Säkerhet vid olyckor
Tourismo

Säkerhet vid olyckor

Trots att bussen räknas till ett av våra säkraste transportmedel och olycksfrekvensen är mycket låg för bussresor kan risken för en olycka aldrig uteslutas helt. 

Mercedes-Benz ser till att följderna av en olycka blir så lindriga som möjligt. Exempelvis är karossens hållfasthet en avgörande faktor för den höga passiva säkerheten hos Tourismo. 

Dessutom har Tourismo skiljeväggar, räcken och speciella stolar som absorberar energi vid kollisioner eller voltning. Ett viktigt skydd för passagerarna.

Front Collision Guard (FCG) ökar säkerheten framtill i bussen vid en frontalkrock och tillhandahåller även ett pålitligt underkörningsskydd genom en tvärbalk. Bakom tvärbalken finns krockelement som omvandlar kollisionsenergi till deformationsenergi vid en eventuell kollision. På så sätt lindras följderna för alla passagerare markant i samband med kollisionen. Eftersom förarplatsen, inklusive ratt, pedaler och förarstol, är monterad på en kraftig ram, kan denna skjutas bakåt vid en allvarlig frontalkrock och som därmed ökar skyddsutrymmet för föraren. I kombination med Active Brake Assist 4 och FCG ger det en helt ny grad av säkerhet för förare och reseguide samt alla passagerare. FCG uppfyller kraven på underkörningsskydd enligt ECE-R 93 för pendelslagstest för bussar.

Hållfastheten i en busskaross är en avgörande faktor för bussens passiva säkerhet. Karossens motståndskraft minimerar följderna av en olycka. Den höga hållfastheten i Mercedes-Benz busskarosser garanteras bland annat av de omlöpande viktoptimerade ringspanten. Hållfastheten definieras enligt normen ECE-R 66/02. Normen definierar ett exakt ”överlevnadsutrymme” som konstruktionen måste garantera i händelse av en olycka.

Att konstruera säkra fordon är det ultimata målet inom det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Detta omfattar även alla åtgärder för att minimera följderna av en olycka. En annan viktig del av vårt arbete är riktad information till räddningsarbetare, eftersom detaljerad kunskap om våra fordon och deras säkerhetssystem hjälper räddningstjänsten att snabbare ge vård till skadade. Så räddas liv.