Sikkerhet ved ulykke
Tourismo

Sikkerhet ved ulykke

Selv om bussen er blant de sikreste kjøretøyer og risikoen for ulykker ved bussreiser er svært lav – kan det allikevel skje ulykker.

Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er karosseriets styrke en vesentlig faktor for den høye passive sikkerheten til Tourismo.

I tillegg har Tourismo skillevegger, holdestenger og spesiell seteutrustning som absorberer energien ved en ev. kollisjon eller velt. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Front Collision Guard FCG er et unikt passivt sikkerhetssystem for å beskytte fører og medhjelper ved en frontkollisjon. Front Collision Guard består av et komplekst sikkerhetssystem. Det begynner med en tverrgående profil som ved en ulykke fungerer som et underkjøringsvern for å beskytte medhjelperen og som kan fange opp for eksempel en personbil. Rammen bak denne profilen består av kollisjonselementer, som i tilfelle en kollisjon målrettet absorberer energi. 

Busskarosseriets styrke er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra Mercedes-Benz sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspant. Styrken defineres i henhold til regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen skal garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed kan redde liv.