Ved fare
Tourismo

Ved fare

Før det inntreffer en ulykke, går det dyrebare sekunder hvor ulykken muligens kunne vært avverget. I Tourismo registrerer sensorene for ESP® og BAS tidlig kritiske situasjoner, for eksempel kraftig over- eller understyring, kritiske rattbevegelser, panikk- og nødbremsing.

Det retningsstabile understellet og den presise styringen øker også sikkerheten under kjøring. Det kan i hovedsak tilskrives det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Nødbremseassistenten ABA 6 hjelper føreren ved automatisk å starte nødoppbremsing ved overhengende fare for å kjøre på forankjørende kjøretøy bakfra eller ved stillestående hindringer. Den registrerer også personer og syklister i bevegelse eller stillestående foran kjøretøyet. Systemet reagerer på dette med en akustisk og visuell advarsel til føreren, samt en automatisk startet delvis bremsing eller nødoppbremsing.

Med Active Brake Assist 6 kan ulykker unngås enda mer pålitelig. Systemet dekker hele kjøretøyets hastighetsområde og er aktivt i bakgrunnen. En reaksjon på gående og syklende opp til 60 km/t er mulig. Sikkerhetssystemet ABA 6 reagerer på at personer krysser, møtes eller løper i eget kjørefelt samt syklister i bevegelse med automatisk nødoppbremsing. Denne automatiseringen gir også et ytterligere pluss i sikkerhet for syklister, enten det er i forstads- eller bytrafikk.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet bussens tverrakselerasjon. Dersom bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en langtrukket kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for busser.