Ved fare
Tourismo

Ved fare

Før det inntreffer en ulykke, går det dyrebare sekunder hvor ulykken muligens kunne vært avverget. I Tourismo registrerer sensorene for ESP® og BAS tidlig kritiske situasjoner, for eksempel kraftig over- eller understyring, kritiske rattbevegelser, panikk- og nødbremsing.

Det retningsstabile understellet og den presise styringen øker også sikkerheten under kjøring. Det kan i hovedsak tilskrives det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Uavhengig av funksjonen til avstandsreguleringsautomaten (ART) advarer Active Brake Assist 4 føreren før kollisjon med en hindring og bremser bussen automatisk ved behov. Det radarstyrte systemet skanner kontinuerlig et område på opptil 250 meter foran bussen.

Som verdens første system av sitt slag reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. en køende) registrerer systemet fotgjengere på en avstand på maksimalt 80 meter. Hvis f.eks. avstanden til fotgjengere blir farlig, varsler systemet først føreren med optiske og akustiske varselsignaler, og innleder samtidig en delbremsing til stillstand dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen som brukes, gir føreren mulighet til å unngå kollisjon ved å bremse helt eller ved å styre. I tillegg kan den varsle fotgjengere som er utsatt for fare, i rett tid med horn.

Adaptiv cruisekontroll (ART) avlaster føreren ved automatisk å opprettholde en konstant avstand til kjøretøyet foran definert av sjåføren, på grunnlag av konstante målinger. Dette øker ikke bare sikkerheten, men også komforten, spesielt på landeveier og motorveier.

Et radarsystem, som sikrer utmerket funksjonalitet selv i dårlig vær og mørke, overvåker en avstand på opptil 250 meter foran kjøretøyet over hele veiens bredde. Dersom sikkerhetsavstanden til kjøretøyet foran faller under et variabelt definerbart nivå, bremser ART bussen slik at den overholder en sikkerhetssone. På denne måten kan mange påkjørsler bakfra unngås.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonene til en buss. Hvis bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for omnibusser.