Vid fara
Tourismo

Vid fara

En olycka föregås alltid av värdefulla sekunder då det ännu finns tid att förhindra olyckan. På Tourismo detekterar sensorerna i ESP® och BAS snabbt kritiska situationer som kraftig över- och understyrning, häftiga rattrörelser sam panik- och nödbromsning.

Det spårstabila chassit och den pålitliga styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

Oberoende av avståndsregleringens (ART) funktion varnar Active Brake Assist 4 föraren för en kollision med ett hinder och bromsar vid behov in bussen automatiskt. Det radarstyrda systemet känner hela tiden av ett område på upp till 250 meter av körfältet framför bussen.

Som första system i världen i sitt slag reagerar ABA 4 även på fotgängare. Förutom framförvarande fordon och stillastående hinder (t.ex. en bilkö) registrerar systemet även fotgängare på ett avstånd på upp till 80 meter. Om t.ex. avståndet till fotgängare minskar på ett farligt sätt varnar systemet först föraren med optiska och akustiska varningssignaler och inleder samtidigt en lätt inbromsning till stillastående om föraren inte reagerar. Den partiella inbromsningen ger föraren möjlighet att undvika kollisionen genom en full inbromsning eller en styrmanöver. Dessutom kan den varna fotgängare som utsätts för fara i god tid genom att tuta.

Den adaptiva farthållaren (ACC) avlastar föraren genom att hålla ett konstant avstånd – definierat av föraren – till framförvarande fordon baserat på kontinuerliga mätningar. Detta ökar inte bara säkerheten på landsväg och motorväg, utan även bekvämligheten.

Ett radarsystem, som garanterar enastående funktionalitet även vid dåliga väderförhållanden och i mörker, övervakar ett avstånd på upp till 250 meter framför fordonet och hela vägens bredd. Om avståndet till framförvarande fordon underskrider ett variabelt definierat säkerhetsavstånd saktar ACC ner bussen så att säkerhetszonen upprätthålls. Många påkörningsolyckor bakifrån kan därför undvikas.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) är ett aktivt system som ökar säkerheten och stabiliteten. Det minskar märkbart bussens tendens att sladda i kurvor och vid undanmanövrar. I kördynamiskt kritiska situationer reglerar systemet bromskrafterna till varje enskilt hjul, t.ex. om bussen börjar tappa väggreppet i en kurva. Samtidigt reduceras motoreffekten. Risken för att bussen ”bryter sig ut” förhindras av fint doserade inbromsningar inom ramen för vad som är fysiskt möjligt. ESP® övervakar bland annat bussens sidoacceleration. Om bussen skulle börja tappa väggreppet i en lång kurva – t.ex. på en motorvägspåfart – eller vid ett snabbt filbyte, minskas hastigheten automatiskt tills fordonet är stabilt igen. ESP® är jämförbart med sin motsvarighet i en personbil, men systemets funktioner är anpassade och vidareutvecklade för bussar.