Безопасност в случай на произшествие
Tourismo

Безопасност в случай на произшествие

Дори и когато автобусът спада към групата на най-безопасните автомобили и рискът от произшествие при автобусите е много нисък, произшествията не са изключени.

Mercedes-Benz се погрижи последиците от произшествието да са възможни най-минимални. Така например, якостта на автобусната каросерия също е значителен фактор за високата пасивна безопасност на Tourismo.

Освен това Tourismo разполага с преградни стени, тръбни арматури за правостоящи пътници и специални седалки, които абсорбират енергията при удар или преобръщане. Важна защита за пасажерите.

Front Collision Guard предлага повишена безопасност в случай на челен сблъсък посредством напречен профил, зад който са разположени ударопоглъщащите елементи. Тяхната абсорбираща структура преобразува енергията на удара в енергия на деформация. Напречният профил служи като надежден предпазител отдолу. Тъй като работното място на водача е монтирано върху масивна недеформируема рама, то тя може да бъде изместена компактно назад, като по този начин запазва необходимото за оцеляване на водача пространство в случай на челен удар.

Патентованата технология включва комбинация от напречни профили, като защита за долната част на автобуса - зад бронята, с идеята да предпазва другите участници в движението, напр. предотвратяване на попадане на автомобил под автобуса. Предната структура зад това напречно сечение се състои от енергопоглъщащи елементи, които могат контролирано да разсейват енергията на удара в случай на сблъсък. В допълнение, работното място на водача, включително кормилното управление, педалите и седалката, е разположена върху масивна недеформируема секция на рамата, която се измества назад в случай на сериозен челен сблъсък, като по този начин увеличава пространството за оцеляване с жизненоважни сантиметри.

FCG отговаря на изискванията за защита на долната част, съгласно ECE-R 93, както и законовите норми за челен удар с махало за автобуси. Освен това FCG вече отговаря и на бъдещите законови стандарти при тестове за удар с махало на автобуси.

Здравината на рамата също е важен фактор за нивото на пасивна безопасност на автобуса. С нейната стабилност могат да се избегнат значителна част от последствията при злополука. Високата якост на каросерията на нашите автобуси е подобрена от оптимизирани по тегло и конструкция пръстеновидни напречни рамки.

Устойчивостта на деформации е определена в съответствие с наредба UN ECE-R 66.02. Тя определя точното "пространство за оцеляване", което трябва да бъде гарантирано от структурата на конструкцията в случай на авария.

Изграждането на безопасни превозни средства е основната цел в интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това включва и всички мерки, които намаляват последствията при авария. Следователно важна част от нашата работа е целенасочената информация за спасителите. Тъй като подробното познаване на нашите превозни средства и техните системи за безопасност помага на службите за спешна помощ да стигнат по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.