Обща икономичност
Citaro hybrid

Обща икономичност

Много фактори при експлоатацията на даден автобус създават разходи. Също и Вие можете с нещо да допринесете за още по-икономичното движение: може активно да се влияе на около една трета от възникващите разходи. Ще Ви покажем в какво се състоят общите икономически предимства на нашите автобуси и услуги по отношение на инвестицията, разхода, техническото обслужване и остатъчната стойност.  

С всеки Citaro hybrid имате на дневен ред икономично цялостно решение. Неговото задвижване оптимизира по уникален начин двигателите с вътрешно горене по Евро VI стандарт, като те постигат максимална ефективност. Резултат: Citaro hybrid със своите изгодни Total Cost of Ownership се изплаща.

Със Citaro hybrid печелите от атрактивни оферти за финансиране и застрахователни решения. Изчислените точно според Вашето индивидуално използване премии гарантират Вашето икономическо предимство.

Качеството и дълговечността превръщат Citaro hybrid в стабилна инвестиция. С нашите договори за сервизно обслужване OMNIplus също и Вашето счетоводство ще се движи по разписание. Редовното техническо обслужване гарантира по всяко време прозрачни разходи и подлежаща на калкулиране остатъчна стойност.

Нашата обучителна програма OMNIplus EcoTraining показва, че пестенето на гориво и спазването на разписание не е необходимо да бъдат в противоречие. Заедно с дигиталното сервизно обслужване на OMNIplus ON икономичността при използването и управлението на автопарка може да се повиши. А по желание BusStore Ви гарантира остатъчната стойност и в края на дефинирания срок на ползване купува обратно Вашия автомобил.

В Европа автобусите Mercedes-Benz се движат на практика по всички пътища. Достатъчна причина за нас да предложим за тях и най-гъстата, специфична за автобуси сервизна мрежа. В случай на авария това гарантира бърза помощ и кратки престои. Естествено 24 часа в денонощието с нашето надеждно 24-часово СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ.