Sikkerhed ved uheld
Tourismo

Sikkerhed ved uheld

Selvom bussen overhovedet er et af de sikreste køretøjer og risikoen for ulykker, når du rejser med bus, er meget lav, så kan der alligevel ske ulykker.

Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt. Således er f. eks. karroseriets styrke en væsentlig faktor for den passive sikkerhed hos Tourismo. 

Derudover har Tourismo skillevægge, holdestænger og særlige stole, der absorberer energien i en kollision eller omkuldvæltning. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Front Collision Guard (FCG) er et unikt passivt sikkerhedssystem, der er designet til at beskytte føreren og ledsageren i en frontalt sammenstød. Front Collision Guard består af et komplekst sikkerhedssystem. Det starter med en tværprofil, som danner en underkørsbeskyttelse i en ulykke i form af partnerbeskyttelse og som f. eks. kan opfange en bil. Rammen bag denne profil består af kollisionselementer, der målrettet reducerer energi i tilfælde af et sammenstød.

Derudover er førersædet inklusive styring, pedaler og sæde nu anbragt på en massiv ramme, der kan bevæge sig komplet baglæns i en alvorlig frontalulykke og dermed øge overlevelsesrummet med vigtige centimeter. Udviklerne udviklede ikke kun effekten af ​​Front Collision Guard matematisk, men testede den også som en beskyttelse i flere praktiske kollisionsforsøg.

Styrken af passagerbussens karrosseri er en væsentlig faktor for den passive sikkerhed i en bus. Med dens modstandskraft kan følgerne af en ulykke undgås. Karrosseriets høje styrke i Mercedes-Benz-passagerbusser garanteres blandt andet af vægtoptimerede ringspændere hele vejen rundt. Styrken defineres i henhold til bestemmelsen ECE-R 66/02. Den fastlægger præcist det ”overlevelsesrum”, som skal sikres gennem konstruktionen i tilfælde af en ulykke.

At konstruere sikre køretøjer er det højeste mål inden for det integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz. Det omfatter også alle tiltag, der hjælper med til at minimere følgerne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også den målrettede information til redningsmandskabet. For en detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at komme hurtigere til de kvæstede. Og dermed redde liv.