Безопасно пътуване
Tourismo

Безопасно пътуване

Повечето произшествия започват значително преди същинския сблъсък. Например, с лоша видимост или трудно предвидими опасности. Ето защо автобусът Tourismo е оборудван с многобройни функции за безопасност, които помагат за преодоляване на критичните ситуации при шофиране.

Това започва още с ергономичното работно място на водача. Водачът има удобен достъп и перфектна видимост до всички уреди и елементи за управление. Повече сигурност благодарение на по-добрата панорамна видимост гарантира широкоъгълното външно огледало.

По време на път електронните системи подпомагат водача. Антиблокиращата система (ABS) свежда до минимум риска от блокиране на колелата при натискане на спирачката. С електропневматичната спирачна система (EBS) се скъсява значително спирачният път, тъй като спирачките се задействат по-бързо и по-прецизно. Допълнителна безопасност предлага системата против буксуване (ASR). Тя помага на водача при ускоряване да сведе до минимум превъртането на задвижващите колела и съответно да предотврати опасността от странично занасяне на задницата на автомобила (при задвижване на задните колела). ABS, EBS и ASR системите представляват основата за допълнително усъвършенстваните електронни системи за безопасност, като електронната стабилизираща програма (ESP®) или помощната система при аварийно спиране (BAS), които също са част от оборудването на Tourismo.

Модерната система MirrorCam позволява ясен и цялостен изглед на пътния трафик. Оборудван с камери с висока разделителна способност, безопасността при шофиране и рискът от инциденти са сведени до минимум. Разширеното зрително поле позволява на водача да разпознава пешеходци, велосипедисти и други участници в движението в близост до автобуса. То елиминира мъртвата зона при завиване надясно.

В зависимост от превозното средство изображенията се показват на 7" и 15" монитори. Двата дисплея с висока разделителна способност показват различните зрителни полета. Интегрираните в мониторите фотодиоди възприемат количеството падаща светлина и настройват индивидуално яркостта на съответния монитор. За да се улесни водача при оценката на ситуацията в изображенията, 15" версиите имат три различни контролни линии. Заедно с твърдо калибрираната крайна линия на превозното средство, дистанционната линия подпомага водача при оценката на приближаващите обекти. Наслагването на асистента за изпреварване се активира от скорост 10 км/ч, когато мига, за да осигури безопасно изпреварване или завиване. В допълнение, в монитора е вграден асистиращия дисплей за наблюдение на мъртва зона - Blind Spot Assist.

Иновативният асистент за следене на пътните знаци предлага най-високо ниво на безопасност и комфорт на пътя. Благодарение на координираната поддръжка от GPS-система и камера, скоростта на автомобила непрекъснато се сравнява с приложимите правила за движение.

Системата е проектирана да предоставя на водача специална и в подходяща форма обратна връзка, ако разрешената скорост е превишена. Благодарение на най-модерното арматурно табло, водачът получава както визуални, така и звукови сигнали, които веднага привличат неговото внимание към скоростта.

Sideguard Assist 2
Sideguard Assist 2

Sideguard Assist 2 е система за подпомагане на безопасността, която асистира водача от двете страни в критични ситуации при завиване с потенциално ограничена видимост. При завиване или смяна на лентата за движение, системата е проектирана да подпомага откриването на препятствия, както и движещи се обекти в границите на нейния периметър и предупреждава водача, за да избегне критични ситуации или да намали последствията от произшествия.

Страничните зони на автомобила непрекъснато се наблюдават. Това означава, че превозни средства, пешеходци или велосипедисти, които биха могли да бъдат в мъртвата зона, се засичат както от дясната страната, така и от страната на шофьора. Радарната система прецизно регистрира движението им и предупреждава водача за възможни сблъсъци. Интуитивният интерфейс и ясно разбираемите предупреждения, осигуряват на водача безопасно и спокойно пътуване.

Активната система за аварийно спиране ABA 6 подпомага водача, чрез автоматично иницииране на аварийно спиране, ако има риск от сблъсък с преднодвижещи се превозни средства или неподвижни препятствия. Тя също така открива движещи се или неподвижни хора и велосипедисти пред превозното средство. Системата реагира на това със звуково и визуално предупреждение към водача, както и с автоматично инициирано частично или аварийно спиране.

С Active Brake Assist 6 инцидентите могат да бъдат избегнати още по-надеждно. Системата покрива целия диапазон от скоростта на автомобила и е активна във фонов режим. До скорост от 60 км/ч, тя може да реагира пешеходци и велосипедисти. Системата за безопасност ABA 6 реагира на пресичащи и насрещно движещи се пешеходци, както и на велосипедисти в лентата за движение на автомобила с автоматично аварийно спиране. Тази автоматизация осигурява повишена безопасност за велосипедистите, независимо дали става дума за междуградски или градски трафик.

Front Collision Guard предлага повишена безопасност в случай на челен сблъсък посредством напречен профил, зад който са разположени ударопоглъщащите елементи. Тяхната абсорбираща структура преобразува енергията на удара в енергия на деформация. Напречният профил служи като надежден предпазител отдолу. Тъй като работното място на водача е монтирано върху масивна недеформируема рама, то тя може да бъде изместена компактно назад, като по този начин запазва необходимото за оцеляване на водача пространство в случай на челен удар.

Патентованата технология включва комбинация от напречни профили, като защита за долната част на автобуса - зад бронята, с идеята да предпазва другите участници в движението, напр. предотвратяване на попадане на автомобил под автобуса. Предната структура зад това напречно сечение се състои от енергопоглъщащи елементи, които могат контролирано да разсейват енергията на удара в случай на сблъсък. В допълнение, работното място на водача, включително кормилното управление, педалите и седалката, е разположена върху масивна недеформируема секция на рамата, която се измества назад в случай на сериозен челен сблъсък, като по този начин увеличава пространството за оцеляване с жизненоважни сантиметри.

FCG отговаря на изискванията за защита на долната част, съгласно ECE-R 93, както и законовите норми за челен удар с махало за автобуси. Освен това FCG вече отговаря и на бъдещите законови стандарти при тестове за удар с махало на автобуси.

С помощта на система от камери зад предното стъкло, системата за предупреждение при напускане на лентата засича, когато автомобилът неволно напусне маркирана лента. Веднага щом превозното средство пресече маркировката, водачът се предупреждава чрез ясна вибрация от съответната страна на седалката на водача.

SPA се активира при скорост превишаваща 60 km/h. Асистентът за водене в лентата за движение се изключва при активиране на мигача, например когато водачът инициира умишлена смяна на лентата. Системата може да бъде деактивирана от менюто на арматурното табло (ICUC).

Малка камера зад предното стъкло сканира лентата за движение директно пред автомобила, използвайки за ориентир пътната маркировка. Ако превозното средство прояви склонност да пресече една от маркировъчните линии, без да бъде включен мигача, водачът се предупреждава чрез вибрации в седалката. Камерата определя времето за предупреждение въз основа на ширината на лентата, разстоянието до маркировъчната линия и скоростта на приближаване към нея. SPA се активира от скорост 60 км/ч и се изключва чрез задействане на мигача, например за иницииране от водача на желана смяна на лентата.

Електронната стабилизираща програма (ESP®) значително намалява риска от поднасяне и преобръщане на автомобила, като противодейства на завъртането или загубата на курсова устойчивост, чрез целенасочено спиране на отделни колела или чрез пълно спиране на автомобила в рамките на физическите граници.

Високопроизводителната електроника следи сигналите от ESP® сензорите и непрекъснато проверява дали командите за управление на водача съвпадат с действителното движение на автомобила. Ако стойностите се различават, системата намалява въртящия момент на двигателя, за да възстанови стабилността. Ако това не е достатъчно, тя прилага фино дозирана спирачна сила на отделни колела или на цялото превозно средство. През цялото това време, водачът запазва възможността за намаляване или спиране по негова преценка.

ESP включва системата за безопасност ASR, която предотвратява прекомерното пробоксуване на тракционните колела при ускорение. Спирачните намеси на ESP също са подчинени на функцията ABS, т.е. избягва се блокирането на колелата. ESP може да се изключи и включи отново с бутон на арматурното табло; изключването се индикира от контролна лампа. (САЩ: само функцията ASR, съдържаща се в ESP, може да бъде изключена). След изключване/включване на запалването, ESP (САЩ: ASR) автоматично се включва отново по подразбиране.

Sideguard Assist 2

Безжичното дистанционно следене на налягането в гумите с индикация на мултифункционалния дисплей е електронна система за безопасност, която постоянно контролира налягането на въздуха във всички гуми. Падането на налягането в гумите незабавно се индикира в границите на системата.

Правилното налягане в гумите допринася за безопасността при шофиране и осезаемо намален разход на гориво. Когато налягането на гумите е с 0,5 бара по-ниско от препоръчителното, то разхода на гориво може да се увеличи с до 5%. Електронния сензориращ елемент е разположен на вентила на колелото, от вътрешната страна на джантата. Сензорите регистрират данните свързани с налягането в гумите и ги изпращат безжично към дисплея на арматурното табло.

Правна забележка относно системите за подпомагане на активната безопасност: Системите за аварийно спиране и други системи за подпомагане на безопасността могат да помогнат водача в критични ситуации на шофиране, при оптимални условия и в рамките на физическите граници на системата, да избегнат произшествие или смекчат тежестта на неговите последствия. Но независимо от това, водачът е длъжен да адаптира поведението си при шофиране и по-специално скоростта си към трафика и метеорологичните условия и винаги да бъде внимателен. Това е особено важно в сложни ситуации, като например: заледени или мокри пътища, дъжд, страничен вятър, лоша видимост, снеговалеж, мъгла и др. Следователно шофьорът, като водач на превозното средство, е отговорен за цялостното поведение на превозното средство на пътя по всяко време и не трябва да разчита за осигуряването на безопасността само на асистиращите системи.