Ved fare
Tourismo

Ved fare

Før det inntreffer en ulykke, går det dyrebare sekunder hvor ulykken muligens kunne vært avverget. I Tourismo registrerer sensorene for ESP® og BAS tidlig kritiske situasjoner, for eksempel kraftig over- eller understyring, kritiske rattbevegelser, panikk- og nødbremsing.

Det retningsstabile understellet og den presise styringen øker også sikkerheten under kjøring. Det kan i hovedsak tilskrives det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

Uavhengig av funksjonene til avstands-reguleringen (ACC) advarer den aktive bremseassistenten 4 (ABA 4) føreren før kollisjoner med hindringer og bremser bussen på egen hånd om nødvendig. I den forbindelse avsøker det radarstyrte systemet hele tiden et område på inntil 250 meter av kjørebanen foran bussen.

Som det første systemet i sitt slag i verden reagerer ABA 4 også på fotgjengere. I tillegg til forankjørende kjøretøy og stillestående hindringer (f.eks. enden på en kø) registrerer systemet således fotgjengere i en avstand på maksimalt 80 meter. Dersom avstanden til fotgjengere blir farlig kort, varsler systemet føreren i form av visuelle og akustiske varselsignaler og innleder samtidig en delbremsing helt til bussen står stille dersom føreren ikke reagerer. Delbremsingen gir føreren muligheten til å unngå kollisjonen ved å foreta en fullbremsing eller unnamanøver. Dessuten kan føreren varsle fotgjengere i tide ved å bruke hornet.

Avstandsreguleringstempomaten* (ART) avlaster føreren på hovedveier og motorveier. Dersom ART registrerer et kjøretøy foran som kjører langsommere, reduserer den automatisk bussens fart til en avstand forhåndsvalgt av føreren er nådd, og som ART deretter overholder konstant. I dette øyemed avsøker en avstandssensor området foran bussen hvert 50. millisekund. Ved hjelp av tre radarstråler måler den avstanden til og hastighetsdifferansen i forhold til forankjørende kjøretøy i en avstand på maksimalt 200 m. 

Radarsystemet sikrer fremragende funksjonalitet også i mørke og dårlig vær, og overvåker en strekning på inntil 250 meter foran kjøretøyet i full veibredde. Dersom en variabelt definerbar sikkerhetsavstand til forankjørende kjøretøy underskrides, bremser ART bussen ned slik at den overholder sikkerhetssonen. På den måten kan man unngå påkjørsler. I motsetning til nødbremsassistenten Active Brake Assist 4 (ABA 4) innleder ART en myk bremsing med maksimalt 20 prosent av den mulige kraften.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres i grenseområdet i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens.

ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonen til en buss. Skulle bussen komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt feltskifte, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som brukes i personbiler, men byr på tilpassede, avanserte funksjoner for bruk i busser.

* Tilleggsutstyr.