Säkerhet vid olyckor
Tourismo

Säkerhet vid olyckor

Trots att bussen räknas till ett av våra säkraste transportmedel och olycksfrekvensen är mycket låg för bussresor kan risken för en olycka aldrig uteslutas helt.

Mercedes-Benz ser till att följderna av en olycka blir så lindriga som möjligt. Exempelvis är karossens hållfasthet en avgörande faktor för den höga passiva säkerheten hos Tourismo.

Dessutom har Tourismo skiljeväggar, räcken och speciella stolar som absorberar energi vid kollisioner eller voltning. Ett viktigt skydd för passagerarna.

Front Collision Guard erbjuder ökad säkerhet i händelse av en frontalkollision med hjälp av en tvärgående profil bakom vilken krockelementen är placerade. Deras dämpningsstruktur omvandlar slagenergin till deformationsenergi. Den tvärgående profilen fungerar som ett tillförlitligt underkörningsskydd. Eftersom förarsätet är monterat på en solid ramsektion kan det förflyttas helt bakåt vid en frontalkollision, vilket gör att förarens skyddsutrymme bevaras bättre.

Den patenterade tekniken omfattar ett flerdelat tvärsnitt som underkörningsskydd bakom stötfångaren för att skydda andra trafikanter, t.ex. förhindra att en bil hamnar under bussen. Den främre konstruktionen bakom detta tvärsnitt består av krockelement som selektivt kan avleda energi vid en kollision. Dessutom är förarutrymmet, inklusive styrningen, pedalerna och sätet, placerat på en massiv ramsektion som förskjuts bakåt som en komplett enhet i händelse av en allvarlig frontalkollision, vilket ökar överlevnadsutrymmet med vitala centimeter.

FCG uppfyller kraven för underkörningsskydd enligt ECE-R 93, liksom de rättsliga normerna för pendelverkan i bussar. Dessutom uppfyller FCG redan nu framtida lagstadgade normer för provning av pendelverkan på bussar.

Styrkan i karossen är också en viktig faktor för nivån på bussens passiva säkerhet. Med sin motståndskraft kan konsekvenserna av en olycka minskas. Den höga hållfastheten hos våra bussars karosser säkerställs bl.a. av omslutande, viktoptimerade ringspännare.

Påbyggnadens hållfasthet definieras enligt föreskriften UN ECE-R 66.02. Den definierar exakt det ”överlevnadsutrymme” som konstruktionen ska garantera vid en olycka.

Att konstruera säkra fordon är det ultimata målet inom det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Detta omfattar även alla åtgärder för att minimera följderna av en olycka. En annan viktig del av vårt arbete är riktad information till räddningsarbetare, eftersom detaljerad kunskap om våra fordon och deras säkerhetssystem hjälper räddningstjänsten att snabbare ge vård till skadade. Så räddas liv.