Ohu korral
Tourismo

Ohu korral

Enne õnnetust on mõned väärtuslikud minutid, mille jooksul võib õnnestuda ohtu neutraliseerida. Tourismo puhul tuvastavad ESP® ja BAS-i andurid varakult sõidukriitilised olukorrad nagu näiteks tugev üle- ja alajuhitavus, ohtlikud rooliliigutused, paanika- ja avariipidurdused.

Parema sõiduturvalisuse tagab lisaks stabiilse käitumisega veermik ja rahulik roolimehhanism. Selle eest vastutab sõltumatu esivedrustus. 

Sõltumata pikivahehoidja (ART) funktsioonist hoiatab aktiivpidurdussüsteem Active Brake Assist 4 (ABA 4) juhti takistusega kokkupõrke eest ning pidurdab bussi kiirust vajaduse korral iseseisvalt. Lisaks analüüsib radari juhitud süsteem pidevalt kuni 250 m ala bussi ees.

Maailmas esimese omalaadse süsteemina reageerib ABA 4 ka jalakäijatele. Nii tuvastab süsteem lisaks eessõitvatele sõidukitele ja seisvatele takistustele (nt ummiku lõpp) max 80 m kauguselt ka jalakäijaid. Juhul kui näiteks vahekaugus jalakäija suhtes väheneb ohtlikul kombel, hoiatab süsteem esmalt juhti optiliste ja akustiliste hoiatussignaalidega ning, kui juht ei reageeri, viib läbi osalise pidurduse või, vajaduse korral, ka täispidurduse. Rakenduv osaline pidurdamine annab juhile võimaluse kokkupõrget kas täispidurduse või juhtimismanöövri abil. Lisaks saab ta ohus olevaid jalakäijaid helisignaaliga õigeaegselt hoiatada.

Adaptiivne kiirushoidik* (ART) vähendab juhi koormust maanteedel ja kiirteedel. Kui ART tuvastab ees aeglaselt sõitva sõiduki, vähendab see automaatselt bussi kiirust, kuni saavutatakse juhi valitud vahekaugus, mida ART siis säilitab. Sel eesmärgil skannib kaugusandur iga 50 millisekundi järel bussi ümbrust. Süsteem mõõdab kolme radarikiirega vahekaugust ning eessõitvate sõidukite suhtelist kiirust maksimaalselt kuni 200 meetri kauguselt. 

Ka halva ilma ja pimeduse korral suurepärast funktsionaalsust tagav radarisüsteem jälgib lisaks sõiduki ees kogu tee laiuses vahemaad kuni 250 meetrit. Kui vahemaa eespool sõitva sõidukiga langeb alla muudetavalt defineeritava ohutusvahemaa, pidurdab ART bussi nii, et see püsib ohutustsoonis. Nii on võimalik vältida mitmeid otsasõitmisi. Vastupidiselt aktiivpidurdussüsteemile Active Brake Assist 4 (ABA 4) pidurdab ART õrnalt, maksimaalse pidurdusjõuga 20 protsenti võimalikust.

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP®) on aktiivne süsteem sõiduohutuse ja sõidustabiilsuse parandamiseks. See vähendab tuntavalt libisemisohtu kurvides ja põikemanöövritel. Selleks reguleeritakse kriitilistes olukordades dünaamiliselt ja sihipäraselt iga üksiku ratta pidurdusjõudu – näiteks, kui bussiga sõidetakse kurvis juhitavuse piiril. Samal ajal vähendatakse mootorivõimsust. Täpselt ajastatud pidurdamisega välditakse bussi võimalikku kõrvalekaldumist - füüsikaliste võimaluste piires.

ESP® jälgib muuhulgas liinibussi külgsuunalist kiirendust. Kui pikkades kurvides nagu näiteks väljasõidud maanteele või kiire reavahetuse korral peaks tekkima kriitiline olukord, vähendatakse sõiduki kiirust automaatselt seni, kuni saavutatakse sõidustabiilsus. ESP® on sõiduautodes rakendatud süsteemiga võrreldav, kuid pakub bussis kasutamiseks optimeeritud laiendatud funktsioone. 

*Lisavarustus.