Små förbättringar. Stor effekt.
Omnibus Magasinet

Små förbättringar. Stor effekt.

Performance-paketet gör eCitaro ännu mer effektiv.

Mercedes-Benz har skickat sin helelektriska stadsbuss till gymmet. Performance-paketet för eCitaro har kommit ut. Vad den kan göra, vad som är nytt - i korthet.

Tekniken i eCitaro har inte stått stilla sedan världspremiären 2018. Det gäller inte bara spektakulära framsteg inom batteritekniken. Även i de små detaljerna går eCitaro hela tiden framåt när det gäller kundnyttan. Det aktuella exemplet är eCitaro-Performance-paketet, som gör elbussen ännu mer vältrimmad.

Den helt eldrivna eCitaron har idag tre laddningspositioner för CCS-laddning med en stickkontakt med en laddeffekt på upp till 150 kW , vilket tillsammans med den nya NMC3-batterigenerationen ger ännu längre räckvidder. Det planeras också för en extra anslutningsposition vid fordonsfronten. En annan nyhet är möjligheten att låta två eCitaro laddas sekventiellt vid en laddare med två laddningspunkter, alltså efter varandra. Detta förhindrar laddningstoppar, sparar in på infrastrukturkostnaderna och ger ändå operatören den flexibilitet i användningen som krävs.

För laddning ute på vägarna eller i depån kan eCitaron utrustas med strömavtagare eller med laddskenor som tillval. Strömavtagaren är fast monterad på fordonet, medan laddskenorna däremot har en strömavtagare som är fast i infrastrukturen och sänks ned uppifrån. Dessa laddningsalternativ är redan tillgängliga och erbjuder en maximal laddeffekt på upp till 300 kilowatt. En nyhet är ett ytterligare placeringsalternativ, som säkerställer strömavtagarens respektive laddskenans kontakt centralt ovanför framaxeln. Dessutom kan laddskenorna utrustas med en RFID-transponder som tillval för att säkerställa entydig fordonsidentifiering när fordonet laddas i depån.

Små förbättringar. Stor effekt. – Performance-paketet gör eCitaro ännu mer effektiv.

Effektivitet är ett av de viktigaste nyckelorden för elektriska bussar. Därför har eCitaros klimatsystem redan från början utrustats med en toppmodern klimatanläggning och kombinerats med en avancerad temperaturstyrning, som har en positiv inverkan på fordonets räckvidd.

Det är dock inte alla kunder som behöver detta avancerade och dyra system. För användning vid centraleuropeiska temperaturer erbjuds därför klimatsystemet EvoThermatik HP Basic samt EvoThermatik HP High Comfort på kundens begäran för användning i varmare länder. Båda klimatsystemen drivs med det beprövade köldmediet R134a.

Med hjälp av detta system är det möjligt att ”förkonditionera” fordonet redan vid laddning i depån, så att man kan förvärma respektive kyla det till en förinställd temperatur före den egentliga användningen, för att därigenom spara bussens batterier. Denna användbara funktion, som även kan aktiveras via telematik från en plats utanför fordonet via OMNIplus ON-portalen, är nu möjlig även utan direkt anslutning till CCS-laddaren i depån.

Detta är framför allt användbart i de fall då bussen kommer fram till bussdepån med i stort sett laddade batterier eller när en laddning ute på vägarna är tillhandahållen. Då tas ingen laddplats upp i depån i onödan, bara för att skicka ut ett fordon förkonditionerat på vägen.

Andra kundfördelar ingår också i serieproduktionen. Med EcoMode-dörrstyrningen, som kan erhållas som tillval, reduceras energiförlusten vid hållplatsen avsevärt: Antingen görs en situationsberoende öppning med bara ett dörrblad eller också används en automatdörr-lösning som föraren har godkänt alltefter behov. På detta sätt förhindras det att stora mängder av den klimatiserade kupéluften oavsiktligen och utan anledning strömmar ut utanför bussen.

När det gäller den sammantagna kapaciteten har oolika åtgärder vidtagits för att minska vikten. Dessutom kan versionerna utrustas med bakdörr (enkelbuss med 3 dörrar, ledbuss med 4 dörrar) genom en ny stödyta på bakväggen som tillval för att förbättra viktfördelningen i bakvagnen genom en utökning av ståplatsytan. Den totala kapaciteten kan därmed ökas med upp till 4 personer beroende på fordonskonfigurationen.

Resultatet: Även ett intelligent fordon kan fortfarande optimeras ytterligare – som Mercedes-Benz eCitaro-Performance-paketet är ett bevis på.