Total driftsøkonomi
Tourismo

Total driftsøkonomi

Bussene til Mercedes-Benz har utmerket seg med høy pålitelighet og god driftsøkonomi i flere tiår. Nye Tourismo går et skritt videre i retning det fremtidsrettede og bærekraftige. Den er i like stor grad basert på moderne og velprøvd standardteknologi med høye krav til kvalitet. Takket være videreutviklede og særdeles sparsomme motorer samt fremragende aerodynamikk synker modellenes forbruk nok en gang. Samtidig stiger effektiviteten – for at Total Cost of Ownership skal bli optimal. Det betyr: best mulig driftsøkonomi og best mulig kjørekomfort.

Du kan gjøre ditt for at bussen skal kjøre mer økonomisk: Omtrent én tredel av påløpte kostnader kan påvirkes aktivt. Med tilleggsutstyr som den forutseende tempomaten Predictive Powertrain Control (PPC) for automatiserte og manuelle girkasser eller Eco Driver Feedback (EDF) med individuelle tips om kjørestil kan sjåføren senke energiforbruket ytterligere.

Tourismo gir bedriften din driftsøkonomiske fordeler med hensyn til investering, forbruk, reparasjon og restverdi. Alt i Tourismo er konstruert med tanke på å unngå dyre stillstandstider. Også lange serviceintervaller med oljeskift etter inntil 120 000 kilometer* sørger for sammenhengende langvarig bruk uten på veien.

Tourismo presterer gode tall for hver eneste kilometer – nettopp fordi den er så sparsommelig. Det er ikke bare til glede for budsjettet, men også miljøet – takket være et perfekt samspill mellom kjøretøyteknologi, intelligent analyse av kjørestilen og OMNIplus føreropplæring.

God adkomst til motoren og alle viktige aggregater*** gjør vedlikeholdet enkelt. OMNIplus tilbyr komplette, skreddersydde tjenester og perfekt forsyning av reservedeler for at kjøretøyet skal være raskt klart til bruk igjen. Reparasjon og vedlikehold koster ikke bare penger, men også tid. Vognparken er hele tiden underveis, og for at det skal fortsette slik er det nødvendig med regelmessig og kompetent service. Tourismo kan utstyres med det aktuelle Bus Data Center. Allerede per i dag er det svært enkelt å få overført kjøretøyets nåværende posisjon og diagnosedata. Et knappetrykk er alt som skal til for å få sendt kjøretøydataene automatisk til OMNIplus 24h SERVICE Hotline. Takket være de nøyaktige posisjonsdataene får kjøretøyet service enda raskere. Best mulig forberedt reparerer teknikeren bussen kyndig og raskt på stedet. Dermed kan verkstedbesøk ofte unngås. Og det sparer masse tid. Raskere reparert, raskere på veien igjen.

En Tourismo er svært driftsøkonomisk selv når den tas ut av vognparken din. For også bussens restverdi er like viktig som investeringen i sin tid var. Dermed er det mulig å tilby mer sikkerhet ved planleggingen av kapitalbruken også på slutten av kjøretøyets brukstid.


* Gjelder bare for turtransport med motoren OM 470. Motoren OM 936 har et kortere serviceintervall på 90 000 km.
** Klimatiseringssystemet og kjøleskapet i bussen er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorert drivhusgass. Skilt med detaljere opplysninger om anvendt kjølemiddeltype er plassert på de aktuelle komponentene.Følg bruksanvisningen for ditt kjøretøy. Nærmere opplysninger finner du i den tilhørende tekniske informasjonsbrosjyren.