Bezpečnosť v prípade nehody
Tourismo

Bezpečnosť v prípade nehody

Aj keď autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám vôbec a riziko nehody pri cestovaní autobusom je veľmi malé, nehody sa nedajú úplne vylúčiť.

Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Pevnosť karosérie je napríklad podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu Tourismo.

Okrem toho je autobus Tourismo vybavený deliacimi priečkami, tyčami na držanie a špeciálnymi sedadlami, ktoré absorbujú energiu pri náraze alebo prevrátení vozidla. Dôležitá ochrana pre cestujúcich.

Front Collision Guard ponúka zvýšenú bezpečnosť pri čelnom náraze pomocou priečneho profilu, za ktorým sa nachádzajú nárazové prvky. Ich absorbčná štruktúra premieňa energiu nárazu na energiu deformácie. Priečny profil slúži ako spoľahlivá ochrana proti podjazdu. Keďže pracovný priestor vodiča je namontovaný na masívnom komponente rámu, môže byť posunutý dozadu, aby sa zachoval ochranný priestor pre vodiča v prípade čelného nárazu.

Front Collision Guard ponúka zvýšenú bezpečnosť pri čelnom náraze pomocou priečneho profilu, za ktorým sa nachádzajú nárazové prvky. Ich absorbčná štruktúra premieňa energiu nárazu na energiu deformácie. Priečny profil slúži ako spoľahlivá ochrana proti podjazdu. Keďže pracovný priestor vodiča je namontovaný na masívnom komponente rámu, môže byť posunutý dozadu, aby sa zachoval ochranný priestor pre vodiča v prípade čelného nárazu.

FCG spĺňa požiadavky ochrany proti podjazdu podľa ECE-R 93, ako aj zákonných noriem pre nárazy kyvadla v autobusoch. Okrem toho FCG už spĺňa budúce zákonné normy pre skúšky nárazom kyvadla na autobusoch.

Pevnosť karosérie autobusu je podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu. Prostredníctvom odolnosti karosérie možno zabrániť následkom nehody. Vysokú pevnosť telesa autobusov značky Mercedes-Benz okrem iného zabezpečujú obvodové kruhové výstuhy.

Pevnosť sa určuje podľa predpisu ECE-R 66/02. Tento predpis presne stanovuje „priestor na prežite“, ktorý musí byť pri nehode zabezpečený konštrukciou.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.