Vaaratilanteessa.
Uusi Tourismo

Vaaratilanteessa.

Ennen onnettomuutta kuluu arvokkaita sekunteja, jotka voitaisiin hyödyntää mahdollisen vaaran estämiseksi. Tourismon ajovakauden hallinnan (ESP®) ja jarruassistentin (BAS) tunnistimet voivat tunnistaa hyvissä ajoin kriittiset ajotilanteet, kuten voimakkaan yli- tai aliohjautumisen, äkilliset ohjausliikkeet sekä hätäjarrutukset. 

Turvallisuutta parantaa lisäksi kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus. 

Active Brake Assist 4 (ABA 4) tai Advanced Emergency Braking System (AEBS) varoittaa etäisyysvalvonnan (ART) toiminnasta riippumatta kuljettajaa törmäyksestä esteeseen ja jarruttaa linja-auton tarvittaessa automaattisesti pysähdyksiin. Lisäksi tutkaohjattu järjestelmä tarkkailee linja-auton edessä olevaa ajolinjaa 250 metrin päähän asti. 

Ensimmäisenä järjestelmänä maailmassa ABA 4 reagoi myös jalankulkijoihin. Järjestelmä tunnistaa edellä ajavien ajoneuvojen ja paikallaan olevien esteiden (esim. liikenneruuhkan pää) lisäksi jalankulkijat enintään 80 metrin etäisyydeltä. Jos esimerkiksi etäisyys jalankulkijoihin lyhenee hälyttävästi, järjestelmä varoittaa kuljettajaa ensin optisen ja akustisen signaalin avulla, käynnistää samalla osajarrutuksen ja jarruttaa auton pysähdyksiin, jos kuljettaja ei reagoi. Järjestelmän käynnistämän osajarrutuksen ansiosta kuljettaja voi välttää törmäyksen tekemällä täysjarrutuksen tai ohjausliikkeen. Lisäksi se voi hyvissä ajoin varoittaa vaara-alueella olevia jalankulkijoita äänimerkin avulla. 

AEBS täyttää vaivatta nykyiset, hätäjarrujärjestelmille asetetut lakisääteiset vaatimukset ja vuodesta 2018 lähtien voimassa olevat testivaatimukset. ABA 4 on tässä suhteessa jopa askeleen edellä, sillä se vähentää auton liike-energiaa vielä merkittävämmin. 

Hätäjarrujärjestelmä AEBS havainnoi tutkajärjestelmän avulla sekä edellä ajavia että paikallaan olevia ajoneuvoja ja määrittää jatkuvasti niiden ja oman auton välisen nopeuseron. Jos törmäys voidaan välttää pidettäessä sama ajotyyli, järjestelmä ensin varoittaa kuljettajaa ja tekee automaattisesti osajarrutuksen. Jos kuljettaja ei reagoi ja auto on välittömässä törmäysvaarassa, järjestelmä tekee automaattisesti täysjarrutuksen. Siten törmäyksen seurauksia voidaan minimoida merkittävästi. 

Etäisyysvalvonta* (ART) vähentää kuljettajan kuormitusta kaupunkien välisillä teillä ja moottoriteillä. Jos etäisyysvalvonta tunnistaa linja-auton edellä hitaammin ajavan ajoneuvon, se jarruttaa automaattisesti, kunnes kuljettajan esivalitsema etäisyys on saavutettu, ja säilyttää sitten kyseisen etäisyyden pysyvästi. Tämän vuoksi etäisyystunnistin tarkkailee linja-auton edessä olevaa aluetta 50 millisekunnin välein. Se mittaa kolmen tutkakeilan avulla etäisyyden edellä ajaviin ajoneuvoihin ja niiden suhteellisen nopeuden enintään 200 metrin etäisyydeltä. 

Etäisyysvalvonta mittaa suhteellisen nopeuden tarkkuudella 0,7 km/h. Jos edellä ei aja ajoneuvoa, se toimii kuten vakionopeussäädin. Etäisyysvalvonta avustaa kuljettajaa ennen kaikkea keskitiiviissä ja tiiviissä liikenteessä kaupunkien välisillä teillä ja tekee mukauttavat jarrutukset pitkälti kuljettajan puolesta. Jarrutuksen teho on enintään noin 20 % enimmäisjarrutustehosta. 

Etäisyysvalvonnan avulla säädetty etäisyys on ajonopeudesta riippuva, ja se on mahdollista hakea näyttöön prosentteina suhteessa nopeusmittarin lukemaan. Perusasetuksena etäisyysvalvonta säilyttää etäisyyden, joka on noin 60 % nopeusmittarin etäisyydestä. Kuljettaja voi tästä asetuksesta käsin säätää halutun etäisyyden portaittain ylös- tai alaspäin. 

Etäisyysvalvonnan ydin on etäisyystutka, joka on sijoitettu auton keskiosaan. Sen vaihtelee jatkuvasti fokustaan kolmen tutkakeilan välillä. Järjestelmän lähettämät tutkakeilat on kohdistettu siten, että ajolinjoja valvotaan ajosuuntaan nähden vasemmalla, oikealla ja keskellä. 


Elektroninen ajovakauden hallinta (ESP®) on ajoturvallisuutta ja -vakautta parantava järjestelmä. Se alentaa huomattavasti auton heittelehtimisen vaaraa kaarreajossa ja väistöliikkeiden yhteydessä. Jokaisen pyörän jarrutusvoimia ohjataan kohdennetusti ajodynamiikan kannalta kriittisissä tilanteissa esimerkiksi bussin liikkuessa äärialueella kaarreajossa. Samalla moottorin tehoa alennetaan. Bussin "suistumista" estetään näin fysiikan lakien sallimissa rajoissa hienosäätämällä jarrutusta. 

ESP® valvoo muun muassa linja-autojen poikittaiskiihtyvyyttä. Jos linja-auto joutuu kriittiseen ajotilanteeseen pitkässä kaarteessa – esimerkiksi moottoritien poistumisliittymässä – tai nopeissa kaistanvaihdoissa, auton ajovakaus pyritään palauttamaan alentamalla sen nopeutta automaattisesti. ESP® on vastaava järjestelmä kuin henkilöautoissa, mutta se sisältää linja-auton tarpeisiin mukautettuja, laajennettuja toimintoja. 

Vaaran uhatessa kuljettajan oikeanlainen reagointi on aivan yhtä tärkeää kuin ajoneuvotekniset varusteet. OMNIplus-turvallisuuskoulutus tarjoaa siihen erinomaiset valmiudet. Koulutuksessa tutustutaan käytännössä auton toimintaan ääritilanteissa.

*Lisävarusteet