Veiligheid bij een ongeval
Tourismo

Veiligheid bij een ongeval

Hoewel de bus tot de veiligste vervoersmiddelen behoort en passagiers in een bus weinig risico lopen, zijn ongevallen niet volledig uit te sluiten.

Mercedes-Benz heeft er daarom voor gezorgd dat de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk tot een minimum kunnen worden beperkt. Zo is bijvoorbeeld de stijfheid van de carrosserie een wezenlijke factor voor de passieve veiligheid van de Tourismo.

De passagiers en chauffeur worden ook beschermd door de scheidingswanden, sta- en loopstangen en speciale stoelconfiguratie die de energie absorberen bij een botsing of wanneer de Tourismo over de kop slaat.

De Front Collision Guard (FCG) zorgt bij een frontale aanrijding voor meer veiligheid met een dwarsprofiel waarachter zich crash-elementen bevinden. Deze hebben een absorberende structuur die de botsenergie omzet in vervormingsenergie. Het dwarsprofiel fungeert als betrouwbare onderrijbeveiliging. De chauffeursplaats is op een massief chassisdeel gemonteerd, zodat deze bij een frontale aanrijding volledig naar achteren schuift en de veiligheidszone van de chauffeur beter intact blijft.

De gepatenteerde techniek omvat een meerdelig dwarsprofiel achter de bumper dat andere weggebruikers beschermt, bijvoorbeeld door te voorkomen dat personenauto’s bij een ongeval onder de bus terecht komen. Het geraamte achter dit dwarsprofiel bestaat uit crash-elementen die in geval van een botsing de vrijkomende energie absorberen. Bovendien is de chauffeursplaats met de stuurkolom, pedalen en stoel op een massief chassisdeel geplaatst, dat bij een ernstige frontale botsing volledig naar achteren wordt geschoven. Hierdoor neemt de overlevingsruimte met belangrijke centimeters toe.

De FCG voldoet aan de voorschriften voor onderrijbeveiliging conform ECE-R93 en aan de wettelijke richtlijnen voor de crashtest bij bussen. De FCG voldoet nu al aan toekomstige wettelijke richtlijnen voor de crashtest bij bussen.

De stijfheid van de carrosserie is een wezenlijke factor voor de passieve veiligheid van een bus. Dankzij het weerstandsvermogen van de carrosserie kunnen de gevolgen van een ongeval worden voorkomen. De stijfheid van de busromp wordt bij bussen gewaarborgd door speciale, doorlopende ringspanten.

De mate van stijfheid wordt gedefinieerd in richtlijn ECE-R 66/02. Hierin is nauwkeurig de 'overlevingsruimte' vastgelegd die de constructie bij een ongeval dient te waarborgen.

Het bouwen van veilige voertuigen is het ultieme doel binnen het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz. Hiertoe behoren ook alle maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van een ongeval. Een belangrijk onderdeel van ons werk is dan ook de gerichte verstrekking van informatie aan hulpdiensten. Gedetailleerde kennis over onze voertuigen zorgt er immers voor dat hulpdiensten sneller toegang krijgen tot gewonden. Zodat levens kunnen worden gered.