Vid fara
Tourismo

Vid fara

En olycka föregås alltid av värdefulla sekunder då det ännu finns tid att förhindra olyckan. På Tourismo detekterar sensorerna i ESP® och BAS snabbt kritiska situationer som kraftig över- och understyrning, häftiga rattrörelser sam panik- och nödbromsning.

Det spårstabila chassit och den pålitliga styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

Oberoende av avståndsregleringen (ART) varnar Active Brake Assist 4 (ABA 4) föraren för en kollision med ett hinder och bromsar bussen automatiskt om det behövs. Radarn söker kontinuerligt av körfältet inom ett område på upp till 250 meter framför bussen.

ABA 4 är också det enda systemet av detta slag på marknaden som reagerar på fotgängare. Förutom framförvarande fordon och stillastående hinder (t.ex. slutet av en bilkö) identifierar systemet även fotgängare på ett avstånd på upp till max 80 meter. Om t.ex. avståndet till fotgängaren minskar på ett farligt sätt varnar systemet föraren genom optiska och akustiska varningssignaler och initierar samtidigt en lätt inbromsning tills bussen står stilla om föraren inte reagerar. Den lätta inbromsningen ger föraren möjlighet att själv undvika kollisionen genom en full inbromsning eller genom att väja. Dessutom finns det möjlighet att varna fotgängaren i tid genom att tuta.

Farthållaren med avståndsreglering* (ART) avlastar föraren på motortrafikleder och motorvägar. När ART upptäcker ett långsammare fordon framför bussen bromsas bussen automatiskt tills avståndet till det framförvarande fordonet når ett förinställt värde och därefter upprätthåller ART detta avstånd. Avståndssensorn söker av området runt bussen med ett intervall på 50 millisekunder. Tre radarsensorer mäter avståndet till och den relativa hastigheten i förhållande till framförvarande fordon på ett avstånd upp till 200 m. 

Ett radarsensorsystem som fungerar utmärkt även i mörker och dåligt väder övervakar hela vägbanan upp till 250 meter framför fordonet. Om bussen kommer för nära det framförvarande fordonet bromsar ART bussen för att upprätthålla säkerhetszonen (ett förinställt säkerhetsavstånd). På så sätt går det att undvika många olyckssituationer. Till skillnad från nödbromsningssystemet Active Brake Assist 4 (ABA 4) gör ART en mjuk inbromsning med högst 20 procent av den potentiella kraften.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt.

ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.

* Extrautrustning