Turvalisus liiklusõnnetuse korral
Tourismo

Turvalisus liiklusõnnetuse korral

Vaatamata sellele, et buss kuulub kõige turvalisemate sõidukite hulka ning reisibussi õnnetuste risk on äärmiselt madal, võib õnnetusi ikka juhtuda. 

Mercedes-Benz on hoolitsenud selle eest, et õnnetuse tagajärjed oleks võimalikult kerged. Nii on Tourismo kõrge passiivse turvalisuse üheks oluliseks teguriks kere tugevus. 

Lisaks on Tourismol eraldusseinad, hoidetorud ja erilised istmed, mis absorbeerivad kokkupõrke või ümberpaiskumise korral energiat. Oluline kaitse reisijatele. 

Laupkokkupõrke ohutussüsteem Front Collision Guard (FCG) on unikaalne passiivne ja kompleksne turvasüsteem juhi ja reisisaatja kaitseks laupkokkupõrkel. See algab põikprofiiliga, mis moodustab õnnetuse puhul allasõidutõkke ning nö püüab kokkupõrkel kinni sõiduauto. Põikiprofiili taga olev sõrestik koosneb kokkupõrkeelementidest, mis maandavad sihipäraselt kokkupõrkeenergiat. 
Lisaks sellele on juhiiste koos tooli, pedaalide ja istmega paigaldatud massiivsele raamiosale, mis saab laupkokkupõrke korral täiesti taha nihkuda, suurendades nii ellujäämiseks vajalikku ruumi oluliste sentimeetrite võrra. Arendajad on Front Collision Guardi mõju mitte ainult arvutuslikult välja töötanud, vaid seda on kontrollitud ka paljudes kokkupõrketestis. 

Kere tugevus on bussi passiivse turvalisuse oluline faktor. Tänu selle vastupidavusele on võimalik vältida või leevendada õnnetuse tagajärgi. Mercedes-Benzi bussi tugevus tagatakse muuhulgas ka raami ümbritsevate optimeeritud ringtaladega. Tugevust defineeritakse regulatsiooniga ECE-R 66/02. See määrab kindlaks „ellujäämisruumi“, mille konstruktsioon peab tagama õnnetuse puhul. 

Kere tugevus on bussi passiivse turvalisuse oluline faktor. Tänu selle vastupidavusele on võimalik vältida või leevendada õnnetuse tagajärgi. Mercedes-Benzi bussi tugevus tagatakse muuhulgas ka raami ümbritsevate optimeeritud ringtaladega. Tugevust defineeritakse regulatsiooniga ECE-R 66/02. See määrab kindlaks „ellujäämisruumi“, mille konstruktsioon peab tagama õnnetuse puhul.