Bezpečnost při nehodě
Tourismo

Bezpečnost při nehodě

I když autobus patří k nejbezpečnějším vozidlům vůbec a riziko nehody je při cestování v něm velice nízké, může i přesto k nehodě dojít.

Společnost Mercedes-Benz se však postarala o to, aby byly následky případných nehod co nejmenší. Důležitým faktorem ovlivňujícím vysokou pasivní bezpečnost Tourisma je tak kupříkladu pevnost jeho karosérie.

Kromě toho je Tourismo vybaveno dělicími příčkami, přidržovacími tyčemi a speciálními sedadly, která absorbují energii při nárazu nebo převrácení vozidla. Pro cestující to představuje důležitou ochranu.

V případě čelního nárazu nabízí Front Collision Guard zvýšenou bezpečnost díky příčnému profilu, za kterým jsou nárazové prvky. Jejich absorpční struktura přeměňuje energii nárazu na energii deformační. Příčný profil slouží jako spolehlivá ochrana proti podjetí. Jelikož je sedadlo řidiče namontováno na pevném rámovém dílu, může se toto v případě čelní nehody posunout zcela dozadu a ochranný prostor řidiče je lépe zachován.

Patentovaná technologie zahrnuje vícedílný příčný profil za nárazníkem jako ochranu proti podjetí, která ve smyslu ochrany může například zabránit podjetí vozu. Přední skelet za tímto příčným profilem se skládá z nárazových prvků, které specificky odvádějí energii v případě nárazu. Kromě toho je prostor pro řidiče, včetně řízení, pedálů a sedadla, uspořádán na pevné části rámu, která je v případě silného čelního nárazu zcela odsunuta dozadu, čímž se prostor pro přežití zvětší o významný centimetr.

FCG splňuje požadavky na ochranu proti podjetí podle ECE-R 93 a zákonných norem pro zkoušku nárazem kyvadla na autobusech. Kromě toho FCG již splňuje budoucí zákonné normy pro zkoušky nárazem kyvadla na autobusech.

Pevnost karosérie autobusu je důležitým faktorem jeho pasivní bezpečnosti. Odolná karosérie dokáže snížit důsledky případné nehody. Vysoká pevnost skeletu autobusů je kromě jiného zajištěna dokola obíhajícími kruhovými žebry s optimalizovanou hmotností.

Pevnost definuje směrnice UN ECE-R 66.02. Ta přesně stanoví „prostor pro přežití“, který musí být konstrukcí vozu zaručen v případě nehody.

Nejvyšším cílem celkové bezpečnostní koncepce společnosti Mercedes-Benz je vyrábět bezpečná vozidla. To sebou nese také veškerá opatření, která pomohou minimalizovat následky případné nehody. Důležitou součástí naší práce je proto také cílené informování záchranářů. Detailní znalosti našich vozidel a jejich bezpečnostních systémů totiž záchranářům pomohou, aby se rychleji dostali ke zraněným, a mohli jim tak zachránit život.