Kör säkert
Tourismo

Kör säkert

De flesta olyckor börjar långt innan en krock. Till exempel med dålig sikt eller oförutsebara faror. Därför är Tourismo utrustad med en mängd säkerhetsfunktioner som hjälper till att bemästra kritiska körsituationer.

Det börjar redan med den ergonomiska förararbetsplatsen. Föraren kan bekvämt nå alla manöverelement och har en god överblick över alla instrument. Vidvinkelytterbackspeglarna förbättrar sikten runt omkring bussen och ökar därmed säkerheten.

Under färden får föraren hjälp av de elektroniska assistenterna. De låsningsfria bromsarna (ABS) ser till att hjulen inte blockeras vid bromsning. Det elektropneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar stoppsträckan markant genom att bromsarna aktiveras snabbare och mer exakt. Antispinnregleringen (ASR) ökar säkerheten ytterligare. ASR hjälper föraren att minimera drivhjulens spinn vid acceleration och på så sätt minimeras också risken för att fordonets bakparti (bakhjulsdrift) sladdar. ABS, EBS och ASR ligger till grund för övriga elektroniska säkerhetssystem, t.ex. det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) och bromsassistenten (BAS), som också ingår i utrustningen på Tourismo.

Det moderna MirrorCam-systemet ger fri sikt över hela vägen. Utrustad med högupplösta kameror ökar körsäkerheten och minskar olycksrisken. Det utökade synfältet gör att föraren kan se fotgängare, cyklister och andra trafikanter i omgivningen. Detta eliminerar den döda vinkeln vid högersvängar.

Beroende på fordon visas bilderna på 7"- och 15"-bildskärmar. De båda högupplösta displayerna visar de olika synfälten. Fotodioderna som är integrerade i monitorerna känner av det infallande ljuset och justerar ljusstyrkan på respektive monitor individuellt. För att göra det enklare för föraren att utvärdera bilderna har 15"-varianterna tre olika vägledningslinjer. Tillsammans med den permanent kalibrerade fordonsändlinjen hjälper avståndslinjen föraren att bedöma objekt som närmar sig. Omkörningsassistentens överlagring aktiveras från en hastighet på 10 km/h med blinkning för att på ett säkert sätt hjälpa till vid omkörning eller svängning. Dessutom är indikeringen för dödvinkelassistenten monterad i monitorn.

Den innovativa vägmärkesassistenten ger högsta möjliga säkerhet och komfort på vägen. Tack vare GPS- och kamerastöd jämförs bussens hastighet kontinuerligt med gällande trafikregler.

Systemet är utformat för att ge specifik och lämplig återkoppling om den tillåtna hastigheten överskrids. Tack vare det toppmoderna kombiinstrumentet får föraren visuella och akustiska signaler som omedelbart uppmärksammar föraren på hastigheten.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 är ett säkerhetsassistanssystem som stöder föraren i kritiska svängsituationer vid eventuellt begränsad sikt. Vid svängning eller filbyte ska systemet inom systemets gränser hjälpa till att registrera stillastående eller rörliga hinder och varna föraren för att undvika kritiska situationer eller minska följderna av en olycka.

Områdena på sidorna av bussen övervakas kontinuerligt. På så sätt registreras fordon, fotgängare eller cyklister som kan befinna sig i döda vinkeln, både på passagerarsidan och förarsidan. Radarsystemet registrerar rörelserna exakt och varnar föraren för eventuella kollisioner. Det intuitiva användargränssnittet och de tydliga varningarna gör att föraren kan köra säkert och avspänt.

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning.

Med Active Brake Assist 6 kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt. Systemet täcker hela fordonets hastighetsområde och är aktivt i bakgrunden. Upp till en hastighet på 60 km/h kan fotgängare och cyklister reagera. Säkerhetssystemet ABA 6 reagerar på korsande och mötande fotgängare samt cyklister i rörelse i det egna körfältet med en automatisk nödbromsning. Denna automatisering ger också ökad säkerhet för cyklister, oavsett om det är i regionaltrafik eller stadstrafik.

Front Collision Guard ger ökad säkerhet vid en frontalkrock tack vare en tvärprofil bakom vilken kollisionselementen befinner sig. Dess absorberande struktur omvandlar krockenergin till deformationsenergi. Tvärprofilen tjänar som ett tillförlitligt underkörningsskydd. Eftersom förarplatsen är monterad på en kraftig ram kan den skjutas bakåt vid en frontalkrock och därmed öka förarens skyddsutrymme.

Den patenterade tekniken omfattar ett flerdelat tvärsnitt som underkörningsskydd bakom stötfångaren för att skydda andra trafikanter, t.ex. förhindra att en bil hamnar under bussen. Den främre konstruktionen bakom detta tvärsnitt består av krockelement som selektivt kan avleda energi vid en kollision. Dessutom är förarutrymmet, inklusive styrningen, pedalerna och sätet, placerat på en massiv ramsektion som förskjuts bakåt som en komplett enhet i händelse av en allvarlig frontalkollision, vilket ökar överlevnadsutrymmet med vitala centimeter.

FCG uppfyller kraven för underkörningsskydd enligt ECE-R 93, liksom de rättsliga normerna för pendelverkan i bussar. Dessutom uppfyller FCG redan nu framtida lagstadgade normer för provning av pendelverkan på bussar.

Med hjälp av ett kamerasystem bakom vindrutan upptäcker körfältsassistenten (SPA) när fordonet oavsiktligt lämnar den markerade körbanan. Så snart fordonet passerar markeringslinjerna varnas föraren med en tydlig vibration på motsvarande sida av förarsätet.

SPA aktiveras från en hastighet av 60 km/h (40 mph). Körfältsassistenten stängs av när blinkersen aktiveras, t.ex. när föraren initierar ett avsiktligt filbyte. Systemet kan avaktiveras i ICUC-menyn, t.ex. på en byggarbetsplats.

En liten kamera bakom vindrutan använder väglinjer för att registrera vägen direkt framför fordonet. Om fordonet är på väg att passera någon av markeringarna utan att blinkers aktiverats, varnas föraren av en vibration i sätet. Kameran bestämmer varningsögonblicket baserat på körbanans bredd, avståndet till markeringslinjen och hastigheten när man närmar sig markeringen. Körfältsassistenten blir aktiv över en hastighet på 60 km/h. Det stängs av genom att man använder blinkersen, till exempel när man påbörjar ett avsiktligt byte av körfält.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® (Electronic Stability Program) minskar avsevärt risken för att fordonet slirar och välter genom riktad bromsning av enskilda hjul eller genom att bromsa fordonet helt.

Högpresterande elektronik övervakar signalerna från ESP®-sensorerna och kontrollerar kontinuerligt om förarens styrningsintention och fordonets faktiska rörelse stämmer överens. Om värdena skiljer sig åt minskar systemet motorns vridmoment för att återställa fordonets balans och stabilitet. Om detta inte är tillräckligt bromsar det dessutom enskilda hjul eller hela fordonet. Förarens begäran om inbromsning respekteras alltid.

ESP innehåller säkerhetssystemet ASR, som förhindrar att hjulen slirar för mycket vid acceleration. ESP-bromsingreppen är dessutom sekundära till ABS-funktionen och förhindrar därmed att hjulen låser sig. ESP kan kopplas från och till igen med en knapp på instrumentbrädan, frånkopplingen visas med en kontrollampa. (USA: endast ASR-funktionen i ESP kan avaktiveras). ESP (USA: ASR) aktiveras automatiskt igen när tändningen slås av och på.

Sideguard Assist 2

Den trådlösa däcktryckskontrollen med indikering i multifunktionsdisplayen är ett elektroniskt säkerhetssystem som ständigt övervakar lufttrycket i alla däck. Däcktrycksförluster visas inom systemets gränser.

Rätt däcktryck bidrar till körsäkerheten och betydligt lägre bränsleförbrukning. Även ett för lågt inställt däcktryck på 0,5 bar kan öka bränsleförbrukningen med upp till 5 %. Hjulelektroniken är placerad på ventilen på fälgens insida. Sensorerna registrerar relevanta data för däcktrycket och överför dessa till indikeringsinstrumentet.

Rättslig information om aktiva säkerhetsassistanssystem: Nödbromssystem och andra säkerhetsassistanssystem kan hjälpa föraren och under optimala förhållanden mildra följderna av en olycka eller förhindra olyckor i kritiska körsituationer inom systemets gränser. Föraren är dock alltid skyldig att anpassa sitt körsätt och i synnerhet sin hastighet till rådande trafik- och väderleksförhållanden och att alltid vara uppmärksam. Detta gäller särskilt i speciella situationer som t.ex. nedisad eller våt vägbana, regn, sidvind, dålig sikt, snöfall, dimma etc. Följaktligen har föraren som styr bussen alltid ansvaret för hela körningen och får inte enbart förlita sig på säkerhets- och körhjälpssystemen.