Sikkerhed ved uheld
Tourismo

Sikkerhed ved uheld

Selvom bussen overhovedet er et af de sikreste køretøjer og risikoen for ulykker, når du rejser med bus, er meget lav, så kan der alligevel ske ulykker.

Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt. Således er f. eks. karroseriets styrke en væsentlig faktor for den passive sikkerhed hos Tourismo.

Derudover har Tourismo skillevægge, holdestænger og særlige stole, der absorberer energien i en kollision eller omkuldvæltning. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Front Collision Guard giver øget sikkerhed ved en frontalkollision på grund af en tværprofil, som kollisionselementerne befinder sig bag. Absorberstrukturen omdanner kollisionsenergien til deformationsenergi. Tværprofilen fungerer som pålideligt underkøringsværn. Da førerpladsen er monteret på en massiv rammedel, kan denne i tilfælde af en frontal ulykke forskyde sig helt bagud og bedre bevare førerens beskyttelsesrum.

Den patenterede teknik omfatter bag stødfangeren et tværprofil i flere dele som underkøringsværn, der kan forhindre, at en personbil f.eks. kører ind under den. Frontskelettet bag denne tværprofil består af kollisionselementer, som målrettet nedbryder energi i tilfælde af en kollision. Derudover er førerpladsen inklusive styretøj, pedaler og sæde placeret på en massiv rammedel, som forskydes helt bagud i tilfælde af en alvorlig frontalkollision og dermed øger overlevelsesrummet med væsentlige centimeter.

FCG opfylder kravene til underkøringsværnet iht. ECE-R 93 samt de lovmæssige standarder for pendulslagstest på busser. Desuden opfylder FCG allerede nu fremtidige lovmæssige standarder for pendulslagstest på busser.

Styrken af passagerbussens karrosseri er en væsentlig faktor for den passive sikkerhed i en bus. Med dens modstandskraft kan følgerne af en ulykke undgås. Karrosseriets høje styrke i passagerbusser garanteres blandt andet af vægtoptimerede ringspænder hele vejen rundt.

Styrken af opbygningen defineres i overensstemmelse med bestemmelsen UN ECE-R 66.02. Den fastlægger præcist det "overlevelsesrum", der skal sikres ved konstruktionen under en ulykke.

At bygge sikre køretøjer er det øverste mål inden for Mercedes-Benz' integrerede sikkerhedskoncept. Dette omfatter også alle foranstaltninger, der reducerer konsekvenserne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også målrettet information til redningsmandskabet. Fordi en detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at nå hurtigere frem til de sårede. Og dermed redde liv.