Total driftsekonomi
Tourismo

Total driftsekonomi

Bussar från Mercedes-Benz är sedan länge kända för sin pålitlighet och starka driftsekonomi. Tourismo tar ännu ett steg mot framtiden och ökad hållbarhet. Den består till lika delar av hypermoderna komponenter och väl beprövad serieteknik med höga kvalitetskrav. Förbrukningen för modellerna har sänkts ytterligare tack vare toppmoderna och mycket bränslesnåla motorer samt optimerad aerodynamik. Samtidigt har effektiviteten ökat för att uppnå så låga ägarkostnader som möjligt. Det betyder: Optimal driftsekonomi och maximal åkkomfort.

Du kan göra flera saker för att köra bussen mer ekonomiskt: cirka en tredjedel av kostnaderna går att påverka aktivt. Med hjälp av extrautrustning som den förutseende farthållaren Predictive Powertrain Control (PPC) för automatiska och manuella växellådor eller Eco Driver Feedback (EDF) med individuella körstilstips kan föraren sänka energiförbrukningen ytterligare.

Tourismo ger ditt företag tydliga ekonomiska fördelar vad gäller investering, förbrukning, underhåll och restvärde. Allt i Tourismo är utformat för att undvika kostsamma stilleståndstider. Även långa serviceintervaller med oljebyte efter upp till 120.000 km* bidrar till att bussen kan användas i princip hela tiden.

Under körning uppvisar Tourismo fina siffror för varje körd kilometer – tack vare den goda driftsekonomin. Det innebär inte bara ett plus i bokslutet utan även för miljön – tack vare perfekt samspel mellan fordonsteknik, intelligent analys av körsättet och en skräddarsydd förarutbildning från OMNIplus.

Motorn och alla viktiga aggregat** är lätta att komma åt vid underhåll. OMNIplus erbjuder kompletta, skräddarsydda tjänster och optimal reservdelsleverans för att din buss snabbt ska ge sig ut på vägarna igen. Reparation och underhåll kostar inte bara pengar utan även tid. Din fordonspark befinner sig ständigt i rörelse och för att det ska förbli på det sättet krävs det regelbundet och kompetent underhåll. Tourismo kan utrustas med den senaste tekniken Bus Data Center. Redan idag är det enkelt att överföra fordonets aktuella position och diagnosdata. Med ett enkelt knapptryck skickas fordonsdata automatiskt till OMNIplus 24h SERVICE Hotline. Tack vare den exakta positionsinformationen kan service ta sig ännu snabbare till fordonet. Väl förberedda kan teknikern reparera bussen snabbt och kompetent på plats. I de flesta fall behöver man därför inte uppsöka någon verkstad. Det sparar mycket tid. Snabbare reparationer, snabbare ute på vägarna igen.

En Tourismo uppvisar även en god ekonomi när den lämnar fordonsparken. Bussens restvärde är nämligen precis lika viktigt som den ursprungliga investeringen. På så sätt är det möjligt att öka säkerheten i en planerad investering även i slutet av fordonets livstid.


* Gäller endast för resetrafik med motorn OM 470. Motorn OM 936 har ett kortare serviceintervall på 90.000 km.
** Både klimatsystemet och fordonets kylskåp är fyllda med köldmediet R-134a och innehåller flourerad växthusgas. Märkskyltar med detaljerad information om vilken typ av köldmedium som används sitter på respektive apparat. Se instruktionsboken i ditt fordon. För mer detaljerad information, se den medföljande tekniska informationsbroschyren.