Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος
Tourismo

Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος

Ακόμα και εάν το λεωφορείο θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα οχήματα και ο κίνδυνος ατυχήματος στα ταξίδια με λεωφορείο είναι πολύ μικρός, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα ατυχήματος.

Η Mercedes-Benz έχει φροντίσει, ώστε οι συνέπειες ενός ατυχήματος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Έτσι, για παράδειγμα, η αντοχή του αμαξώματος αποτελεί καίριο παράγοντα για τα υψηλά επίπεδα παθητικής ασφάλειας του Tourismo. 

Επιπλέον, στο Tourismo υπάρχουν διαχωριστικά τοιχώματα, χειρολισθήρες και ειδικά καθίσματα, που απορροφούν την ενέργεια σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής του οχήματος. Όλα αυτά προσφέρουν σημαντική προστασία στους επιβάτες.

Το Front Collision Guard (FCG) είναι ένα μοναδικό σύστημα παθητικής ασφάλειας για την προστασία του οδηγού και του συνοδού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. Το Front Collision Guard αποτελείται από ένα σύνθετο σύστημα ασφάλειας. Ξεκινά με ένα εγκάρσιο προφίλ, που σε περίπτωση ατυχήματος, προστατεύει το κάτω μέρος του οχήματος και μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια από τη σύγκρουση, π.χ. με ένα επιβατικό. Ο σκελετός πίσω από αυτό το προφίλ αποτελείται από στοιχεία σύγκρουσης, που εκτονώνουν στοχευμένα την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης.  

Επιπλέον, η θέση οδηγού, μαζί με το τιμόνι, τα πεντάλ και το κάθισμα, είναι τοποθετημένη σε ένα στιβαρό τμήμα του πλαισίου, το οποίο μετατοπίζεται εντελώς προς τα πίσω σε περίπτωση σφοδρής μετωπικής σύγκρουσης και διευρύνει το χώρο επιβίωσης κατά μερικά κρίσιμα εκατοστά. Οι σχεδιαστές ανέπτυξαν τη λειτουργία του Front Collision Guard αρχικά σε υπολογιστές και, στη συνέχεια, για ασφάλεια, τη δοκίμασαν στην πράξη με πολυάριθμες δοκιμές σύγκρουσης. 

Η αντοχή του αμαξώματος του λεωφορείου αποτελεί καίριο παράγοντα για την παθητική του ασφάλεια, αφού μπορεί να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων ενός ατυχήματος. Την υψηλή αντοχή των αμαξωμάτων λεωφορείων της Mercedes-Benz, εγγυώνται μεταξύ άλλων οι περιμετρικοί, χαμηλού βάρους φορείς του σωληνωτού πλαισίου. Η αντοχή του αμαξώματος ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-R 66, ο οποίος προσδιορίζει επακριβώς το «χώρο επιβίωσης» που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό σε περίπτωση ατυχήματος.

Η κατασκευή ασφαλών λεωφορείων είναι ο υπέρτατος στόχος της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας της Mercedes-Benz και περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός ατυχήματος. Έτσι, σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι η σωστή πληροφόρηση των συνεργείων διάσωσης. Διότι οι λεπτομερείς πληροφορίες για τα οχήματά μας και τα συστήματα ασφάλειας τους βοηθούν τα συνεργεία διάσωσης να έχουν γρηγορότερη πρόσβαση στους τραυματίες και, κατ' επέκταση, να σώζουν ζωές.