Sikkerhet ved ulykke
Tourismo

Sikkerhet ved ulykke

Selv om bussen er blant de sikreste kjøretøyer og risikoen for ulykker ved bussreiser er svært lav – kan det allikevel skje ulykker.

Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er karosseriets styrke en vesentlig faktor for den høye passive sikkerheten til Tourismo.

I tillegg har Tourismo skillevegger, holdestenger og spesiell seteutrustning som absorberer energien ved en ev. kollisjon eller velt. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Front Collision Guard tilbyr økt sikkerhet ved en frontkollisjon ved hjelp av en tverrprofil som sitter bak crashelementet. Dens absorberende struktur konverterer påvirkningsenergien til deformasjonsenergi. Tverrprofilen fungerer også som et pålitelig underkjøringhinder. Siden førerplassen sitter på en massiv rammedel, kan den forskyves helt tilbake ved en frontkollisjon og bedre bevare førerens beskyttelsesrom.

Den patenterte teknologien inkluderer en flerdelt tverrprofil bak støtfangeren som underkjøringshinder, som i betydningen partnerbeskyttelse f.eks. kan forhindre underkjøring av en personbil. Stammen bak denne tverrgående profilen består av crashelementer som målrettet reduserer energi i tilfelle påvirkning. I tillegg er førerplassen inkludert styring, pedaler og sete plassert på en massiv rammedel, som blir fullstendig forskjøvet bakover i tilfelle en alvorlig frontkollisjon og dermed utvider overlevelsesrommet med betydelige centimeter.

FCG oppfyller kravene til underkjøringshinder iht. ECE-R 93 og de juridiske standardene for frontkollisjonstest (pendel) for busser. Videre oppfyller FCG allerede fremtidige juridiske standarder for frontkollisjonstest (pendel) for busser.

Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspanter.

Styrken defineres iht. regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen må garantere ved en ulykke.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed å redde liv.