Turvalliseen ajoon
Tourismo

Turvalliseen ajoon

Useimmat onnettomuudet saavat alkunsa kauan ennen varsinaista törmäystä, esimerkiksi huonon näkyvyyden tai odottamattoman vaaratilanteen vuoksi. Siksi Tourismossa on joukko turvavarusteita, jotka auttavat kuljettajaa kriittisissä ajotilanteissa.

Tämä näkyy heti kuljettajan ergonomisessa työasemassa. Kuljettaja ulottuu helposti kaikkiin ohjauslaitteisiin ja näkee kaikki mittarit kerralla. Paremman näkyvyyden joka puolelle varmistavat laajakulmaulkopeilit. Samalla turvallisuus paranee.

Ajon aikana kuljettajaa avustavat sähköiset apuvälineet. Lukkiutumattomat jarrut (ABS) vähentävät renkaiden lukkiutumisen vaaraa jarrutettaessa. Sähköpneumaattinen jarrujärjestelmä (EBS) lyhentää pysähtymismatkaa huomattavasti, sillä jarrut reagoivat nopeammin ja täsmällisemmin. Turvallisuutta lisää entisestään luistonestojärjestelmä (ASR). Se auttaa kuljettajaa välttämään vetävien pyörien tyhjään pyörimisen kiihdytettäessä, mikä vähentää takavetoisen auton sivuttaisluisun vaaraa.

Moderni MirrorCam-järjestelmä tarjoaa selkeän ja täydellisen näkymän tieliikenteeseen. Korkearesoluutioisilla kameroilla varustettuna se parantaa ajoturvallisuutta ja minimoi onnettomuusriskin. Laajennettu näkökenttä antaa kuljettajalle mahdollisuuden nähdä jalankulkijat, pyöräilijät ja muut tienkäyttäjät lähialueella. Tämä poistaa kuolleen kulman käännettäessä oikealle.

Autosta riippuen kuvat näytetään 7- ja 15-tuuman näytöistä. Kaksi korkearesoluutioista näyttöä näyttävät eri näkökentät. Monitoreihin integroidut valodiodit havaitsevat tulevan valon ja säätävät kunkin näytön kirkkautta yksilöllisesti. Jotta kuljettajan olisi helpompi arvioida kuvia, 15" versioissa on kolme erilaista ohjausviivaa. Yhdessä pysyvästi kalibroidun auton pääteviivan kanssa etäisyysviiva auttaa kuljettajaa arvioimaan lähestyviä esineitä. Ohitusavustinnäkymä aktivoituu nopeudesta 10 km/h alkaen kytkettäessä vilkut avustaen turvalliseen ohittamiseen tai kääntymiseen. Lisäksi näytössä näytetään katveavustimen näyttö.

Innovatiivinen liikennemerkkiavustin tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden tiellä. GPS- ja kameratuen ansiosta auton nopeutta verrataan jatkuvasti nykyisiin liikennesääntöihin.

Järjestelmä on suunniteltu antamaan tarkoituksenmukaista palautetta, jos sallittu nopeus ylitetään. Huippuluokan mittariston ansiosta kuljettaja saa sekä visuaalisia että äänimerkkejä, jotka kiinnittävät huomion välittömästi nopeuteen.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 on turva-apujärjestelmä, joka tukee kuljettajaa kriittisissä tilanteissa käännyttäessä oikealle tai vasemmalle, kun näkyvyys on mahdollisesti rajoitettu. Järjestelmä on suunniteltu auttamaan havaitsemaan liikkuvat esteet järjestelmän rajoissa ja varoittamaan kuljettajaa kriittisten tilanteiden välttämiseksi tai onnettomuuden seuraukisen vähentämiseksi käännyttäessä tai kaistaa vaihdettaessa.

Auton sivualueita valvotaan jatkuvasti. Tämän seurauksena ajoneuvot, jalankulkijat tai pyöräilijät, jotka saattavat olla kuolleessa kulmassa, havaitaan sekä etumatkustajan että kuljettajan puolelta. Tutkajärjestelmä havaitsee liikkeet ja varoittaa kuljettajaa mahdollisista törmäyksistä. Intuitiivinen käyttöliittymä ja selkeät varoitukset antavat kuljettajalle mahdollisuuden ajaa turvallisesti ja rentoutuneena.

Hätäjarrujärjestelmä ABA 6 auttaa kuljettajaa käynnistämällä automaattisesti hätäjarrutuksen, jos on olemassa peräänajovaara edessä oleviin ajoneuvoihin tai paikallaan olevien esteisiin. Se havaitsee myös liikkuvat tai paikallaan olevat henkilöt ja pyöräilijät auton edessä. Järjestelmä reagoi tähän antamalla kuljettajalle akustisen ja visuaalisen varoituksen sekä aloittamalla automaattisesti osajarrutuksen tai hätäjarrutuksen.

Active Brake Assist 6:lla onnettomuudet voidaan välttää entistä luotettavammin. Järjestelmä kattaa koko auton nopeusalueen ja on aktiivisena taustalla. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat reagoida nopeuteen 60 km/h asti. ABA 6 -turvajärjestelmä reagoi ylittäviin ja vastaantuleviin jalankulkijoihin sekä auton omalla kaistalla liikkuviin pyöräilijöihin automaattisella hätäjarrutuksella. Tämä automaatio lisää myös pyöräilijöiden turvallisuutta niin kauko- tai kaupunkiliikenteessä.

Front Collision Guard -järjestelmä (FCG) lisää turvallisuutta keulatörmäyksessä poikittaisen profiilin avulla, jonka takana törmäyselementit sijaitsevat. Niiden vaimentajarakenne muuttaa iskuenergian muodonmuutosenergiaksi. Poikittaisprofiili toimii luotettavana alleajosuojana. Koska kuljettajan työtila on asennettu massiiviseen runkokomponenttiin, sitä voidaan työntää taaksepäin kuljettajaa suojaavan tilan säilyttämiseksi keulatörmäyksessä.

Patentoitu tekniikka sisältää moniosaisen halkaisijan osana puskurin takana olevaa alussuojaa, jonka tarkoituksena on suojella muita tienkäyttäjiä, mm. estää autoa ajamasta bussin alle. Tämän poikkileikkauksen takana oleva etuosarakenne koostuu törmäyselementeistä, jotka voivat selektiivisesti haihduttaa energiaa törmäyksen sattuessa. Lisäksi kuljettajan alue, mukaan lukien ohjaus, polkimet ja istuin, sijaitsee massiivisessa runko-osassa, joka siirtyy taaksepäin kokonaisena yksikkönä vakavassa keulatörmäyksessä, mikä lisää selviytymistilaa elintärkeillä senteillä.

FCG täyttää ECE-R 93:n mukaiset alleajosuojan vaatimukset sekä linja-autojen heilurin iskun vaatimukset. Lisäksi FCG täyttää jo tulevat lakisääteiset standardit linja-autojen heilurin iskutesteille.

Kaista-avustin SPA tunnistaa tuulilasin takana olevan kamerajärjestelmän avulla, jos auto poistuu merkityltä kaistalta tahattomasti. Kun auto ylittää ajokaistamerkinnät, kuljettajaa varoitetaan tuntuvalla värinällä kuljettajan istuimen istuinpinnalla kyseisellä sivulla.

SPA aktivoituu ajonopeudesta 60 km/h alkaen. Se kytketään pois päältä käyttämällä vilkkua, esimerkiksi kun kuljettaja haluaa vaihtaa kaistaa.

Tuulilasin takana oleva pieni kamera tunnistaa välittömästi auton edessä olevan ajorata-alueen rajalinjojen perusteella. Jos auto uhkaa ylittää ajokaistamerkinnät vilkkua käyttämättä, kuljettajaa varoitetaan istuimen värinällä. Kamera määrittää varoitushetken ajokaistan leveydestä, ajokaistamerkinnän etäisyydestä ja lähestymisnopeudesta ajokaistamerkintää kohti. SPA aktivoituu ajonopeudesta 60 km/h alkaen ja se kytketään pois päältä käyttämällä vilkkua, esimerkiksi ryhdyttäessä haluttuun kaistanvaihtoon.

Ajovakauden hallinta (ESP®) pienentää luistovaaraa ja auton kaatumisvaaraa selvästi. Se toimii auton luistoa ja kaatumista vastaan jarruttamalla yksittäisiä pyöriä tai koko autoa kohdennetusti, toki fysiikan lakien rajoissa.

Tehokas elektroniikka valvoo ESP®-tunnistimien signaaleja ja tarkastaa jatkuvasti, ovatko kuljettajan ohjaustoive ja auton todellinen liikerata yhteneväiset. Jos arvot poikkeavat toisistaan, järjestelmä pienentää moottorin vääntömomenttia auton vakauden palauttamiseksi. Jos tämä ei riitä, järjestelmä jarruttaa lisäksi yksittäisiä pyöriä tai koko autoa. Kuljettajan hidastustoive otetaan koko ajan huomioon.

ESP sisältää turvallisuusjärjestelmän ASR, joka estää pyörien voimakkaan luiston kiihdytettäessä. ESP:n jarrutussäädöt ovat lisäksi alisteisia ABS-toiminnolle, jolloin vältetään pyörien lukkiutuminen. ESP voidaan kytkeä pois päältä ja taas päälle keskikonsolissa olevalla painikkeella. Merkkivalo ilmaisee pois päältä kytkemisen. (USA: vain ESP:n sisältämät ASR-toiminnot voidaan kytkeä pois päältä). Kun sytytysvirta katkaistaan/kytketään, ESP (USA: ASR) on taas automaattisesti päällä.

Sideguard Assist 2

Langaton monitoiminäytössä ilmoittava rengaspainevalvonta on elektroninen turvajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti kaikkien renkaiden ilmanpainetta. Rengaspainehäviöt näkyvät järjestelmän rajoissa.

Oikea rengaspaine parantaa ajoturvallisuutta ja vähentää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Vain 0,5 baarin verran liian alhainen rengaspaine voi lisätä polttoaineenkulutusta jopa 5 %. Pyörän elektroniikka on sijoitettu vanteen sisäpuolella olevaan venttiiliin. Tunnistimet tallentavat rengaspaineeseen liittyvät tiedot ja välittävät ne näyttöön.

Turvallisuusavustinjärjestelmien oikeudellinen ilmoitus: Hätäjarrujärjestelmät ja muut turvallisuuden avustinjärjestelmät voivat tukea kuljettajaa ja lieventää onnettomuuksien vakavuutta tai estää onnettomuuksia kriittisissä ajotilanteissa optimaalisissa olosuhteissa, järjestelmän rajoissa. Tästä huolimatta kuljettajan velvollisuus on mukauttaa ajokäyttäytymisensä ja erityisesti nopeutensa liikenne- ja sääolosuhteisiin sekä olla koko ajan tarkkaavainen. Tämä koskee erityisesti erikoistilanteita, kuten jäisiä tai märkiä tieteitä, sadetta, sivutuulta, huonoa näkyvyyttä, lumisadetta, sumua jne. Kuljettajalla on aina vastuu koko ajotilanteesta eikä hän saa luottaa ainoastaan turvallisuuden avustinjärjestelmiin.