Sikkerhet
Nye eCitaro med brenselcelle

Sikkerhet

Nye eCitaro med brenselcelle fra Mercedes-Benz imponerer med sitt enestående sikkerhetskonsept. Innovative assistanse- og kamerasystemer støtter sjåføren i kritiske trafikksituasjoner og bidrar dermed til å unngå ulykker. Den solide påbyggskonstruksjonen gir pålitelig beskyttelse for alle passasjerer. I tillegg finnes det et unikt sikkerhetskonsept som omfatter alle aspekter av høyspennings- og brenselcelleteknologi.

For eCitaro med brenselcelle består ikke sikkerheten av enkelttiltak. Den er basert på det omfattende integrerte sikkerhetskonseptet fra Mercedes-Benz. For å øke den aktive sikkerheten utstyres Mercedes-Benz eCitaro med brenselcelle med en lang rekke sikkerhetsfunksjoner. Alle eCitaro med brenselcelle har innovative assistansesystemer av siste generasjon som støtter sjåføren og reduserer risikoen for ulykker. Mercedes-Benz leverer som standard blindsoneassistenten Sideguard Assist 2, Igangkjøringsovervåking og om ønskelig, bremseassistenten Preventive Brake Assist 2. Og for mer bedre sikt og mer sikkerhet kan eCitaro med brenselcelle leveres med 360°-kamerasystemet i solobussen og 270°-systemet i leddbussen som muliggjør bedre orientering ved manøvrering. Og nye MirrorCam (speilkamera) tilbyr et betydelig større synsfelt for sjåføren sammenlignet med konvensjonelle utvendige speil når han ser ut av sidevinduene. Når det gjelder passiv sikkerhet, drar alle passasjerer nytte av en spesielt motstandsdyktig skjelettstruktur i ringrammekonstruksjon. For sjåføren er en crashmodul integrert i fronten som ekstra kollisjonsbeskyttelse.

Tjenester fra OMNIplus for din eCitaro med brenselcelle:

Mercedes-Benz har også vært spesielt opptatt av sikkerheten i høyspent- og hydrogensystemene under utviklingen av eCitaro med brenselcelle. Ved testing av celle, cellemodul, batteripakke og batterigrupper i kjøretøyet, er batterisystemene ekstremt sikre. Alle batterimoduler er montert på en slagsikker måte, og høyspentkablene er godt skjermet. Batteriene er testet og sertifisert iht. forskrifter vedr. farlig gods. Mercedes-Benz legger også vekt på optimal vektfordeling både for solobusser og leddbusser for sikker kjøring. For dette fordeles batteriene i og på kjøretøyet iht. et genialt system. Selve brenselcellesystemet er fullstendig plassert på taket og dermed optimalt beskyttet, selv i tilfelle en ulykke. Med en indre tank av plast og en ytre innkapsling av karbonfibre, er hydrogentankene iht. den såkalte type 4 og er både lette og svært motstandsdyktige og sertifisert iht. ECE R 134. Hver enkelt tank har også sin egen trykk- og temperatursensor. Brenselcellen forsynes pålitelig med hydrogen fra høytrykkstankene via et lavtrykksrør. Under tanking slås fremdriftssystemet automatisk av og forhindrer dermed utilsiktet igangsetting eller rulling på en pålitelig måte. For større sikkerhet er høytrykksledningene (350 bar) for tanking stive og beskyttet mot ytre påvirkninger.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg blindsoneassistentens anvisning installert på displayet.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Trafikkskiltassistent. Nye eCitaro med brenselcelle
Sideguard Assist 2.

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter sjåføren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare sjåføren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Eksemplarisk sikkerhet også i uforutsette trafikksituasjoner – det elektro-pneumatiske driftsbremsesystemet (EBS) har kortere bremselengder og mindre bremseslitasje. Det elektro-pneumatiske driftsbremsesystemet (EBS) øker trafikksikkerheten ved forbedret bremsestabilitet og reduserte bremselengder.

På grunn av den elektroniske styringen av EBS-bremsekomponentene oppnås betydelig kortere respons- og terskeltider på bremsesylindrene. Systemet fordeler bremsetrykket optimalt over alle aksler, og sikrer dermed best mulig bremseeffekt. I det usannsynlige tilfellet at elektronikken svikter, er tokrets pneumatisk redundans tilgjengelig. Dette betyr at bussen fortsatt kommer til et trygt stoppested. Som en videreutvikling av den konvensjonelle trykkluftbremsen byr EBS på mange fordeler. Ved bremsing aktiverer styreenheten først tilleggsbremsene (retarder og/eller motorbrems). Hvis det er nødvendig med større retardasjon, bruker styreheten informasjon fra datanettverket for å bestemme optimalt bremsetrykk for hver aksel. Det elektropneumatiske bremsesystemet muliggjør kortere bremselengder sammenlignet med et pneumatisk bremsesystem samt betydelig mindre slitasje på bremseskiver og -klosser, takket være den beskrevne integreringen av tilleggsbremsene.

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning i multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Kjøretøyet kan om ønskelig utstyres med LED-hovedlys som har lang levetid. Lyskjeglen er meget presist definert. Lysfargen tilsvarer omtrent dagslys og skåner sjåførens øyne. Mer lysstyrke og lengre rekkevidde gir ekstra sikkerhet. LED-pærer er omtrent to til tre ganger mer effektive enn tradisjonelle glødepærer.

Nær- og fjernlys drar nytte av det fremragende lyset fra de integrerte LED-frontlyktene, som i forhold til standardlyset trenger betydelig mindre energi. De lyser opp kjørebanen bred og presist. En annen sikkerhetsgevinst er lystemperaturen, som ligner på dagslys og som skåner øynene. LED-lysene imponerer med lang levetid og lav degenerering (reduksjon i lysstyrke).

LED-frontlysenes lyskjegle er nøyaktig definert. Mer lysstyrke og lengere rekkevidde sørger for ekstra sikkerhet. LED-lamper er omtrent to til tre ganger mer effektive enn konvensjonelle lyspærer.

Nye eCitaro med brenselcelle

Svingelys med LED-teknologi er en ekstra sikkerhetsfunksjon som blir automatisk aktiv når blinklyset settes på eller styringsvinkelen tilsier det. Sjåføren merker kun at området på siden foran kjøretøyet blir midlertidig opplyst når kjøretøyet svinger. Dermed har sjåføren bedre sikt ved svinging, i innkjøringer og i trange kurver.

Opptil 25 km/t aktiveres funksjonen av blinklysene. Opptil 40 km/t gjøres dette av blinklys og/eller styringsvinkel. Aktivering av svingelys er avhengig av styringsutslag og hastighet.

LED-tåkelysene sørger mer sikkerhet på grunn av bedre sikt ved dårlige siktforhold og som også bruker betydelig mindre energi sammenlignet med standardlyset. Tåkelysene fungerer også som svingelys.

Tåkelysene slås automatisk på når man svinger. LED-lysene imponerer med lang levetid og lav degenerering (reduksjon i lysstyrke).

360°-kamerasystemet består av fire kameraer som registrerer området umiddelbart rundt kjøretøyet og skaper en indirekte allroundvisning. Den tilhørende 10" skjermen er plassert på forskjellige steder i cockpiten avhengig av kjøretøy. Dette systemet kan også registrere forbipasserende, syklister og hindringer i områder som ellers ikke er synlig for sjåføren. Systemet øker trafikksikkerheten, da kollisjonsfare registreres og i beste fall kan forhindres.

Det 270° kamerasystemet består av tre kameraer, som dekker den bakre delen av kjøretøyet og gir en indirekte visning. Dette vises på den tilhørende 10" skjermen, som kan plasseres i forskjellige posisjoner i cockpiten avhengig av kjøretøy. Takket være dette systemet kan forbipasserende, syklister og hindringer oppfattes selv i områder som er vanskelige å se for sjåføren. På denne måten øker systemet trafikksikkerheten, da kollisjonsfarer kan oppdages og i beste fall forhindres.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyr Daimler Buses andre generasjon aktiv bremseassistent. Systemet advarer før kollisjoner med bevegelige fotgjengere og syklister samt stillestående og bevegelige objekter. Ved akutt kollisjonsfare varsles føreren med en visuell akustisk advarsel og delvis bremsing startes automatisk.

Varselkaskade og bremseinngrep er nøyaktig konstruert for bruk i bytrafikk. Ved nært forestående kollisjon med fotgjengere eller syklister samt med bevegelige eller stillestående objekter, varsler Preventive Brake Assist 2. Sjåføren advares både visuelt av en rød trekant i det sentrale displayet og akustisk og starter samtidig delvis oppbremsing. Det holdes til enten sjåføren griper inn, situasjonen ikke lenger er kritisk eller bussen stopper helt.

Takket være samspillet mellom frontradar, nærområderadar og frontkamera, skannes området på opptil 250 meter foran bussen kontinuerlig. Støtten er garantert opp til en hastighet på 60 km/t. Ved snø, regn, tåke, dårlig sikt, blending, direkte sollys eller skiftende lysforhold, kan rekkevidden og registreringen av kjøretøy og personer bli svekket.

Regnsensoren og det automatiske kjørelyset er assistansesystemer som aktiverer automatiserte funksjoner ved hjelp av sensorer og avlaster føreren for rutinemessige oppgaver.

Regnsensoren øker trafikksikkerheten, spesielt ved kolonnekjøring med individuelt justerbar, automatisert viskerfunksjon.

Vindusviskere - flatbladsystem med integrert vanntilførsel i vindusviskerbladet distribuert via flere dyser vindusspylervæske direkte via vindusviskerbladene på frontruten.

Med sin innovative profil sikrer flatbladvindusviskeren at vindusspylervæsken blir fordelt spesielt jevnt over frontruten. Dette øker komforten, sparer vindusspylervæske og takket være den betydelig bedre rengjøringseffekten, sikrer optimal sikt – som dermed er et pluss når det gjelder sikkerhet.

Assistansesystemet Eco Driver Feedback evaluerer førerens personlige kjørestil iht. en rekke parametere og gir føreren individuell tilbakemelding og forslag. Dette betyr at det alltid er en virtuell kartleser som tar hensyn til økonomisk kjøring.

Systemet aktiveres automatisk når kjøringen starter. Den kan lagre kjøredataene til to sjåførkort, og hvis en tredje sjåfør legges til, bortfaller dataene til den første sjåføren. Slik lagres informasjoner om jevnheten i kjøringen, bruken av tilleggsbrems og gasspedal samt førerens retardasjon og stoppadferd. Informasjonen kan ses i driftsmenyen/assistansesystemene. Sjåføren kan foreta en manuell tilbakestilling av lagrede data.

Det Elektroniske StabilitetsProgrammet (ESP®) reduserer risikoen for sladd eller for at kjøretøyet velter ved målrettet bremsing av enkelthjul eller fullstendig bremsing av kjøretøyet innenfor rammen av de fysiske grensene.

Et kraftig elektronisk anlegg overvåker signalene fra ESP®-sensorene og sjekker kontinuerlig om førerens styringsønske og kjøretøyets faktiske bevegelse er overensstemmende. Hvis verdiene avviker fra hverandre, reduserer systemet motorens dreiemoment for å gjenopprette kjøretøyets stabilitet. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, bremses i tillegg enkelthjul eller hele kjøretøyet. Sjåførens ønske om redusering av farten blir til enhver tid observert.

Ryggekameraet øker sikkerheten ved manøvrering. Når det gires til revers, vises synsfeltet til det bakre kameraet på en egen skjerm. Dette betyr at forbipasserende, syklister og hindringer i dette området som ellers ikke er synlig av sjåføren oppfattes.

Ryggekameraet er montert midt bak på kjøretøyet. På førerplassen vises bildet på en egen skjerm.