheten ved målrettede inngrep i motoren og bremsesystemet. Systemet bremser med maksimalt 20% av maksimal bremsekraft. Sterkere oppbremsing er forbeholdt sjåføren. Denne gjøres oppmerksom på faren ved optiske og akustiske signaler. Hvis avstanden til kjøretøyet foran øker igjen utover den tillatte minimumsavstanden, akselereres kjøretøyet igjen til den forhåndsinnstilte hastigheten.

Front Collision Guard tilbyr økt sikkerhet ved en frontkollisjon ved hjelp av en tverrprofil som sitter bak crashelementet. Dens absorberende struktur konverterer påvirkningsenergien til deformasjonsenergi. Tverrprofilen fungerer også som et pålitelig underkjøringhinder. Siden førerplassen sitter på en massiv rammedel, kan den forskyves helt tilbake ved en frontkollisjon og bedre bevare førerens beskyttelsesrom.

Den patenterte teknologien inkluderer en flerdelt tverrprofil bak støtfangeren som underkjøringshinder, som i betydningen partnerbeskyttelse f.eks. kan forhindre underkjøring av en personbil. Stammen bak denne tverrgående profilen består av crashelementer som målrettet reduserer energi i tilfelle påvirkning. I tillegg er førerplassen inkludert styring, pedaler og sete plassert på en massiv rammedel, som blir fullstendig forskjøvet bakover i tilfelle en alvorlig frontkollisjon og dermed utvider overlevelsesrommet med betydelige centimeter.

FCG oppfyller kravene til underkjøringshinder iht. ECE-R 93 og de juridiske standardene for frontkollisjonstest (pendel) for busser. Videre oppfyller FCG allerede fremtidige juridiske standarder for frontkollisjonstest (pendel) for busser.

Ved hjelp av et kamerasystem bak frontruten registrerer kjørefeltassistenten SPA hvis kjøretøyet utilsiktet forlater den merkede kjørefeltet. Så snart kjøretøyet krysser markeringslinjene, varsles føreren med en tydelig vibrering på den aktuelle siden av sitteflaten på førersetet.

SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t. Ved betjening av blinklyset blir kjørefeltassistenten slått av, for eksempel hvis føreren starter et ønsket feltskifte.

Et lite kamera bak frontruten registrerer kjørefeltområdet basert på grenselinjene rett foran kjøretøyet. Hvis kjøretøyet truer med å krysse en av merkelinjene uten å blinke, blir sjåføren advart ved en pulsering i setet. Kameraet bestemmer varselstidspunktet ut fra bredden på kjørefeltet, avstand fra markeringslinjen og tilnærmingshastigheten til makeringslinjen. SPA aktiveres fra en hastighet på 60 km/t og slås av ved bruk av blinklyset, f.eks. for å sette i gang en bevisst endring av kjørefelt.

ASR forhindrer at drivhjulene spinner på to måter. For det første minimerer ASR hjulspinning ved doserte bremseinngrep. For det andre reguleres motorens dreiemoment via den "elektroniske gasspedalen".

I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet. Under igangkjøring overvåkes turtallet på drivhjulene og dreiemomentene som virker på dem. Momentfordelingen styres slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon og dermed at hekken får sleng (bakhjulsdrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Sideguard Assist er et sikkerhetsassistansesystem som støtter sjåføren i kritiske svingesituasjoner med mulig begrenset sikt. Systemet skal hjelpe til ved svinging eller bytte av kjørefelt for innenfor systemgrensene å unngå kritiske situasjoner eller for å redusere konsekvensene av ulykker.

Systemfunksjonen og advarselskonseptet ble avledet av analysen av svingeulykker med fotgjengere og syklister. I flertallet av ulykkescenariene skjer ulykken ved bevegelse av begge involverte (kjøretøy og fotgjenger/syklister). I disse tilfellene gir systemet (gul anvisning) i en advarselssone informasjon om bevegelige mennesker eller kjøretøyer og advarer så snart situasjonen blir kritisk (rød anvisning).

Ved kontinuerlig å sammenligne dataene, registrerer bremsassistenten umiddelbart når bremsepedalens aktiverende hastighet plutselig overstiger det vanlige nivået og gir i løpet av et sekund automatisk mer bremsekraft i slike situasjoner enn det som tilsvarer bremsepedalposisjonen. Dette reduserer bussens bremselengde betraktelig.

Styreenheten tar også hensyn til bussens hastighet og belastningstilstand. BAS er en programvarefunksjon som bygger på EBSs (elektro-pneumatisk bremsesystem) sensorer og aktuatorer eller benytter disse. BAS-inngrep kan brukes til å gripe inn ytterligere stabilitetsreguleringssystemer, f.eks. ABS.

I det avgjørende øyeblikket skjer det: i stedet for å bremse for fullt med foten konsekvent på pedalen, bremser føreren eventuelt raskt, men ikke med stor nok kraft. I en nødsituasjon som denne aktiveres automatisk den elektroniske bremseassistenten (BAS). Den tolker bremsingen og ved forsøk på fullbremsing sørger den mest mulig rykkfritt for maksimal bremsekraftforsterkning på brøkdelen av et sekund. Med BAS blir bremse- og stopplengde betydelig kortere. Ved en gjennomsnittlig reaksjonstidgevinst på 0,4 sekunder kan reisebussens bremselengde forkortes med inntil 10 meter ved en antatt hastighet på 100 km/t – en enorm sikkerhetsfordel i nødsituasjoner.

Elektronisk hastighetsbegrenser (DBL) er et sikkerhetssystem som gjør det umulig å feilaktig koble fra drivlinjen ved å trå inn clutchpedalen, f.eks. under kjøring i utforbakke. DBL overvåker hele tiden kjøretøyets høyeste tillatte toppfart. Dersom et kjøretøy overskrider høyeste tillatt toppfart, f.eks. under kjøring i utforbakke, kommuniserer DBL med de andre sikkerhetssystemene.

Først kuttes drivstoffinnsprøytningen til motoren. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kobles retarderen, den slitasjefrie tilleggsbremsen, inn. Dette øker sikkerheten nettopp på strekninger med mye utforbakke og gjør utilsiktede fartsoverskridelser umulig – slik de ofte forekommer på denne typen strekninger.

Det Elektroniske StabilitetsProgrammet (ESP®) reduserer risikoen for sladd eller for at kjøretøyet velter ved målrettet bremsing av enkelthjul eller fullstendig bremsing av kjøretøyet innenfor rammen av de fysiske grensene.

Et kraftig elektronisk anlegg overvåker signalene fra ESP®-sensorene og sjekker kontinuerlig om førerens styringsønske og kjøretøyets faktiske bevegelse er overensstemmende. Hvis verdiene avviker fra hverandre, reduserer systemet motorens dreiemoment for å gjenopprette kjøretøyets stabilitet. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, bremses i tillegg enkelthjul eller hele kjøretøyet. Førerens ønske om redusering av farten blir til enhver tid observert.

ESP inkluderer sikkerhetssystemet ASR, som forhindrer for høyt hjulspinn ved akselerasjon. ESPs bremseinngrep er også underlagt ABS-funksjonen, dvs. blokkerende hjul unngås. ESP kan kobles ut og inn ved hjelp av en bryter på dashbordet. Utkoblingen anvises ved hjelp av en kontrollampe. (USA: kun ASR-funksjonen i ESP kan slås av). Etter tenning av/på (USA: ASR) slås ESP automatisk på igjen.

Dekktrykkontroll TMP (Tire Pressure Monitoring) viser det aktuelle trykket i hvert enkelt dekk og advarer ved avvik på optimalt trykk. Dette reduserer dekkslitasjen, har en positiv innvirkning på drivstofforbruket og forhindrer farlige dekkskader.