Turvalisus liiklusõnnetuse korral
Tourismo

Turvalisus liiklusõnnetuse korral

Vaatamata sellele, et buss kuulub kõige turvalisemate sõidukite hulka ning reisibussi õnnetuste risk on äärmiselt madal, võib õnnetusi ikka juhtuda.

Mercedes-Benz on hoolitsenud selle eest, et õnnetuse tagajärjed oleks võimalikult kerged. Nii on Tourismo kõrge passiivse turvalisuse üheks oluliseks teguriks kere tugevus.

Lisaks on Tourismol eraldusseinad, hoidetorud ja erilised istmed, mis absorbeerivad kokkupõrke või ümberpaiskumise korral energiat. Oluline kaitse reisijatele.

Front Collision Guard pakub laupkokkupõrke korral suuremat ohutust põikiprofiili abil, mille taga asuvad kokkupõrkeelemendid. Nende neeldumisstruktuur muudab löögienergia deformatsioonienergiaks. Põikprofiil toimib usaldusväärse allasõidukaitsena. Kuna juhi tööruum on paigaldatud massiivsele raamikomponendile, saab seda tahapoole lükata, et säilitada laupkokkupõrke korral juhile kaitseruum.

Patenteeritud tehnoloogia sisaldab mitmeosalist ristlõiget kaitseraua taga oleva allasõidukaitsena eesmärgiga kaitsta teisi liiklejaid, nt. takistades autol bussi alla jäämist. Selle ristlõike taga olev esiosa struktuur koosneb kokkupõrkeelementidest, mis võivad kokkupõrke korral energiat valikuliselt hajutada. Lisaks paikneb juhiala, sealhulgas rool, pedaalid ja iste, massiivsel raamiosal, mis tõsise laupkokkupõrke korral nihkub terviklikult tahapoole, suurendades seeläbi ellujäämisruumi elutähtsate sentimeetrite võrra.

FCG vastab allasõidukaitse nõuetele vastavalt ECE-R 93-le, samuti busside pendlilöögi õigusnormidele. Veelgi enam, FCG vastab juba tulevastele kohustuslikele standarditele busside pendli löökkatsete kohta.

Bussi kere tugevus on bussi passiivse turvalisuse oluline faktor. Tänu selle vastupidavusele on võimalik leevendada õnnetuse tagajärgi. Mercedes-Benzi bussi korpuse tugevus tagatakse muuhulgas ka seda ümbritsevate optimeeritud massiga ringtaladega.

Tugevust defineeritakse regulatsiooniga ECE-R 66/02. See määrab kindlaks „ellujäämisruumi“, mis tuleb konstruktsioonil õnnetuse puhul tagada.

Turvaliste sõidukite ehitamine on Mercedes-Benzile omase turvalisuse kontseptsiooni ülim siht. See hõlmab kõiki meetmeid, mis aitavad minimeerida õnnetuste tagajärgi. Oluline osa meie tööst on päästeteenistust sihipäraselt teavitada. Sest detailne teave meie sõidukite ja nende turvasüsteemide kohta aitab päästeteenistusel kiiremini vigastatute juurde pääseda ja elusid päästa.