Bruk av informasjonskapsler

For å utforme nettsiden optimalt og for å kunne forbedre den fortløpende, bruker Daimler informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon finner du i merknadene om informasjonskapsler.
Ved fare
Nye Tourismo

Ved fare

Før det inntreffer en ulykke, går det dyrebare sekunder hvor ulykken muligens kunne vært avverget. I Tourismo registrerer sensorene for ESP® og BAS tidlig kritiske situasjoner, for eksempel kraftig over- eller understyring, kritiske rattbevegelser, panikk- og nødbremsing.

Det retningsstabile understellet og den presise styringen øker også sikkerheten under kjøring. Det kan i hovedsak tilskrives det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Uavhengig av funksjonen til avstandsreguleringstempomaten (ART) varsler Active Brake Assist 4 (ABA 4) eller Advanced Emergency Braking System (AEBS) føreren før kollisjon med en hindring og bremser om nødvendig automatisk ned bussen. I den forbindelse avsøker det radarstyrte systemet hele tiden et område på inntil 250 meter av kjørebanen foran bussen. 

Som det første systemet i sitt slag i verden reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. enden på en kø) registrerer systemet således fotgjengere i en avstand på maksimalt 80 meter. Dersom avstanden til fotgjengere blir farlig kort, varsler systemet føreren i form av visuelle og akustiske varselsignaler og innleder samtidig en delbremsing helt til bussen står stille dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen gir føreren muligheten til å unngå kollisjonen ved å foreta en fullbremsing eller unnamanøver. Dessuten kan føreren varsle fotgjengere i tide ved å bruke hornet.

Dagens lovbestemte krav til nødbremseassistansesystemer overgås av AEBS med god margin. Allerede nå oppfyller systemet kontrollbestemmelsene som gjelder fra 2018. ABA 4 går til og med et skritt lenger, ettersom kjøretøyets bevegelsesenergi igjen reduseres betydelig.

Ved hjelp av et radarsystem registrerer nødbremsesystemet AEBS både forankjørende og stillestående kjøretøy og beregner fortløpende hastighetsdifferansen i forhold til eget kjøretøy. Dersom en kollisjon ikke kan unngås ved uendret kjøreatferd, blir føreren først varslet og kjøretøyet gjennomfører automatisk en delbremsing. I tilfelle føreren ikke reagerer og det er overhengende fare for en kollisjon, innleder kjøretøyet automatisk en fullbremsing. Dermed kan konsekvensene av et sammenstøt dempes drastisk.

Avstandsreguleringstempomaten* (ART) avlaster føreren på hovedveier og motorveier. Dersom ART registrerer et kjøretøy foran som kjører langsommere, reduserer den automatisk bussens fart til en avstand forhåndsvalgt av føreren er nådd, og som ART deretter overholder konstant. I dette øyemed avsøker en avstandssensor området foran bussen hvert 50. millisekund. Ved hjelp av tre radarstråler måler den avstanden til og hastighetsdifferansen i forhold til forankjørende kjøretøy i en avstand på maksimalt 200 m. 

ART måler hastighetsdifferansen med en nøyaktighet på 0,7 km/t. Hvis det er ikke noen kjøretøy foran, fungerer den som en tempomat. Avstandsreguleringstempomaten er først og fremst til hjelp for føreren i middels til tett trafikk på hovedveier og avlaster i stor grad føreren for korrigerende bremsing. Fartsreduksjonen er da begrenset til ca. 20 % av den maksimale bremsekraften.

Avstanden som innreguleres av ART er avhengig av hastigheten og kan angis i et prosentvis forhold til hva speedometeret viser. I grunninnstillingen legger for eksempel ART inn en avstand på ca. 60 % av den avstanden speedometeret tilsier. Med utgangspunkt i denne innstillingen kan føreren regulere inn ønsket avstand i definerte trinn opp eller ned. 

Den sentrale delen til ART er en avstandssensor, som er montert midt på kjøretøyet. Denne veksler hele tiden frem og tilbake mellom tre radarstråler. De sendes ut fra systemet og er justert slik at kjørebanene overvåkes til venstre, høyre og i midten i kjøreretningen.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres i grenseområdet i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens.

ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonen til en buss. Skulle bussen komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt feltskifte, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som brukes i personbiler, men byr på tilpassede, avanserte funksjoner for bruk i busser.

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med hvordan kjøretøyet opptrer i kritiske situasjoner.

* Tilleggsutstyr.