Hibridna tehnologija
Citaro hybrid

Hibridna tehnologija

Osnovna funkcija Citaro hibrid autobusa je izuzetno jednostavna: Elektromotor u obliku diska, veoma robusne konstrukcije, integriše se između motora sa unutrašnjim sagorevanjem i automatskog menjača. On, između ostalog, radi kao generator prilikom usporavanja autobusa i pretvara energiju kotrljanja u struju – pri kočenju i pri izvlačenju gasa. Struja koja je tako proizvedena akumulira se kao električna energija. Bez hibridne tehnike, ovako dobijena energija u fazi rekuperacije bi bila izgubljena – Citaro hibrid je koristi i pri tome ostvaruje uštedu. Čim autobus krene sa pozicije, elektromotor podržava svojim obrtnim momentom dizel agregata – to je takozvana Boost faza. Na taj način, motor sa unutrašnjim sagorevanjem mora da proizvede manju snagu za startovanje, čime se štedi energija. Elektromotor dodatno podržava rad u praznom hodu. Tako se poboljšava stepen iskorišćenja motora sa unutrašnjim sagorevanjem i doprinosi znatnom smanjenju potrošnje goriva, a time i smanjenju emisija.

Elektromotor pri tome ne služi za povećanje maksimalne snage. Zbog toga snaga i obrtni moment Citaro hibrida ostaju nepromenjeni u odnosu na čisti pogon sa sagorevanjem iste konstrukcije. Obrtni moment motora sa unutrašnjim sagorevanjem se ne smanjuje u Boost fazi. Jedino se neznatno smanjuje vršna snaga, koja zavisi od konstrukcije i koju dopunjava elektromotor.

Sinergija motora sa unutrašnjim sagorevanjem za osnovno opterećenje i elektromotora za vršna opterećenja brine za vožnju visokog standarda u pogledu energetske efikasnosti pogona. Komponente takvog pogona, koje su konstruisane za veoma promenljiva opterećenja, su veoma izdržljive. Njihov veoma dug vek trajanja je na nivou veka trajanja klasičnih pogona sa unutrašnjim sagorevanjem. Elektromotor ima vodeno hlađenje, daje snagu do 14 kW i može da generiše obrtni moment do 220 Nm.

Povećanoj ekonomičnosti  u Citaro hibridu doprinosi i lako pokretljiva osovina sa optimizovanim stepenom iskorišćenja: s jedne strane, uštedom goriva zbog malog otpora kretanju, a s druge strane zbog manje potrebe za popravkama i produženog intervala održavanja – sa 180.000 na 240.000 km.

Njihova elektronika električnu energiju akumuliranu u obliku jednosmerne struje pretvara u naizmeničnu struju za pogon elektromotora. Za veliku pogonsku bezbednost brine se vodeno hlađenje koje štedi prostor.

Zahvaljujući velikoj gustini energije, ovi inovativni električni kondenzatori bezbedno i na malom prostoru skladište električnu energiju koju dobijaju od elektromotora i čuvaju je za njega. Oni su izvedeni za brze izmene između punjenja i pražnjenja u tipičnom gradskom ciklusu i imaju dug vek trajanja.

Povećanoj energetskoj efikasnosti u Citaro hibridu doprinosi serijski i elektrohidraulično upravljanje, intelligent eco steering. Ono radi u skladu sa potrebama i takođe doprinosi smanjenju potrošnje goriva u gradskom linijskom saobraćaju.

*Nije za Low Entry varijante.