Bezbednost u slučaju nezgode
Tourismo

Bezbednost u slučaju nezgode

Bez obzira na to što autobus spada  u najbezbednija vozila i što je rizik od nezgoda autobusa veoma nizak – do nezgoda ipak može doći.

Mercedes-Benz se pobrinuo da posledice nezgode budu zadržane na najmanjem mogućem nivou. Tako je, na primer, čvrstoća karoserije važan faktor pasivne bezbednosti autobusa Tourismo. 

Osim toga, u autobusu Tourismo postoje razdvojni zidovi, potporne motke i posebna sedišta koja apsorbuju energiju prilikom udara ili prevrtanja. Važna zaštita za sve putnike.

Front Collision Guard (FCG) pri frontalnom sudaru pruža veću bezbednost u prednjem delu vozila, a pomoću poprečnog profila obezbeđuje zaštitu od podletanja ispod vozila. Iza poprečnog profila FCG sistema nalaze se Crash-elementi čija apsorpciona struktura u najgorem slučaju pretvara energiju udara u energiju deformacije. Na taj način se značajno smanjuju posledice udara  za sve putnike u vozilu. Budući da je mesto za vozača, uključujući upravljač, pedale i sedište, montirano na masivnom delu rama, ono se pri teškim frontalnim sudarima može pomeriti do kraja unazad i da tako obezbedi zaštitni prostor za vozača. U kombinaciji sa sistemima Active Brake Assist 4 i FCG, može se postići do sada nenadmašna mera bezbednosti za vozača i vođu puta, ali i za putnike. FCG ispunjava zahteve zaštite od nezgoda u skladu sa ECE-R 93, kao i zakonske standarde za ispitivanje klatnom kod autobusa.

Čvrstoća karoserije autobusa je važan faktor pasivne bezbednosti autobusa. Zahvaljujući njenoj otpornosti mogu se sprečiti posledice nezgode. Velika čvrstoća karoserije kod Mercedes-Benz autobusa se obezbeđuje, pored ostalog, neprekidnim cirkularnim okvirom. Čvrstoća se definiše prema propisu UN ECE-R 66/02. On precizno definiše „Prostor preživljavanja“ koji konstrukcija treba da garantuje u slučaju nezgode.

Izrada bezbednih vozila je najveći cilj u okviru integralnog sistema sigurnosti kompanije Mercedes-Benz. To obuhvaća i sve mere koje mogu da smanje posledice nezgode. Stoga važan deo našeg posla predstavlja i ciljano informisanje ekipa za spašavanje. Jer, detaljno poznavanje naših vozila i njihovih sistema bezbednosti pomaže spasilačkim službama da brže dođu do povređenih lica. I tako spase život.