Vid fara
Tourismo

Vid fara

En olycka föregås alltid av värdefulla sekunder då det ännu finns tid att förhindra olyckan. På Tourismo detekterar sensorerna i ESP® och BAS snabbt kritiska situationer som kraftig över- och understyrning, häftiga rattrörelser sam panik- och nödbromsning.

Det spårstabila chassit och den pålitliga styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

Nödbromssystemet ABA 6 hjälper föraren genom att automatiskt inleda en nödbromsning om det finns risk för påkörningsolyckor med framförvarande fordon eller stillastående hinder. Den registrerar även personer som rör sig eller står stilla samt cyklister framför bussen. Systemet reagerar på detta med en akustisk och visuell varning till föraren samt en automatiskt inledd lätt inbromsning eller nödbromsning.

Med Active Brake Assist 6 kan olyckor undvikas ännu mer tillförlitligt. Systemet täcker hela fordonets hastighetsområde och är aktivt i bakgrunden. Upp till en hastighet på 60 km/h kan fotgängare och cyklister reagera. Säkerhetssystemet ABA 6 reagerar på korsande och mötande fotgängare samt cyklister i rörelse i det egna körfältet med en automatisk nödbromsning. Denna automatisering ger också ökad säkerhet för cyklister, oavsett om det är i regionaltrafik eller stadstrafik.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt. ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.