Vaaratilanteessa
Tourismo

Vaaratilanteessa

Ennen onnettomuutta kuluu arvokkaita sekunteja, jotka voitaisiin hyödyntää mahdollisen vaaran estämiseksi. Tourismon ajovakauden hallinnan (ESP®) ja jarruassistentin (BAS) tunnistimet voivat tunnistaa hyvissä ajoin kriittiset ajotilanteet, kuten voimakkaan yli- tai aliohjautumisen, äkilliset ohjausliikkeet sekä hätäjarrutukset. 

Turvallisuutta parantaa lisäksi kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus. 

Active Brake Assist 4 (ABA 4) varoittaa etäisyysvalvonnan (ART) toiminnasta riippumatta kuljettajaa törmäyksestä esteeseen ja jarruttaa linja-auton tarvittaessa automaattisesti pysähdyksiin. Lisäksi tutkaohjattu järjestelmä tarkkailee jatkuvasti linja-auton edessä olevaa ajolinjaa 250 metrin päähän asti.

Ensimmäisenä järjestelmänä maailmassa ABA 4 reagoi myös jalankulkijoihin. Järjestelmä tunnistaa edellä ajavien ajoneuvojen ja paikallaan olevien esteiden (esim. liikenneruuhkan pää) lisäksi jalankulkijat enintään 80 metrin etäisyydeltä. Jos esimerkiksi etäisyys jalankulkijoihin lyhenee hälyttävästi, järjestelmä varoittaa kuljettajaa ensin optisen ja akustisen signaalin avulla, käynnistää samalla osajarrutuksen ja jarruttaa auton pysähdyksiin, jos kuljettaja ei reagoi. Järjestelmän käynnistämän osajarrutuksen ansiosta kuljettaja voi välttää törmäyksen tekemällä täysjarrutuksen tai ohjausliikkeen. Lisäksi järjestelmä voi varoittaa vaarassa olevia jalankulkijoita hyvissä ajoin äänimerkin avulla.

Etäisyysvalvonta* (ART) vähentää kuljettajan kuormitusta kaupunkien välisillä teillä ja moottoriteillä. Jos etäisyysvalvonta tunnistaa hitaammin ajavan ajoneuvon linja-auton edellä, se jarruttaa automaattisesti, kunnes kuljettajan esivalitsema etäisyys on saavutettu, ja säilyttää sitten kyseisen etäisyyden pysyvästi. Tämän vuoksi etäisyystunnistin tarkkailee linja-auton edessä olevaa aluetta 50 millisekunnin välein. Se mittaa kolmen tutkakeilan avulla etäisyyden edellä ajaviin autoihin ja niiden suhteellisen nopeuden enintään 200 metrin etäisyydeltä. 

Tutkajärjestelmä, joka toimii erinomaisesti myös heikolla säällä ja pimeässä, valvoo lisäksi koko tien leveydeltä jopa 250 metrin matkaa auton edessä. Jos määritettävä turvaväli edellä ajavaan autoon alittuu, ART jarruttaa linja-autoa niin, että turvavyöhyke säilyy. Näin vältetään monet peräänajo-onnettomuudet. ART jarruttaa pehmeästi enintään 20 prosentilla mahdollisesta tehosta toisin kuin hätäjarrutusavustin Active Brake Assist 4 (ABA 4).


Elektroninen ajovakauden hallinta (ESP®) on ajoturvallisuutta ja -vakautta parantava järjestelmä. Se alentaa huomattavasti auton heittelehtimisen vaaraa kaarreajossa ja väistöliikkeiden yhteydessä. Jokaisen pyörän jarrutusvoimia ohjataan kohdennetusti ajodynamiikan kannalta kriittisissä tilanteissa esimerkiksi bussin liikkuessa äärialueella kaarreajossa. Samalla moottorin tehoa alennetaan. Bussin "suistumista" estetään näin fysiikan lakien sallimissa rajoissa hienosäätämällä jarrutusta. 

ESP® valvoo muun muassa linja-autojen poikittaiskiihtyvyyttä. Jos linja-auto joutuu kriittiseen ajotilanteeseen pitkässä kaarteessa – esimerkiksi moottoritien poistumisliittymässä – tai nopeissa kaistanvaihdoissa, auton ajovakaus pyritään palauttamaan alentamalla sen nopeutta automaattisesti. ESP® on vastaava järjestelmä kuin henkilöautoissa, mutta se sisältää linja-auton tarpeisiin mukautettuja, laajennettuja toimintoja. 

*Lisävarusteet