U slučaju opasnosti
Tourismo

U slučaju opasnosti

Pre same nezgode prolaze dragocene sekunde u kojima bi se opasnost možda još uvek mogla izbeći. Kod autobusa Tourismo, senzori sistema ESP® i BAS pravovremeno detektuju kritične situacije u vožnji, kao što su preterano ili nedovoljno upravljanje, kritično skretanje, panično kočenje i kočenje u nuždi.

Pri tome povećanu bezbednost pruža siguran donji podstroj autobusa i mirno upravljanje. Za to je odogovorno nezavisno vešanje točkova na prednjoj osovini.

Sistem za kočenje u slučaju nužde ABA 6 pomaže vozaču automatskim pokretanjem prinudnog kočenja ako postoji rizik od sudara od pozadi sa vozilom ispred ili sa stacionarnim preprekama. Takođe detektuje pokretne ili nepokretne osobe i bicikliste ispred vozila. Sistem reaguje na ovo akustičnim i vizuelnim upozorenjem vozača, kao i automatski pokrenutim delimičnim kočenjem ili kočenjem u nuždi.

Sa Active Brake Assist 6, nezgode se mogu izbeći još pouzdanije. Sistem pokriva ceo opseg brzine vozila i aktivan je u pozadini. Do brzine od 60 km/h mogu reagovati pešaci i biciklisti. Sigurnosni sistem ABA 6 reaguje na prelazak i nadolazeće pešake i bicikliste koji se kreću u sopstvenoj traci sa automatskim kočenjem u slučaju nužde. Ova automatizacija takođe obezbeđuje povećanu bezbednost za bicikliste, bilo u međugradskom ili gradskom saobraćaju.

Elektronski program stabilnosti (ESP®) predstavlja aktivan sistem za povećanje bezbednosti i stabilnosti u vožnji.On značajno doprinosi smanjenju zanošenja vozila pri vožnji u krivinama ili pri manjevrima izbegavanja. Osim toga, u kritičnim dinamičkim situacijama u vožnji ciljano reguliše sile kočenja na svakom pojedinačnom točku, na primer kada se autobus pri vožnji u krivinama kreće u graničnoj oblasti. Istovremeno se smanjuje snaga motora. Mogući „ispad“ autobusa se sprečava preciznim doziranjem kočenja u okviru fizičkih mogućnosti. Pored ostalog, ESP® nadzire poprečno ubrzanje autobusa. Ukoliko autobus u dugačkim krivinama – kao na izlazima sa autoputa – ili pri brzim promenama trake dođe u kritično vozno stanje, brzina vozila se automatski smanjuje sve dok se ponovo ne postigne stabilnost u vožnji. ESP® se može uporediti sa sistemom ugrađenim u putnička vozila, ali ima i proširene funkcije prilagođene primeni u autobusima.