Безопасност при произшествие
Tourismo

Безопасност при произшествие

Дори и когато автобусът спада към групата на най-безопасните автомобили и рискът от произшествие при автобусите е много нисък, произшествията не са изключени. 

Mercedes-Benz се погрижи последиците от произшествието да са възможни най-минимални. Така например, якостта на автобусната каросерия също е значителен фактор за високата пасивна безопасност на Tourismo.

Освен това Tourismo разполага с преградни стени, тръбни арматури за правостоящи пътници и специални седалки, които абсорбират енергията при удар или преобръщане. Важна защита за пасажерите.

Front Collision Guard (FCG) е уникална пасивна система за безопасност, която обезпечава защитата на водача и пътника до него при челен сблъсък. Front Collision Guard представлява комплексна система за безопасност. Тя започва с напречен профил, който при произшествие създава надеждна задна ниско разположена защита на автомобила за предпазване на останалите участници в движението на пътя, която може да предотврати врязването на даден автомобил под автобуса. Реброто зад този профил се състои от ударни елементи, които в случай на сблъсък намаляват целево енергията при удар.

Освен това мястото на водача на автомобила, включително и кормилната уредба, педалите и седалката, е монтирано на масивен рамков профил, което при силен челен удар може да се изтласка компактно назад и по този начин да се увеличи със съществени сантиметри защитния отсек на водача. Разработчиците са изчислили ефективността на системата Front Collision Guard не само математически, но и в последствие са изпитали нейната надеждност в редица практически краш тестове. 

Якостта на автобусната каросерия е значителен фактор за пасивната безопасност на автобуса. С нейната устойчивост може да бъдат предотвратени последиците при произшествие. Голямата якост на корпуса на автобуса при Mercedes-Benz автобусите се гарантира между другото и чрез разположените по цялата периферия, оптимизирани към теглото якостно напрегнати пръстени. Якостта се дефинира съгласно регламент ECE-R 66/02. Тя точно определя „пространството за оцеляване“, което трябва да бъде гарантирано чрез конструкцията при произшествие.

Производството на безопасни автомобили най-приоритетна цел в рамките на интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това обхваща също всички мерки, които спомагат за минимизиране на последиците при произшествие. Важна част на нашата работа поради това е също и целенасоченото информиране на спасителните екипи. Тъй като подробното познаване на нашите автомобили и техните системи за безопасност помага на спасителния екип да достигне по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.