Turvaa onnettomuuden sattuessa
Tourismo

Turvaa onnettomuuden sattuessa

Vaikka linja-auto on yksi turvallisimmista ajoneuvoista ylipäätään ja onnettomuusriski on bussimatkalla hyvin pieni, onnettomuuksia voi silti tapahtua. 

Mercedes-Benz on huolehtinut siitä, että onnettomuuksien seuraukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi korin lujuus lisää huomattavasti Tourismon erinomaista passiivista turvallisuutta. 

Lisäksi Tourismossa on väliseinät, tukitangot ja erityiset istuimet, jotka ottavat vastaan törmäysenergiaa törmäyksessä tai ympäripyörähdyksessä. Tämä suojaa matkustajia olennaisella tavalla. 

Front Collision Guard (FCG) on ainutlaatuinen passiivinen turvajärjestelmä, joka suojaa kuljettajaa ja etumatkustajaa nokkakolarin yhteydessä. Front Collision Guard koostuu monimutkaisesta turvajärjestelmästä. Se alkaa poikittaisprofiilista, joka muodostaa onnettomuustilanteessa muita onnettomuuden osapuolia suojaavan alleajosuojan ja voi pysäyttää esimerkiksi henkilöauton. Profiilin takana oleva runko koostuu törmäyselementeistä, jotka rajoittavat energiaa kohdistetusti törmäyksen sattuessa.  

Lisäksi kuljettajan paikka, ohjaus, polkimet ja istuin mukaan lukien, on asennettu massiiviseen rungon osaan, joka pystyy siirtymään voimakkaan nokkakolarin sattuessa täysin taakse. Siten se laajentaa jäljelle jäävää selviytymistilaa ratkaisevilla senttimetreillä. Front Collision Guard -järjestelmää ei ole kehitetty pelkästään laskelmien perusteella, vaan sen kehittäjät ovat myös testanneet sen useissa kolaritesteissä. 

Korin lujuudella on merkittävä rooli linja-auton passiivisen turvallisuuden kannalta. Sen kestävyys auttaa minimoimaan onnettomuuden seurauksia. Mercedes-Benzin linja-autojen rungon lujuus varmistetaan muun muassa koko rakennetta ympäröivillä, painoltaan optimoiduilla kehyskaarilla. Lujuus määritetään ECE-R 66/02 -standardin mukaan. Siinä määritetään tarkasti "jäljelle jäävä tila", joka rakenteen on taattava onnettomuuden sattuessa.

Turvallisten autojen valmistaminen on etusijalla Mercedes-Benzin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskonseptissa. Se kattaa myös kaikki toimenpiteet, joilla minimoidaan onnettomuuden seuraukset. Tärkeä osa työtämme onkin olennaisen tiedon välitys pelastushenkilöstölle. Yksityiskohtainen tieto autoistamme ja niiden turvallisuusjärjestelmistä auttaa pelastushenkilöstöä pääsemään nopeammin loukkaantuneiden luo. Se voi pelastaa henkiä.