Хибридна технология
Citaro hybrid

Хибридна технология

Основната функция на Citaro hybrid е ясна, както и може да се очаква: Дискообразният и много здраво конструиран електродвигател е вграден между двигателя с вътрешно горене и автоматичната предавателна кутия. Освен другото, при забавяне на скоростта на автобуса той работи като генератор и преобразува тяговата енергия в ток – при спирането и при отнемането на газта. Генерираният ток се акумулира като електрическа енергия. Без хибридната техника тази спечелена през фазата на рекуперация енергия би била изгубена – Citaro hybrid я използва и при това пести. Щом автобусът потегли от спряло положение, електродвигателят подпомага дизеловия агрегат със своя въртящ момент – така наречената Boost фаза. По този начин за известно време двигателят с вътрешно горене трябва да генерира по-малка мощност при потеглянето и по този начин пести гориво. В добавка електродвигателят подпомага работата в режим на празен ход. Това подобрява коефициента на полезно действие на двигателя с вътрешно горене и допринася за значително намаляване на разхода на гориво и съответно за редуциране на емисиите.

При това електродвигателят не служи за повишаване на максималната мощност. Затова мощността и въртящият момент на Citaro hybrid остават непроменени спрямо задвижването с обикновен двигател с вътрешно горене със същата конструкция. Оборотите на двигателя с вътрешно горене не се намаляват през фазата Boost. Само върховата мощност незабележимо се намалява и се допълва от електродвигателя.

При режима на движение взаимодействието между двигателя с вътрешно горене за основното натоварване и електродвигателя за върховите натоварвания се грижи за високата степен на ефективност на задвижването. Проектираните за силно променящи се натоварвания компоненти са с много здрава конструкция. Дългият им експлоатационен живот е сравним с този на традиционните задвижвания с двигател с вътрешно горене. Електродвигателят е с водно охлаждане, с мощност до 14 kW и може да осигури въртящ момент до 220 Nm.

За повишената икономичност на Citaro hybrid допринася и двигателния мост с ниско съпротивление при въртене с оптимизиран коефициент на полезно действие: от една страна поради икономиите на гориво вследствие на по-ниското съпротивление при въртене, от друга страна поради по-ниските разходи за поддръжка и удължения интервал за техническо обслужване – от 180 000 на 240 000 км.

Неговата електроника преобразува акумулираната като постоянен ток електрическа енергия в променлив ток за задвижване на електродвигателя. За високата експлоатационна безопасност се грижи неговото компактно водно охлаждане.

Чрез високата си мощностна плътност иновативните кондензатори акумулират електрическата енергия от и за електродвигателя по много компактен и безопасен начин. Те са проектирани за непрекъснатата бърза смяна между натоварване и разтоварване в типичния цикъл на градския автобус и са с дълъг експлоатационен живот.

За високата енергийна ефективност в Citaro hybrid допринася и серийната електрохидравлична кормилна уредба „intelligent eco steering“. Тя работи оптимизирано според нуждите и също допринася за намаления разход на гориво при градските автобуси.

*Не се предлага при вариантите Low Entry.