E-mobilitet i XXL-format.
Omnibus Magasinet

E-mobilitet i XXL-format.

Den helt elektriska ledbussen eCitaro G kör i lokaltrafiken helt utan utsläpp. Med fascinerande teknik.

Hej Daniel! Vad betyder Mercedes-Benz eCitaro G för den elektriska mobiliteten med stadsbussar?

Ledbussar sätts främst in på mycket trafikerade sträckor i städer och storstäder med tanke på det rymliga passagerarutrymmet. Just de här områdena är samtidigt mycket känsliga ur miljösynpunkt. Detta gäller både avgas- och bullerutsläpp. eCitaro G har inte bara mycket plats utan den kör också utan att ge ifrån sig avgaser och nästan bullerfritt i lokaltrafiken. Med det sagt utgör den ett avgörande steg mot att uppnå elmobilitet och städer med ökad livskvalitet.

E-mobilitet i XXL-format.
E-mobilitet i XXL-format.

”Ett avgörande steg mot städer med ökad livskvalitet”

E-mobilitet i XXL-format.

Den utmärkta kördynamiken och dragkraften tack vare två drivaxlar.

Hur kommer det sig att man inte kom i gång med eCitaro G förrän långt efter enkelbussen?

En viktig milstolpe var att nästa generations batteriteknik gjorde debut samtidigt. För med cirka 30 ton i stället för 19 ton tillåten totalvikt och ett betydligt större passagerarutrymme krävs det mycket mer energi för en ledbuss tills den uppnår samma räckvidd som en enkelbuss. I sammanhanget får man hjälp av varenda kilowatt-timme ombord. Därutöver var vi tvungna att anpassa det omfattande säkerhetsprogrammet för enkel- och ledbussar.

Men hur kommer det sig att eCitaro G har två drivaxlar?

Säga vad man vill men en fullsatt eCitaro G väger inte mindre än 30 ton. På linjer med stopp för trafikljus och hållplatser i branta backar ger de båda drivaxlarna fantastisk dynamik. Dessutom innebär två drivaxlar på hala vintervägar ett stort plus för dragkraften och körsäkerheten. För övrigt: Vårt koncept med två motorer nära hjulnaven vid varje axel är relativt enkel att implementera rent tekniskt.

E-mobilitet i XXL-format.

Perfekt viktfördelning för maximalt antal passagerare.

E-mobilitet i XXL-format.

Perfekt viktfördelning för maximalt antal passagerare.

”eCitaro G är verkligen en skräddarsydd stadsbuss”

Inte sällan kommer eCitaro G:s modularitet på tal – men vad innebär den i praktiken?

eCitaro G är verkligen en skräddarsydd stadsbuss. Detta gäller framför allt batterierna: Du kan välja mellan NMC-batterier och fasta batterier. Båda batteriteknikerna finns i olika konfigurationer. Dessutom kan våra kunder välja mellan laddningskontakt, pantograf eller laddskenor för att ladda NMC-batterierna. Och inte minst förekommer laddningskontakterna i tre lägen: som standard till höger på framaxelns hjulbåge, men på begäran även till vänster eller på bakpartiet. Det går att använda upp till två lägen per fordon. Det ger maximal flexibilitet på depån.

Viktfördelningen mellan ledbussarnas axlar har varit en utmaning. Hur tog ni er an problemet?

Med tanke på att vi fördelar batterierna olika på ledbussar och enkelbussar. I det utrymme som användes för motorn och växellådan i bakpartiet monterar vi nu två i stället för fyra batteripaket vilket gör att bakaxeln belastats betydligt mindre. De övriga batteripaketen monterar vi framtill på bakvagnens tak och på framvagnens tak. Den mycket hållbara framaxeln på åtta ton är identisk. Detta leder till perfekt viktfördelning och därigenom maximalt antal passagerarsäten.

Ledbussar förbrukar mer energi än enkelbussar. Hur gör du i så fall för att uppnå maximal räckvidd?

Precis som på enkelbussarna har vi implementerat ett omfattande termiskt styrsystem för att optimera energiförbrukningen. Hit hör bland annat ett nätverk av alla värmealstrande komponenter. Och likaså uppvärmningen med hjälp av en högeffektiv värmepump med mediet CO2. Redan under uppladdningen i depån förkonditioneras kupén och den kan till och med bli lite överkonditionerad. På vintern kör med andra ord ledbussen ut lite varmare och på sommaren lite svalare än nödvändigt ur depån. På så sätt utvinner vi den sista kilometern räckvidd. Både uppvärmning och luftkonditionering är dessutom helt automatiserade och rättar sig efter passagerarutrymmets belastning.

E-mobilitet i XXL-format.

Daniel Vorgerd, chef för tillämpning av högspänningssystem hos Daimler Buses.

E-mobilitet i XXL-format.

Typiska egenskaper för eCitaro: Genom tekniska knep reduceras energiförbrukningen både för enkelbussar och ledbussar.

E-mobilitet i XXL-format.

Powermätare i stället för varvtalsmätare: Chaufförerna tycker att det är lätt att ställa om till eCitaro G.

E-mobilitet i XXL-format.

Powermätare i stället för varvtalsmätare: Chaufförerna tycker att det är lätt att ställa om till eCitaro G.

E-mobilitet i XXL-format.
E-mobilitet i XXL-format.
E-mobilitet i XXL-format.

Vad behöver bussförarna tänka på när de byter från en dieseldriven ledbuss till en eldriven ledbuss?

Att byta från en traditionell ledbuss till eCitaro G är fullständigt oproblematiskt. Enligt mottot ”stig på och kör” motsvarar förarnas arbetsplats till fullo arbetsplatsförutsättningarna på en dieseldriven Citaro. Det enda som skiljer är att varvtalsmätaren har bytts ut mot en powermätare. Mätaren visar nödvändig effekt och rekuperation. Detta är en god hjälp för chauffören när hen vill köra så energieffektivt som möjligt.

eCitaro G är renlig – med hur säker är den?

Hos oss lägger vi ner extra mycket möda på säkerheten. Den standardmässiga Wank-Nick-regleringen förhindrar obehaglig lutning i sidled trots de tungviktiga batterierna på taket. Med lutningsstyrningen Articulation Turntable Controller (ATC) som för övrigt också är standard får vi nästan samma körstabilitet som på ESP-nivå. Ett mycket uppskattat inslag av trafikbolag och chaufförer är det alternativa assistanssystemet Preventive Brake Assist, det vill säga den aktiva bromsassistenten och svängassistenten Sideguard Assist. Assistenten avlastar på så sätt chauffören, och mer utsatta trafikanter som fotgängare och cyklister få effektivare skydd.

Bussar måste rulla – är servicen lika specifik som tekniken?

Inga tvivel om saken. Grundgarantin för högspänningsbatterierna till exempel är inte bara utformad på grundval av ett oflexibelt årtal utan även utifrån det enskilda energiflödet, med andra ord fordonsbelastningen. På begäran är det även möjligt att beställa anpassade lösningar. Dessutom tillkommer serviceavtalen.