Veilig rijden
Tourismo

Veilig rijden

Bij de meeste ongevallen gaat het niet om zomaar een botsing, maar is sprake van een samenloop van omstandigheden, zoals slecht zicht of onverwachte gevaren. Daarom is de Tourismo met heel veel veiligheidsfeatures uitgerust om ervoor te zorgen dat kritieke rijsituaties onder controle worden gehouden.

Dat begint al bij de ergonomisch vormgegeven chauffeursplaats. De bedieningselementen bevinden zich binnen handbereik van de chauffeur en alle instrumenten zijn dusdanig gepositioneerd dat deze optimaal zichtbaar zijn voor de chauffeur. De groothoekbuitenspiegels staan garant voor beter zicht rondom en daarmee voor meer veiligheid.

Tijdens het rijden wordt de chauffeur ondersteund door elektronische assistentiesystemen. Het antiblokkeersysteem (ABS) voorkomt dat de wielen tijdens het remmen blokkeren. Met de elektronisch-pneumatische remregeling (EBS) wordt de remweg aanzienlijk verkort door de remmen sneller en nauwkeuriger aan te sturen. Ook de antidoorslipregeling (ASR) zorgt voor meer veiligheid door te voorkomen dat de aangedreven wielen tijdens het accelereren doordraaien, zodat de achterzijde van bussen met achterwielaandrijving niet zijdelings uitbreekt. ABS, EBS en ASR vormen de basis voor de doorontwikkelde elektronische veiligheidssystemen van de Tourismo, zoals het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP®) en de remassistent (BAS).

Het moderne MirrorCam-systeem biedt een duidelijk en uitgebreid zicht op het wegverkeer. Uitgerust met hogeresolutiecamera's worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Dankzij het uitgebreide gezichtsveld kan de bestuurder voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de directe omgeving zien. Dit elimineert de dode hoek bij het rechts afslaan.

De beelden worden weergegeven op 7"- en 15"-monitoren, afhankelijk van het voertuig. De twee hogeresolutiedisplays tonen de verschillende gezichtsvelden. De in de monitoren geïntegreerde fotodiodes detecteren het invallende licht en passen de helderheid van de respectieve monitor afzonderlijk aan. Om het voor de bestuurder gemakkelijker te maken om de beelden te beoordelen, hebben de 15" varianten drie verschillende hulplijnen. Samen met de vaste gekalibreerde eindlijn van het voertuig helpt de afstandslijn de bestuurder om naderende objecten in te schatten. De inhaalhulp overlay wordt geactiveerd vanaf een snelheid van 10 km/u wanneer deze knippert om veilig te assisteren bij het inhalen of afslaan. Bovendien is het scherm voor dodehoekassistent ingebouwd in de monitor.

De innovatieve Traffic Sign Assist biedt het hoogste niveau van veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en camera-ondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.

Het systeem is ontworpen om specifieke en passende feedback te geven als de toegestane snelheid wordt overschreden. Dankzij het geavanceerde combi-instrument krijgt de bestuurder zowel visuele als akoestische signalen die direct de aandacht op de snelheid vestigen.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de bestuurder permanent aan beide zijden ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan met mogelijk beperkt zicht. Het systeem detecteert stilstaande of bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen bij het afslaan of het wisselen van rijstrook en waarschuwt de bestuurder om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te beperken.

De zones aan de zijkanten van het voertuig worden permanent bewaakt. Daardoor worden zowel aan de passagiers- als aan de bestuurderszijde voertuigen, voetgangers of fietsers gedetecteerd die zich in de dode hoek kunnen bevinden. Het radarsensorsysteem registreert nauwkeurig de bewegingen en waarschuwt de bestuurder voor mogelijke botsingen. Dankzij de intuïtieve grafische gebruikersinterface en de duidelijke waarschuwingen kan de bestuurder veilig en ontspannen rijden.

De noodremassistent ABA 6 ondersteunt de bestuurder door automatisch een noodremming te activeren als er een risico is op kop-staartbotsingen met voorliggers of stilstaande obstakels. Deze detecteert eveneens bewegende of stilstaande personen en fietsers voor het voertuig. Het systeem reageert hierop met een akoestische en visuele waarschuwing voor de bestuurder en een automatisch ingeleide deelremming of een noodstop.

Met de Active Brake Assist 6 kunnen ongevallen nog betrouwbaarder worden voorkomen. Het systeem dekt het volledige snelheidsbereik van het voertuig af en is op de achtergrond actief. Tot een snelheid van 60 km/u is een reactie op voetgangers en fietsers mogelijk. Het veiligheidssysteem ABA 6 reageert op overstekende, tegemoetkomende of bewegende fietsers op de eigen rijstrook met een automatische noodstop. Deze automatisering biedt nog meer veiligheid, ook voor fietsers, zowel in het streek- als stadsverkeer.

De Front Collision Guard biedt bij een frontale botsing verhoogde veiligheid door een dwarsprofiel, waarachter zich crashelementen bevinden. De absorberende structuur zet de botsingsenergie om in vervormingsenergie. Het dwarsprofiel dient als betrouwbare onderrijbeveiliging. De complete chauffeursplaats is op een massief frame gemonteerd dat bij een frontale botsing volledig naar achteren kan verschuiven. Hierdoor wordt de overlevingsruimte van de chauffeur vergroot.

De gepatenteerde techniek omvat een meerdelig dwarsprofiel achter de bumper dat andere weggebruikers beschermt, bijvoorbeeld door te voorkomen dat personenauto’s bij een ongeval onder de bus terecht komen. Het geraamte achter dit dwarsprofiel bestaat uit crash-elementen die in geval van een botsing de vrijkomende energie absorberen. Bovendien is de chauffeursplaats met de stuurkolom, pedalen en stoel op een massief chassisdeel geplaatst, dat bij een ernstige frontale botsing volledig naar achteren wordt geschoven. Hierdoor neemt de overlevingsruimte met belangrijke centimeters toe.

De FCG voldoet aan de voorschriften voor onderrijbeveiliging conform ECE-R93 en aan de wettelijke richtlijnen voor de crashtest bij bussen. De FCG voldoet nu al aan toekomstige wettelijke richtlijnen voor de crashtest bij bussen.

De spoorassistent SPA detecteert met behulp van een camerasysteem achter de voorruit wanneer het voertuig de gemarkeerde rijstrook onbedoeld verlaat. Zodra het voertuig de wegmarkeringen overschrijdt, wordt de chauffeur via een duidelijke trilling in de desbetreffende kant van zijn stoelzitting gewaarschuwd.

De SPA is vanaf een snelheid van 60 km/h actief. De spoorassistent wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur bewust van rijstrook gaat wisselen.

Een kleine camera achter de voorruit registreert het wegdek voor het voertuig op basis van de wegmarkeringen. Wanneer het voertuig een markering lijkt te gaan overschrijden zonder dat de richtingsaanwijzers worden gebruikt, wordt de chauffeur gewaarschuwd door een trilling in de stoel. De camera bepaalt het moment van waarschuwen aan de hand van de breedte van de rijstrook, de afstand tot de wegmarkering en de snelheid waarmee de markering wordt genaderd. De SPA is actief vanaf een snelheid van 60 km/h en wordt door bediening van de richtingaanwijzer uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer er bewust van rijstrook wordt gewisseld.

Het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP®) vermindert het slipgevaar en het kantelgevaar van het voertuig aanzienlijk door het gericht afremmen van afzonderlijke wielen of door met de totale remvertraging van het voertuig het uitbreken of kantelen van het voertuig binnen de natuurkundige grenzen tegen te gaan.

Krachtige elektronica controleert de signalen van de ESP®-sensoren en controleert permanent of de stuurwens van de bestuurder en de daadwerkelijke beweging van het voertuig overeenstemmen. Als de waarden van elkaar afwijken, reduceert het systeem het motorkoppel om de stabiliteit van het voertuig te herstellen. Als dit niet voldoende is, remt het systeem bovendien afzonderlijke wielen of het gehele voertuig af. Er wordt te allen tijde rekening gehouden met de wens van de bestuurder om te vertragen.

ESP omvat het veiligheidssysteem ASR, dat te veel slippen van het wiel bij het accelereren voorkomt. De remingrepen van het ESP zijn bovendien door de ABS-functie ondersteund, d. w. z. blokkerende wielen worden voorkomen. ESP kan via een knop op het dashboard worden uitgeschakeld en weer worden ingeschakeld, de uitschakeling wordt via een controlelampje weergegeven. (VS: alleen ASR-functie in ESP kan worden uitgeschakeld). Na contact uit/aan is ESP (VS: ASR) automatisch weer ingeschakeld.

Sideguard Assist 2

Het draadloze bandenspanningscontrolesysteem met weergave op het multifunctionele display is een elektronisch veiligheidssysteem dat de spanning van alle banden continu controleert. Het systeem geeft bandenspanningsverlies binnen de grenzen weer.

Een correcte bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een lager brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan al met 5% toenemen als de bandenspanning slechts 0,5 bar te laag is. De wielelektronica bevindt zich aan de binnenzijde van elke velg op het ventiel. De sensoren registreren de gegevens die relevant zijn voor de bandenspanning en geven deze door aan het display.

Juridische mededeling over actieve veiligheidsassistentiesystemen: Noodremsystemen en andere veiligheidsassistentiesystemen kunnen de chauffeur ondersteunen en de ernst van ongevallen verzachten of ongevallen voorkomen in kritieke rijsituaties onder optimale omstandigheden, binnen de systeemlimieten. Hoe dan ook heeft de chauffeur de plicht zijn rijgedrag en vooral zijn snelheid aan te passen aan de verkeers- en weersomstandigheden en te allen tijde oplettend te zijn. Dit geldt met name voor bijzondere situaties zoals ijzige of natte wegen, regen, zijwind, slecht zicht, sneeuwval, mist etc. De chauffeur heeft als bestuurder van het voertuig dus te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de gehele rijsituatie en mag niet uitsluitend vertrouwen op de veiligheidsassistentiesystemen.