Bezpečnosť v prípade nehody
Tourismo

Bezpečnosť v prípade nehody

Aj keď autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám vôbec a riziko nehody pri cestovaní autobusom je veľmi malé, nehody sa nedajú úplne vylúčiť. 

Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Pevnosť karosérie je napríklad podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu Tourismo. 

Okrem toho je autobus Tourismo vybavený deliacimi priečkami, tyčami na držanie a špeciálnymi sedadlami, ktoré absorbujú energiu pri náraze alebo prevrátení vozidla. Dôležitá ochrana pre cestujúcich. 

Front Collision Guard (FCG) je jedinečný pasívny bezpečnostný systém na ochranu vodiča a sprievodcu pri čelnom náraze. Front Collision Guard zahŕňa komplexný bezpečnostný systém. Začína priečnikom, ktorý pri nehode zabezpečuje v zmysle ochrany ostatných účastníkov cestnej premávky ochranu proti podbehnutiu a dokáže zachytiť napríklad osobné motorové vozidlo. Kostra za týmto profilom sa skladá z deformačných prvkov, ktoré cielene odbúravajú energiu pri náraze. Okrem toho je sedadlo vodiča vrátane riadenia, pedálov a sedadla namontované na masívnom dieli rámu, ktorý sa pri veľmi vážnej čelnej nehode môže posunúť úplne dozadu a zväčší tak priestor na prežitie o niekoľko rozhodujúcich centimetrov. Vývojári sa nezaoberali len matematickým účinkom systému Front Collision Guard, ale ho aj následne prakticky vyskúšali vo viacerých crashtestoch. 

Pevnosť karosérie autobusu je podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu. Prostredníctvom odolnosti karosérie možno zabrániť následkom nehody. Vysokú pevnosť telesa autobusov značky Mercedes-Benz okrem iného zabezpečujú obvodové kruhové výstuhy. Pevnosť sa určuje podľa predpisu ECE-R 66/02. Tento predpis presne stanovuje „priestor na prežite“, ktorý má byť pri nehode zabezpečený konštrukciou.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.