Bij gevaar
Tourismo

Bij gevaar

Vóór een ongeval verstrijken waardevolle seconden waarin het gevaar eventueel nog kan worden afgewend. Bij de Tourismo kunnen de ESP®- en BAS-sensoren vroegtijdig kritieke rijsituaties waarnemen, zoals sterk over- of onderstuur, snelle stuurbewegingen of een noodstop.

Het onderstel, dat over een uitstekende rechtuitstabiliteit beschikt, en de onafhankelijke wielophanging aan de vooras, die ervoor zorgt dat de bus uiterst nauwkeurig op stuurbewegingen reageert, dragen ook bij aan een hoge rijveiligheid.

Onafhankelijk van de werking van de cruisecontrol met afstandsregeling (ART) waarschuwt Active Brake Assist 4 (ABA 4) de chauffeur voor een botsing op een obstakel en remt de bus indien nodig zelfstandig af. Het radargestuurde systeem tast hiervoor de rijstrook voor de bus voortdurend af over een gebied tot 250 meter.

ABA 4 reageert als eerste systeem ter wereld in zijn soort ook op voetgangers. Zo herkent het systeem naast voorliggers en stilstaande obstakels zoals het einde van een file, ook voetgangers tot op 80 meter afstand. Als de afstand tot bijvoorbeeld voetgangers gevaarlijk klein wordt, dan waarschuwt het systeem de chauffeur met optische en akoestische signalen en initieert het tegelijkertijd een gedeeltelijke remming tot stilstand wanneer de chauffeur niet reageert. De ingezette gedeeltelijke remming geeft de chauffeur de mogelijkheid om een stuurcorrectie of noodstop uit voeren, zodat een aanrijding wordt voorkomen. Bovendien kan hij de voetganger op tijd waarschuwen door te claxonneren.

De Afstandsregeltempomaat* (ART) ontlast de chauffeur door op basis van voortdurende metingen automatisch een gelijkblijvende, door de chauffeur vast te leggen afstand ten opzichte van de voorligger aan te houden. Dat verhoogt juist op provinciale wegen en snelwegen niet alleen de veiligheid, maar ook het comfort. Een radarsysteem, dat ook bij slecht weer en in het donker een uitstekende functionaliteit waarborgt, bewaakt over de hele breedte van de weg een afstand van maximaal 250 meter voor het voertuig.

Wordt een variabel te definiëren veiligheidsafstand tot aan het vooroprijdende voertuig bereikt, dan remt de ART de bus zodanig af zodat deze een veiligheidszone in acht neemt. Op die manier kunnen veel kop-staartbotsingen vermeden worden. In tegenstelling tot de noodstopassistent Active Brake Assist 4 (ABA 4) initieert de ART een zachte remming van ten hoogste 20 procent van de mogelijke kracht.


Het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP®) is een actief systeem dat de rijveiligheid en -stabiliteit verhoogt. ESP® verlaagt het risico op slingeren bij snel bochtenwerk of plotselinge uitwijkmanoeuvres aanzienlijk. Hiervoor worden in kritieke rijsituaties de remkrachten per wiel gedoseerd, bijvoorbeeld als de bus tijdens het nemen van een bocht in de gevarenzone komt. Tegelijkertijd wordt het motorvermogen gereduceerd. Door de bus gericht af te remmen wordt binnen de fysiek mogelijke grenzen voorkomen dat deze zijdelings uitbreekt.

ESP® controleert onder andere de dwarsacceleratie van bussen. Wanneer de bus in langgerekte bochten, bijvoorbeeld afritten van autosnelwegen, of bij snel wisselen van rijstrook in een kritieke rijtoestand terechtkomt, wordt de snelheid automatisch verlaagd tot de rijstabiliteit weer is gewaarborgd. Dit systeem is vergelijkbaar met ESP® voor personenwagens, maar beschikt daarnaast over functies die speciaal voor bussen zijn ontwikkeld. 

*Optie