Kør sikkert
Tourismo

Kør sikkert

De fleste ulykker starter længe før en kollision. For eksempel med dårlig sigtbarhed eller uforudsete farer. Derfor er Tourismo udrustet med en lang række sikkerhedsfunktioner til at hjælpe med at mestre kritiske køresituationer.

Det starter med en ergonomisk indretning af chaufførens arbejdsplads. Chaufføren kan nemt nå alle funktioner og har alle instrumenterne placeret, så de er let overskuelige. Mere sikkerhed via bedre overblik sikres også af udvendige vidvinkel spejle.

Under kørslen hjælper de elektroniske hjælpesystemer chaufføren. Antiblokeringssystemet (ABS) minimerer risikoen for at blokere hjulene under opbremsning. Med Electronic Braking System (EBS) reduceres bremselængden betydeligt, da bremserne reagerer hurtigere og mere præcist. Yderligere sikkerhed tilbyder antispinreguleringen (ASR). Det hjælper chaufføren ved at mindske hjulspind ved acceleration og dermed risikoen for at køretøjets bagende skrider ud (ved baghjulstræk). ABS, EBS og ASR danner grundlaget for videreudviklede elektroniske sikkerhedssystemer som det elektroniske stabilitetsprogram (ESP®) og bremseassistenten (BAS), som Tourismo også er udstyret med.

Uafhængigt af funktionen af den afstandsregulerende tempomat (ART) advarer Active Brake Assist 4 chaufføren før sammenstødet med en forhindring og bremser selv bussen, hvis det er nødvendigt. Til dette formål scanner det radarstyrede system konstant et område på op til 250 meter foran bussen.

Som det første system af sin art i verden reagerer ABA 4 også på fodgængere. Systemet registrerer fodgængere i en afstand på op til 80 meter ud over forankørende køretøjer og stillestående forhindringer (fx starten på en kø). Hvis fx afstanden til fodgængere reduceres drastisk, advarer systemet først chaufføren med visuelle og hørbare advarselssignaler og påbegynder samtidigt en delvis opbremsning, indtil køretøjet holder stille, hvis chaufføren ikke reagerer. Den delvise opbremsning giver chaufføren mulighed for at undgå kollision ved at foretage en fuld opbremsning eller en undvigemanøvre. Derudover kan chaufføren advare fodgængere i tide med hornet.

Den adaptive fartpilot (ART) aflaster chaufføren, idet den på grundlag af konstante målinger automatisk holder en konstant afstand til det forankørende køretøj, som er defineret af chaufføren. Det øger ikke kun sikkerheden, men også komforten på landeveje og motorveje.

Et radarsystem, som sikrer en fremragende funktionalitet selv i dårligt vejr og i mørke, overvåger en afstand på op til 250 meter foran bilen i fuld vejbredde. Hvis sikkerhedsafstanden til det forankørende køretøj ikke kan defineres variabelt, bremser ART bussen således, at den forbliver indenfor en sikkerhedszone. På den måde kan mange påkørsler bagfra undgås.

Hjertet i ART er en radarsensor i det forreste område af køretøjet. Hvert 50 millisekund bruger denne sensor tre radarstråler til at scanne området foran bussen og overvåger således for eksempel alle tre baner på motorvejen. Hvis radarsignalerne rammer et forankørende køretøj, reflekteres de af det. En mikrocomputer beregner på grundlag af det reflekterede signal afstanden og den relative hastighed for de to køretøjer i forhold til hinanden. Denne mikrocomputer er forbundet med bilens andre sikkerhedssystemer via CAN-bussen. Hvis der ikke kører et langsommere køretøj foran, arbejder ART som en klassisk fartpilot og holder den tidligere indstillede hastighed. Hvis ART registrerer et langsommere køretøj forude, reducerer den hastigheden ved hjælp af målrettede indgreb i motor- og bremsesystemet. I den forbindelse bremser systemet med højst 20% af den maksimale bremseydelse. Kraftigere opbremsninger er forbeholdt chaufføren. Denne gøres opmærksom på faren ved hjælp af optiske og akustiske signaler. Hvis afstanden til det forankørende køretøj igen øges til over den tilladte minimumafstand, accelereres din egen bil igen op til den tidligere indstillede hastighed.

Front Collision Guard giver øget sikkerhed ved en frontalkollision på grund af en tværprofil, som kollisionselementerne befinder sig bag. Absorberstrukturen omdanner kollisionsenergien til deformationsenergi. Tværprofilen fungerer som pålideligt underkøringsværn. Da førerpladsen er monteret på en massiv rammedel, kan denne i tilfælde af en frontal ulykke forskyde sig helt bagud og bedre bevare førerens beskyttelsesrum.

Den patenterede teknik omfatter bag stødfangeren et tværprofil i flere dele som underkøringsværn, der kan forhindre, at en personbil f.eks. kører ind under den. Frontskelettet bag denne tværprofil består af kollisionselementer, som målrettet nedbryder energi i tilfælde af en kollision. Derudover er førerpladsen inklusive styretøj, pedaler og sæde placeret på en massiv rammedel, som forskydes helt bagud i tilfælde af en alvorlig frontalkollision og dermed øger overlevelsesrummet med væsentlige centimeter.

FCG opfylder kravene til underkøringsværnet iht. ECE-R 93 samt de lovmæssige standarder for pendulslagstest på busser. Desuden opfylder FCG allerede nu fremtidige lovmæssige standarder for pendulslagstest på busser.

Ved hjælp af et kamerasystem bag forruden registrerer sporassistenten SPA, hvis køretøjet utilsigtet forlader den markerede vognbane. Så snart køretøjet krydser markeringslinjerne, advares føreren med en tydelig vibration på den pågældende side af førersædets siddeflade.

SPA aktiveres fra en hastighed på 60 km/t. Ved aktivering af blinklyset slås sporassistenten fra, f.eks. hvis føreren indleder et ønske om vognbaneskift.

Et lille kamera bag forruden registrerer vejbaneområdet ved hjælp af afgrænsningslinjerne umiddelbart foran køretøjet. Hvis køretøjet er i fare for at køre over en af markeringslinjerne uden at blinke, advares føreren ved at pulsere i sædet. Kameraet bestemmer advarselstidspunktet ud fra vognbanens bredde, afstanden til markeringslinjen og nærhedshastigheden til markeringslinjen. SPA aktiveres fra en hastighed på 60 km/t. og deaktiveres ved at aktivere blinklyset, f.eks. for at indlede et ønsket vognbaneskift.

ASR forhindrer hjulspind på to måder. For det første minimerer ASR hjulspind ved hjælp af bløde bremseindgreb. For det andet reguleres motorens drejningsmoment via den ”elektroniske speeder”.

Også med speederen i bund stiller motoren i kritiske situationer kun så meget ydelse til rådighed, som drivhjulene kan overføre – en stor fordel for sikkerheden ved igangsætning og kørselsstabilitet. Ved igangsætning overvåges de drejningsmomenter og omdrejningstal for hjulene, der påvirker drivhjulene. Fordelingen af drejningsmoment bliver derved styret således, at hjulspind forhindres. En optimal kraftstrøm sikres således konstant.

ASR hjælper føreren med at minimere hjulspind under acceleration og reducerer dermed risikoen for, at køretøjets bagende glider ud til siden (baghjulstræk). Særligt i forbindelse med motorer med kraftigt drejningsmoment tilbyder ASR på den måde mere komfort og øget sikkerhed ved igangsætning – i særlig grad på vejbaner med varierende vejgreb.

Sideguard Assist er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren i kritiske drejesituationer, hvor der kan være begrænset udsyn. Systemet skal hjælpe med at undgå kritiske situationer i sving eller ved vognbaneskift inden for systemets grænser eller mindske følgerne af ulykker.

Systemfunktionen og advarselskonceptet er udviklet på basis af en analyse af ulykker med fodgængere og cyklister i sving. I de fleste situationer sker ulykken, når begge trafikanter bevæger sig (køretøjet og fodgængeren/cyklisten). I disse tilfælde informerer systemet (gul lampe) chaufføren rettidigt, hvis der er personer eller køretøjer, som bevæger sig i advarselszonen i hele højre side af køretøjet, og udsender en advarsel, så snart situationen bliver kritisk (rød lampe).

Ved konstant at sammenligne dataene registrerer bremseassistenten straks, når bremsepedalens aktiveringshastighed pludselig overstiger det normale niveau, og i sådanne situationer inden for brøkdele af et sekund automatisk mere bremsekraft, end det svarer til bremsepedalens position. Derved forkortes bussens standselængde målbart.

Styreenheden tager også højde for bussens hastighed og belæsningstilstand. BAS er en softwarefunktion, som bygger på EBS-systemets sensorer og aktuatorer (elektropneumatisk bremsesystem). Indgreb fra BAS kan bruges til at gribe ind i yderligere stabilitetsreguleringssystemer, f.eks. før ABS.

På det afgørende tidspunkt er det sådan, at:chaufføren i stedet for at bremse hårdt og konstant holde foden på pedalen kan bremse hurtigt, men ikke kraftigt. I en nødsituation som denne aktiveres den elektronisk bremseassistent (BAS) automatisk. Den fortolker bremsningen og reagerer i tilfælde af et forsøg på katastrofeopbremsning inden for brøkdele af et sekund med stort set jævn og maksimal opbremsningsforstærkning. BAS forkorter bremse- og stopafstanden betydeligt. Med en gennemsnitlig reaktionstidsreduktion på 0,4 sekunder kan bremsningsafstandsreduktionen i bussen med en antaget hastighed på 100 km/t være op til 10 meter – i en nødsituation, hvilket er et stort plus for sikkerheden.

Varig bremsebegrænser system (DBL) er et sikkerhedssystem, der ved f. eks. stejle nedkørsler aktiverer køretøjets kobling for at sikre mod overbelastning af køretøjets bremser. DBL overvåger konstant køretøjets maksimale tilladte hastighed. Overskrider et køretøj den maksimale tilladte hastighed, f. eks. når du kører ned ad bakke, kommunikerer DBL med de øvrige sikkerhedssystemer.

Først afbrydes brændstofindsprøjtningen til motoren. Hvis dette ikke er nok, aktiveres retarderen, som er den blokeringsfri bremse. Dette øger sikkerheden, især på stejle skråninger, og gør utilsigtede hastighedsoverskridelser, som hurtigt opstår, umulige.

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP®) reducerer risikoen for udskridning og væltefare betydeligt ved at modvirke, at bilen skrider ud eller vælter inden for de fysiske grænser ved målrettet at bremse enkelte hjul eller ved at bremse bilen i alt.

En effektiv elektronik overvåger signalerne fra ESP®-sensorerne og kontrollerer permanent, om førerens ønske om styring og køretøjets faktiske bevægelse stemmer overens. Hvis værdierne afviger fra hinanden, reducerer systemet motormomentet for at genoprette køretøjets stabilitet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bremser det desuden enkelte hjul eller hele køretøjet. Førerens ønske om deceleration overholdes til enhver tid.

ESP omfatter sikkerhedssystemet ASR, som forhindrer for højt hjulspin ved acceleration. ESP-bremseindgreb er desuden underlejret af ABS-funktionen, dvs. blokerende hjul undgås. ESP kan frakobles og tilkobles igen med en knap på instrumentpanelet, frakoblingen vises via en kontrollampe. (USA: Kun ASR-funktionen, der er indeholdt i ESP, kan frakobles). Efter tænding fra/til er ESP (USA: ASR) automatisk tilkoblet igen.

Dæktrykskontrollen TPM (Tire Pressure Monitoring) viser det aktuelle tryk i de enkelte dæk og advarer ved afvigelser fra det optimale tryk. Dette reducerer dækslitagen, har en positiv indvirkning på brændstofforbruget og forhindrer farlige dækskader.