Sikkerhed
Den nye eCitaro fuel cell

Sikkerhed

Den nye eCitaro fuel cell fra Mercedes-Benz imponerer med sit aktive og passive sikkerhedsudstyr. Innovative assistance- og kamera systemer understøtter føreren i kritiske trafiksituationer og hjælper med at undgå ulykker. Den robuste bærende konstruktion giver pålidelig beskyttelse til alle passagerer. Derudover kommer et unikt sikkerhedskoncept, der dækker alle aspekter af højspændings- og brændselscelleteknologi.

Sikkerheden i eCitaro fuel cell består ikke af enkelte tiltag. Bagved ligger Mercedes-Benz' omfattende integrerede sikkerhedskoncept. For at øge den aktive sikkerhed er eCitaro fuel cell udstyret med et væld af sikkerhedsfunktioner fra Mercedes-Benz. Hver eCitaro fuel cell har innovative assistance-systemer fra den nyeste generation, der støtter chaufførerne og mindsker risikoen for ulykker. Således leverer Mercedes-Benz som standard Sideguard Assist 2, frontassistenten Frontguard Assist samt valgfrit den aktive bremseassistent Preventive Brake Assist 2. For mere udsyn og sikkerhed kan eCitaro fuel cell også udstyres med kamerateknologi: 360° kamera i solo-bussen og 270° i ledbussen giver bedre orientering under manøvrering. Og det nye MirrorCam tilbyder en markant forstørret synsvinkel for føreren i forhold til konventionelle sidespejle, når man kigger ud af sideruderne. Med hensyn til passiv sikkerhed nyder alle passagerer fordel af en særligt modstandsdygtig bærende struktur i ringramme-konstruktion. Som ekstra kollisionssikring er der integreret et kollisions-element i fronten til føreren.

Også sikkerheden af ​​højspændings- og brændselsstofsystemet har Mercedes-Benz haft særlig fokus på under udviklingen af eCitaro fuel cell. Gennem test af celle, cellemodul, batteripakke og batterigrupper i køretøjet er batterisystemerne ekstremt sikre. Alle batterimoduler er monteret stødabsorberende, og højspændingskablerne er godt afskærmede. Batterierne er testet og certificeret i henhold til farligt gods-reglerne. Mercedes-Benz sikrer også optimal vægtfordeling for en sikker kørsel i både solo- og ledbusser. Dertil bliver batterierne fordelt på og i køretøjet efter et raffineret system. Brændselscellesystemet er placeret helt på taget og er dermed godt beskyttet selv ved uheld. Med en indvendig beholder af plast og en ydre beklædning af kulstof fibre opfylder brinttankene det såkaldte Type 4, er både lette og stærke og er certificeret efter ECE R 134. Hver enkelt beholder har også sin egen tryk- og temperatursensor. Den sikre forsyning af brændselscellen med brint fra højtryksbeholderne sker via en lavtryksledning. Under påfyldningen slukkes køresystemet automatisk, hvilket effektivt forhindrer utilsigtet kørsel eller rullende. For mere sikkerhed er de højtryksledninger (350 bar) til påfyldning faste og beskyttet mod ydre påvirkninger.

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning minimeres køresikkerheden og risikoen for ulykker. Det udvidede synsfelt gør det muligt for føreren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

Afhængigt af køretøjet vises billederne på 7" og 15" skærme. De to displays med høj opløsning viser de forskellige synsfelter. Fotodioderne integreret i monitorerne registrerer det indfaldende lys og justerer lysstyrken på den respektive monitor individuelt. For at gøre det nemmere for chaufføren at vurdere billederne, har 15" versionerne tre forskellige guidelinjer. Sammen med den fast kalibrerede køretøjsendelinje understøtter afstandslinjen føreren i vurderingen af ​​objekter, der nærmer sig. Overhalingsassistenten aktiveres fra en hastighed på 10 km/t, når den blinker for sikkert at understøtte overhaling eller vending. Derudover er displayet til Blind Spot Assist indbygget i skærmen.

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

Systemet er designet til at give målrettet og passende feedback, hvis den tilladte hastighed overskrides. Takket være det topmoderne kombiinstrument modtager føreren både visuelle og akustiske signaler, som straks gør opmærksom på hastigheden.

Færdselstavleassistent. Den nye eCitaro fuel cell
Sideguard Assist 2.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistentsystem, der hjælper føreren i begge sider i kritiske drejesituationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved drejning eller vognbaneskift hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af en ulykke.

Områderne ved siden af bilen overvåges. På den måde registreres køretøjer, fodgængere eller cyklister, der kan befinde sig i den blinde vinkel, både i passagersiden og i førersiden. Radarsystemet registrerer bevægelserne præcist og advarer føreren om mulige kollisioner. Den intuitive brugergrænseflade og de tydelige advarsler giver føreren en sikker og afslappet køretur.

Forbilledlig sikkerhed også i uforudsete trafiksituationer – det elektropneumatiske styresystem (EBS) opnår kortere bremselængder og mindre bremseslid. Det elektro-pneumatiske driftsbremsesystem (EBS) øger trafiksikkerheden takket være en forbedret bremsestabilitet og forkortelse af bremselængden.

På grund af den elektroniske aktivering af EBS-bremsekomponenterne opnås væsentligt kortere reaktions- og hævetider på bremsecylindrene. Systemet fordeler bremsetrykket optimalt til alle aksler og sikrer derved den bedst mulige bremseeffekt. I det usandsynlige tilfælde, at elektronikken svigter, er en to-kredsløbs, pneumatisk redundans tilgængelig. På den måde kommer bussen alligevel sikkert til standsning. Som en videreudvikling af den konventionelle luftbremse byder EBS på mange fordele. Under bremsningen aktiverer styreenheden først den permanente bremse (retarder og/eller motorbremse). Hvis større deceleration er nødvendig, beregner styreenheden det optimale bremsetryk for hver aksel ved hjælp af oplysningerne fra datanettet. Det elektropneumatiske bremsesystem muliggør kortere bremselængder i forhold til et pneumatisk bremsesystem samt markant mindre slid på bremseskiver og belægninger ved hjælp af den beskrevne integration af de permanente bremser.

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som konstant kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser.

Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og væsentligt reduceret brændstofforbrug. Et dæktryk, der er indstillet 0,5 bar for lavt, kan øge brændstofforbruget med op til 5 %. Hjulelektronikken er placeret på ventilen på indersiden af fælgen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til multidisplayet.

Køretøjet er valgfrit udstyret med holdbare LED-forlygter. Lyskeglen er særligt præcist definerbar. Lysets farve svarer cirka til dagslys og mindsker derfor hurtig træthed i førerens øjne. Øget lysstyrke og større rækkevidde bidrager til ekstra sikkerhed. LED-lyskilder er cirka to til tre gange mere effektive end traditionelle glødepærer.

Nær- og fjernlys drager fordel af det fremragende lysudbytte fra integral-LED-forlygterne, som desuden bruger betydeligt mindre energi end standardlys. De oplyser vejbanen bredt og præcist. En yderligere sikkerhedsgevinst er lystemperaturen, der ligner dagslys, og som gør øjnene mindre trætte. LED-lamperne har en lang levetid og en lav degradering (mindre lysstyrke).

LED-forlygternes lyskegle er præcist defineret. Større lysstyrke og større rækkevidde giver ekstra sikkerhed. LED-pærer er ca. to til tre gange mere effektive end almindelige pærer.

Den nye eCitaro fuel cell

Drejelyset i LED-teknik er en ekstra sikkerhedsfunktion, som aktiveres automatisk, når blinklyset eller styrevinklen aktiveres. Føreren bemærker blot, at området foran i siden af køretøjet belyses midlertidigt kraftigere ved drejning. På den måde har føreren bedre udsyn ved sving, indkørsler og i snævre kurver.

Op til 25 km/t aktiveres funktionen af blinklysene. Op til 40 km/t sker dette ved hjælp af blinklys og/eller styrevinkel. Aktiveringen af drejelyset sker afhængigt af styreudslag og hastighed.

LED-tågeforlygterne sørger for mere sikkerhed på grund af et bedre udsyn ved dårlig sigtbarhed, og de bruger desuden betydeligt mindre energi i forhold til standardlyset. Tågeforlygterne fungerer samtidig også som kurvelys.

Tågeforlygten tændes automatisk ved drejning. LED-lamperne har en lang levetid og en lav degradering (mindre lysstyrke).

360°-kamerasystemet består af fire kameraer, som registrerer bilens umiddelbare omgivelser og genererer et indirekte udsyn til alle sider. Den tilhørende 10" skærm befinder sig afhængigt af køretøjet forskellige steder i cockpittet. Med dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren ellers ikke kan se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

270°-kamerasystemet består af tre kameraer, som registrerer området bag bilen og genererer et indirekte udsyn. Denne vises på den tilhørende 10" skærm, som afhængigt af køretøjet kan være placeret forskellige steder i cockpittet. Takket være dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren har svært ved at se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyder Daimler Buses anden generation af den aktive bremseassistent til bybusser. Systemet advarer mod kollisioner med fodgængere og cyklister i bevægelse samt mod stillestående og kørende objekter. Ved akut kollisionsfare gøres føreren opmærksom på dette ved hjælp af en optisk-akustisk advarsel, og der indledes automatisk en delvis opbremsning.

Advarselskaskade og bremseindgreb er konstrueret præcist til anvendelse i bytrafik. Ved fare for kollision med fodgængere eller cyklister samt med objekter i bevægelse eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist 2. Føreren advares både optisk med en rødt lysende trekant i det centrale display og akustisk og indleder samtidig en delvis opbremsning. Den holdes, indtil enten chaufføren griber ind, situationen ikke længere er kritisk, eller bussen standser.

Takket være samspillet mellem frontradar, nærområderadar og frontkamera aflæses området op til 250 meter foran bussen konstant. Understøttelsen er sikret op til en hastighed på 60 km/t. Sne, regn, tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sollys eller skiftende lysforhold kan påvirke rækkevidden og registreringen af køretøjer og personer.

Regnsensoren og det automatiske kørelys er hjælpesystemer, der aktiverer automatiserede funktioner ved hjælp af et sensorsystem og aflaster føreren for rutinemæssige opgaver.

Regnsensoren øger trafiksikkerheden især ved kolonnekørsel med individuelt indstillelig, automatisk viskerfunktion.

Vinduesviskeren – fladbladssystem med integreret vandtilførsel i viskerbladet fordeler rengøringsvæsken direkte via viskerbladene på forruden.

Med sin innovative profil sørger fladbladsviskeren for, at sprinklervæsken fordeles særligt jævnt på forruden. Det øger komforten, sparer sprinklervæske og sørger takket være den betydeligt bedre rengøringsydelse for et optimalt udsyn – og dermed i sidste ende for en øget sikkerhed.

Assistentsystemet Eco Driver Feedback analyserer førerens personlige køremåde ud fra talrige parametre og giver føreren individuel feedback og forslag. Således er der altid en virtuel forsædepassager med, som er opmærksom på en økonomisk kørestil.

Systemet aktiveres automatisk, når du sætter i gang. Det kan gemme køredataene fra to førerkort. Hvis der kommer en tredje fører til, bortfalder den første førers data. I den forbindelse gemmes oplysninger om jævn kørsel, brug af konstantbremse og gaspedal samt førerens decelerations- og stopadfærd. Oplysningerne kan ses i betjeningsmenuen/assistentsystemer. Føreren kan nulstille de lagrede data manuelt.

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP®) reducerer markant risikoen for udskridning og risikoen for, at køretøjet vælter ved at modvirke, at køretøjet svinger eller vælter inden for fysiske grænser ved selektivt at bremse individuelle hjul eller ved at bremse køretøjet som helhed.

En effektiv elektronik overvåger signalerne fra ESP®-sensorerne og kontrollerer permanent, om førerens ønske om styring og køretøjets faktiske bevægelse stemmer overens. Hvis værdierne afviger fra hinanden, reducerer systemet motormomentet for at genoprette køretøjets stabilitet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bremser det desuden enkelte hjul eller hele køretøjet. Førerens ønske om deceleration overholdes til enhver tid.

Bakkameraet øger sikkerheden i forbindelse med manøvrering. Når der skiftes til bakgear, vises bakkameraets synsfelt på en separat skærm. På den måde kan fodgængere, cyklister og forhindringer ses i dette område, som ellers ikke er synligt for føreren.

Bakkameraet er monteret i midten af køretøjets bagende. ved førerarbejdspladsen vises billedet på en separat skærm.