Ob nevarnosti
Tourismo

Ob nevarnosti

Pred nezgodo je nekaj dragocenih sekund, v katerih je nevarnost načeloma še vedno mogoče preprečiti. V avtobusu Tourismo senzorika sistemov ESP® in BAS pravočasno zazna kritične vozne situacije, kot so močno nad- ali podkrmiljenje, kritični zasuki volana ali panično zaviranje in zaviranje v sili.

Za večjo varnost vožnje poleg tega poskrbita stabilno podvozje in mirno krmiljenje, ki ga zagotavljajo posamične obese koles na sprednji premi.

Asistent za zaviranje v sili ABA 6 podpira voznika s samodejnim aktiviranjem zaviranja v sili, ko obstaja nevarnost naleta s spredaj vozečimi vozili ali z mirujočimi ovirami. Zazna tudi premikajoče se ali mirujoče osebe in kolesarje pred vozilom. Sistem se nanje odzove z zvočnim in optičnim opozorilom vozniku ter s samodejnim aktiviranjem delnega zaviranja oz. zaviranja s polno silo.

Active Brake Assist 6 omogoča zanesljivejše preprečevanje nezgod. Sistem deluje v celotnem hitrostnem območju vozila in je aktiven v ozadju. Do hitrosti 60 km/h se lahko odzove na pešce in kolesarje. Varnostni sistem ABA 6 se lahko odzove z avtomatiziranim zaviranjem s polno silo na osebe, ki vozilu prečkajo pot, prihajajo naproti ali se gibljejo po svojem pasu, in na premikajoče se kolesarje. Avtomatiziranost lahko še dodatno poveča varnost kolesarjev tako v medkrajevnem kot v mestnem prometu.

Elektronski stabilizacijski program (ESP®) je aktiven sistem za povečanje varnosti vožnje in vozne stabilnosti. Bistveno zmanjša nevarnost zanašanja pri vožnji skozi ovinke ali izogibanju oviram. Poleg tega se v kritičnih voznodinamičnih situacijah ciljno uravnava zavorna moč na vsakem kolesu posebej, na primer, kadar se avtobus pri vožnji skozi ovinke giblje v mejnem območju. Ob tem se hkrati zmanjša tudi moč motorja. Potencialno zanašanje avtobusa se torej prepreči z natančno odmerjenim zaviranjem v okviru fizikalnih zmožnosti. Sistem ESP® med drugim nadzoruje prečno pospeševanje avtobusa. Če avtobus med vožnjo skozi dolge ovinke – na primer na avtocestnih izvozih – ali pri hitri menjavi voznega pasu doseže kritično vozno stanje, se hitrost vozila samodejno zmanjšuje, dokler ni znova dosežena stabilnost vožnje.