V případě nebezpečí
Tourismo

V případě nebezpečí

Před nehodou ubíhají cenné sekundy, během nichž by se dalo nebezpečí případně ještě odvrátit. U Tourisma dokáže senzorika systémů ESP® a BAS včas rozpoznat kritické jízdní situace, jako je silná přetáčivost nebo nedotáčivost, kritické pohyby při řízení či panické a nouzové brzdění. 

Zvýšenou bezpečnost jízdy kromě toho zajišťuje podvozek dobře držící stopu a klidné řízení. Na tom má zásluhu nezávislé zavěšení kol přední nápravy. 

Nezávisle na funkci adaptavního tempomatu (ART) varuje řidiče před kolizí s překážkou aktivní brzdový asistent 4 (ABA 4), který v případě potřeby autobus samostatně zabrzdí. Radarem řízený systém při tom neustále snímá úsek až 250 metrů jízdního pruhu před autobusem.

Jako celosvětově první systém svého druhu reaguje ABA 4 také na chodce. Systém tak rozezná kromě vozidel jedoucích vpředu a pevných překážek (např. konec zácpy) i chodce, a to na vzdálenost nejvýše 80 metrů. Pokud se např. vzdálenost k chodcům nebezpečně zkracuje, varuje systém řidiče nejprve optickými a akustickými výstražnými signály, a pokud řidič nereaguje, začne zároveň mírně zbržďovat až do úplného zastavení. Zahájené mírné zbržďování dává řidiči možnost zabránit kolizi buď plným brzděním nebo vyhýbacím manévrem. Navíc může ohrožené chodce včas varovat houkáním.

Adaptivní tempomat* (ART) ulehčuje řidiči práci na rychlostních silnicích a dálnicích. Jakmile ART vpředu zjistí pomaleji jedoucí vozidlo, automaticky autobus zpomalí, aby jel za dotyčným vozidlem ve vzdálenosti přednastavené řidičem, a tuto vzdálenost pak udržuje. Za tímto účelem snímá senzor vzdálenosti každých 50 milisekund prostor před autobusem. Pomocí tří radarových paprsků měří vzdálenost a relativní rychlost vozidel jedoucích vpředu v maximální vzdálenosti 200 m. 

Radarová senzorika, která zajišťuje vynikající funkčnost i v nepříznivém počasí a za tmy, sleduje k tomuto účelu plnou šířku vozovky na vzdálenost až 250 metrů před vozidlem. Pokud vzdálenost k vozidlu jedoucímu vpředu klesne pod variabilně stanovitelnou bezpečnostní vzdálenost, systém ART zbrzdí autobus tak, aby byla dodržena bezpečnostní zóna. Tímto způsobem lze zabránit mnoha kolizím. Na rozdíl od asistenta nouzového brzdění Active Brake Assist 4 (ABA 4) provádí systém ART jemný proces brzdění s maximálně 20 % možné síly.

 

Elektronický stabilizační systém (ESP®) je aktivním systémem, určeným pro zvýšení bezpečnosti jízdy a jízdní stability. Významně přispívá ke snížení nebezpečí smyku při projíždění zatáček nebo při vyhýbacích manévrech. V kritických situacích z hlediska jízdní dynamiky jsou při tom cíleně regulovány brzdné síly u každého jednotlivého kola, např. když se autobus pohybuje při projíždění zatáček v mezní oblasti. Zároveň se ubírá na výkonu motoru. Díky jemně dávkovanému přibržďování v rámci fyzických možností se tím zabraňuje možnosti „prudkého vybočení“ autobusu z dráhy. 

Systém ESP® monitoruje kromě jiného také příčné zrychlení autobusů. Pokud by autobus v táhlých zatáčkách – jako např. ve výjezdech z dálnic – nebo při rychlých změnách jízdní dráhy dosahoval kritického jízdního stavu, pak se rychlost vozidla automaticky sníží natolik, aby mohla být obnovena jízdní stabilita. Systém ESP® je srovnatelný se systémem používaným v osobních automobilech, má však pro použití v autobusech přizpůsobené, rozšířené funkce.

*Zvláštní výbava